Cena Jiřího Popela z Lobkovic

ocenění

Cena Jiřího Popela z Lobkovic, pojmenovaná po nejznámější chomutovské historické osobnosti Království českého, významném českém šlechtici, nejvyšším hofmistrovi a především majiteli města Chomutova a zakladateli tamější jezuitské koleje, je od roku 2005 udělována Magistrátem města Chomutova. Je určena pro žijící či nežijící osobnost, která se v různých oblastech veřejného života zasloužila o šíření dobrého jména města za jeho hranicemi nebo svojí činností ovlivnila veřejný život ve městě. Osobnosti nominují přímo občané za přínos v různých oblastech jako je kultura, sport, věda, vzdělávání, lékařství, architektura, ale i další. Každý návrh musí být patřičným způsobem doložen. Rada města pak rozhodne o udělení ceny.

Přehled držitelůEditovat

2005Editovat

2006Editovat

2007Editovat

 • Walter Markl – zakladatel lesoparku, bývalý ředitel místních kin, působil v kulturním životě na Chomutovsku, dlouholetý ochotník
 • František Ježil – bývalý ředitel chomutovského gymnázia, člen sokolské a zahrádkářské organizace
 • Emil Puchmajer (in memoriam) – dlouholetý pedagog, autor chomutovských pověstí, věnoval se regionální literatuře
 • Marie Svobodová – malířka obrazů, tvoří tapiserie, návrhy na plakety, mince, poštovní známky, dopisnice a razítka

2008Editovat

2009Editovat

2010Editovat

2011Editovat

 • Jiří Roth – oblíbený pedagog, uznávaný znalec přírody, bývalý člen školských rad základních škol, komisí a výborů zastupitelstva a rady města
 • Kamil Sopko – akademický malíř, sochař, dlouholetý pracovník v oblasti školství a kultury, vede Malířské společenství
 • Miroslav Šulclékař, dirigent pěveckého sboru Hlahol, zakladatel a umělecký vedoucí Loutny české

2012Editovat

 • Josef Kopelent – hudebník, který doprovází zpravidla všechny významné události v obřadní síni chomutovské radnice, zároveň dlouholetý trenér dorostu plaveckého oddílu TJ Slávie Chomutov
 • manželé Jitka a Viktor Legátovi – získali titul Mistrů světa, Mistrů ČR a další ocenění ve vodním slalomu, sjezdu a rychlostní kanoistice, své dlouholeté zkušenosti předávají jako trenéři mnoha generacím aktivních i rekreačních vodáků

2013Editovat

 • Marie Laurinová – knihovnice a nyní jako ředitelka Střediska knihovnických a kulturních služeb, oceňována je především vysoká úroveň přednášek na rozličná témata a v neposlední řadě organizace Akademie třetího věku
 • Jaroslav Sauer – dlouholetý náčelník TJ Lokomotiva Chomutov, věnuje pohybové výchově dětí a mládeže, je spoluautorem hromadných skladeb pro děti a mládež prezentovaných na všesokolských sletech
 • Miloš Hons (in memoriam) – učitel v chomutovských základních školách, v umělecké škole vyučoval hru na klavír, doprovázel taneční hodiny manželů Knížetových, hrál v chomutovské smuteční síni

2014Editovat

 • Jan Kadlec – dopravní odborník, který se zasloužil o zlepšení dopravní situace v Chomutově.[1]

2015Editovat

 • Josef Vykrůtil – organizátor kultury a amatérského divadla
 • Václav Svoboda – filatelista

2016Editovat

 • Václav Pinta – numismatik
 • Hedvika Hurníková – členka a předsedkyně chomutovské základní organizace Kulturního sdružení občanů německé národnosti

2017Editovat

 • Jaroslava Hanousková – bývalá ředitelka Lidové školy umění
 • Magda Martincová – učitelka v Základní umělecké škole T. G. Masaryka

2018Editovat

 • Lubomír Vrbenský – softbalista

2019Editovat

 • Dagmar Knížetová – tanečnice a krasobruslařka
 • Marie Grimlová – učitelka

2020Editovat

 • Jaroslav Pachner – architekt
 • Milada Zelenková – bývalá ředitelka taneční školy Stardance

2021Editovat

 • Věra Vlčková – nositelka tradice paličkované krajky
 • Josef Zástava – kapelník Hornického dechového orchestru Severočeských dolů

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Cenu Jiřího Popela z Lobkovic převzal dopravní odborník [online]. eChomutov.cz, 2014-06-20 [cit. 2015-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 

Externí odkazyEditovat