Asociace muzeí a galerií České republiky

profesní svaz českých muzejních institucí

Asociace muzeí a galerií České republiky (zkratka AMG) je nezisková organizace sdružující muzejní instituce a osoby pracující v oboru. Byla založena v roce 1990 pod názvem Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerii. Nový název používá Asociace od roku 2000. Členství v AMG je dobrovolné. Členy AMG se mohou stát muzea, galerie nebo jiné právnické osoby působící v muzejnictví, a to formou řádného členství v AMG. Členy AMG se rovněž mohou stát fyzické osoby jako individuální nebo čestní členové AMG. O přijetí člena rozhoduje senát AMG.

Asociace muzeí a galerií České republiky
Vznik1990
Právní formaspolek
SídloJindřišská 901/5, Praha, 110 00, Česko
Oficiální webwww.cz-museums.cz
Datová schránkacgzvhya
IČO61383716 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky editovat

 • Všestranný rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích.
 • Hájení společných zájmů a práv muzeí sdružených v AMG v duchu principů stanovených Etickým kodexem Mezinárodní rady muzeí ICOM.
 • Tvorba koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví.
 • Tvorba oborových informačních systémů.
 • Vzdělávání pracovníků muzeí.
 • Propagace a popularizace činností muzeí.
 • Aktivní zasahování do legislativního procesu uplatňováním profesních hledisek při tvorbě právních norem, které ovlivňují odborné, právní i ekonomické postavení muzeí a oboru muzejnictví jako celku.
 • Spolupráce s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí.
 • Vydavatelská a nakladatelská činnost.

Struktura AMG editovat

 • Sněm – nejvyšší orgán, který se schází jednou za 3 roky, stanovuje základní strategii a směry činnosti AMG a volí funkcionáře sdružení: předsedu, dva místopředsedy, 4 členy exekutivy a revizní komisi.
 • Senát – schází se 4x ročně a schvaluje roční plán činnosti, rozpočet a vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám stavu a rozvoje muzejnictví a k činnosti AMG.
 • Exekutiva – je výkonným orgánem AMG, má 7 volených členů, řeší aktuální úkoly, hospodaří s finančními prostředky AMG, sestavuje roční plán činnosti a rozpočet AMG.
 • Revizní komise
 • Sekretariát - v jeho čele stojí výkonný ředitel, zajišťuje činnost AMG.

Struktura AMG je organizována na územním a profesním principu:

 • Krajské sekce – 14 sekcí podle územněsprávního členění České republiky
 • Komise – 17 oborových komisí
 • Kolegia – 10 regionálních a 4 oborová

Hlavní akce editovat

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis editovat

Související informace naleznete také v článku Gloria musaealis.

AMG společně s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje od roku 2002 každoročně Národní soutěž muzeí Gloria musaealis ve tří kategoriích.

Festival muzejních nocí editovat

V roce 2009 vyhlásila AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem již jubilejní pátý ročník. Novinkou od čtvrtého ročníku je Národní zahájení festivalu, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky jako oficiální začátek téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí.

Muzea a 20. století editovat

Od roku 2005 pořádá AMG pod názvem Muzea a 20. století celoroční informační kampaně, které jsou zaměřeny na akce v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, living history, kulturní programy apod.) s jednotící linkou – speciálním zvýrazněným tématem z historie 20. století.

Škola muzejní propedeutiky a další formy vzdělávání editovat

Vedle pravidelné podpory odborných a oborových komisí AMG při pořádání seminářů a kurzů, jež přispívají ke vzdělávání pracovníků muzeí, zajišťuje AMG Školu muzejní propedeutiky. Kurzy zahájila AMG za finanční podpory Nadace Open Society Fund a Ministerstva kultury ČR v roce 2002. Absolventi školy získávají základní orientaci v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvorné činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, prezentační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách managementu muzeí v ČR v kontextu současných trendů evropského muzejnictví.

Jako další formu vzdělávání muzejních pracovníků pořádá AMG každoročně také kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Jednou za tři roky pořádá AMG pod názvem „Muzeum a změna / The Museum and Change“ tematickou mezinárodní muzeologickou konferenci.

Ediční činnost a Server muzeí a galerií ČR editovat

Nejen pro členy AMG vychází od roku 1992 šestkrát do roka Věstník AMG. Na něj navazuje řada samostatných publikací a sborníků ze seminářů oborových a odborných komisí AMG a příruček potřebných pro muzejní práci. Jednou za dva roky je publikován také Adresář muzeí a galerií v ČR.

V roce 2007 přibyla k publikačním aktivitám AMG rozsáhlá činnost v oblasti elektronického publikování. Na vlastních internetových stránkách Server muzeí a galerií jsou průběžně uveřejňovány – Adresář muzeí a galerií ČR, pozvánky na semináře a konference, nabídky knižní produkce muzeí, nabídka volných pracovních míst a mnoho jiných aktuálních informací.

Mezinárodní spolupráce editovat

Na poli mezinárodní spolupráce AMG pravidelně probíhají společné semináře muzejníků Bavorska, Saska a České republiky, navázány byly kontakty s rakouskými kolegy. Spolupráci se Zväzom múzeí na Slovensku, zakotvenou v roce 2001 smluvně, pokládá AMG v této oblasti svých aktivit za prvořadou. Kontakty AMG udržuje také s The Network of European Museum Organisations (NEMO) a prostřednictvím Českého výboru také s Mezinárodní radou muzeí (ICOM).

Literatura editovat

 • Michaela Buriánková, Anna Komárková (eds.), Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2011-2012, AMG ČR 2011, ISBN 978-80-86611-46-4
 • Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2015-2016, AMG ČR 2011, ISBN 978-80-86611-70-9

Externí odkazy editovat