Zápas

úpolový sport
(přesměrováno z Zápasník)

Zápas je individuální úpolový sport, který ať už v rituálních, či bojových formách provází lidstvo od počátku civilizace a se kterým se můžeme setkat ve světě v mnoha podobách.

Zápas
Zápasníci v akci
Zápasníci v akci
Nadřazené odvětví
Úpolové sporty
Disciplíny
zápas řecko-římský, zápas ve volném stylu
Vrcholné soutěže
Letní olympijské hryAthény 1896
Mezinárodní federace
NázevMezinárodní zápasnická federace (UWW)
Založena1912
WebUnitedworldwrestling.org
Národní svaz
NázevSvaz zápasu ČR (SZČR)
Založen1993
WebCzech-wrestling.cz
Zápas mládež

Cílem zápasu je vyřadit protivníka z dalšího boje, což je většinou reprezentováno donucením protivníka dotknout se určitou částí těla kolbiště, či vytlačením z něj. Mluvíme-li o zápasu pak nejčastěji o zápase řecko-římském a volném stylu. Tyto formy zápasu jsou součástí olympijského programu, stejně jako japonské Judo.

Historie

editovat

Zápas je jedním z nejstarších sportovních odvětví vůbec. Dokládá to například bronzová soška nalezená v sumerském chrámu pocházející z let 27002600 př. n. l. O zápase se rovněž zmiňuje Epos o Gilgamešovi. Ve starověku se ovšem zápasu nejvíce dařilo v Řecku. Součástí starověkých Olympiád byl zápas od 18. Olympiády tj. od roku 708 př. n. l.

Ve středověku se zápas stal rovněž součástí vojenského výcviku a byl velmi oblíben zejména mezi šlechtou.

Současnou podobu dostal zápas ve Francii koncem 19. století. V roce 1893 vytvořili Francouzi Doublier, Christol a Rigal první ucelená pravidla a zápas nazvali s odkazem na zápas provozovaný v antickém Řecku a Římě mylně zápasem řecko-římským. Mylně proto, že zápas ve starověkém Řecku používal chvaty na celé tělo, což odpovídá dnešnímu volnému stylu. Zápas byl do programu novodobých Olympijských her zařazen již na první Olympiádě v roce 1896. Tehdy šlo o řecko-římský styl a zápasilo se pouze v jedné váhové kategorii. Volný styl přibyl do programu v roce 1904 na Olympiádě v Sant Louis ve Spojených státech. V letech 1912 a 1916 na Olympiádě chyběl a znovu byl zařazen v roce 1920, tentokrát již na trvalo. Ženy mohou zápasit na Olympijských hrách od roku 2004.

Historie zápasu v Česku

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Historie zápasu v Česku.

Za prvního novodobého průkopníka zápasu v českých zemích lze považovat Adolfa Hájka. Ten se o zápase zmiňuje ve svém deníku, který se zachoval do dnešních časů, a to záznamem z 23. ledna 1847. Z Hájkových zápisků lze usuzovat, že zápas byl v Čechách pěstován již v první polovině 19. století. V té době ještě zejména jako součást cirkusových představení.

Také dr. Miroslav Tyrš se zápasu hojně věnoval – považoval ho za vůbec nejvšestrannější sport, protože se v něm spojují všechny prvky tělesné zdatnosti (síla, obratnost, vytrvalost) na všech částech těla zároveň. Podrobně jej proto popisuje ve své stěžejní knize Základové tělocviku (1869), kde uvádí i příklady chvatů a základní techniky. V jiné publikaci Tělocvičné názvosloví (1862) uvedl první ucelené názvosloví týkající se zápasu. Existují rovněž záznamy o Tyršově utkání s Janem Grossem a důkazem popularity zápasu v rámci Sokola jsou i četné dobové ilustrace. Zápas měl být také zařazen do programu I. Sokolského sletu, ten byl ale zakázán.

Později se ale zápas ocitl u Sokolů v nemilosti a od 90. let 19. století se vyvíjel izolovaně. Za zrod organizovaného zápasu v Čechách je všeobecně považován rok 1895, kdy byl založen Fridolínem Hoyerem a Josefem Balejem Klub atletů Žižkov. Klub však zanikl o dva roky později kvůli nevydařené organizaci mezinárodního turnaje v Schumannově cirkusu Na Smetance v Praze na Vinohradech. Ovšem jeho organizátoři se nevzdali a ještě ve stejném roce založili dva nové kluby K.A. Žižka Praha a K.A. Bivoj Žižkov.

Na počátku 20. století došlo k rehabilitaci zápasu v rámci Sokola a objevila se další střediska zápasu jako Plzeň, Brno, Pardubice a další. Odpovědní lidé začali také usilovat o spojení oddílů do vyšších celků. V roce 1920 byl založen Československý svaz těžké atletiky (Čs. STA.) Vrcholem jeho činnosti bylo v roce 1931 uspořádání Mistrovství Evropy. V roce 1957 se zápas začal organizovat v rámci ČSTV a v roce 1993 byl vytvořen samostatný Svaz zápasu České republiky.

Mezinárodní disciplíny

editovat

Amatérská pankrace

editovat

Amatérská pankrace je jediným bojovým sportem, který byl na olympijských hrách mezi lety 647 př. n. l. a 393 n. l. Pankration (ř. παγκρά̆τιον, dosl. "zápas 'vší silou'", tedy s nejširšími prostředky boje ) je bojové umění s dlouhou historií. Je to forma bojového umění MMA. V Amatérské pankraci se používají lovné úchopy a nápadité techniky.

Plážový wrestling

editovat

Finální forma plážového wrestlingu byla sestavena v roce 2015. Při souboji stojí dva zápasníci proti sobě v kruhu naplněným pískem o průměru 7 metrů. Zápasníci mohou nosit plavky, ale i zápasové uniformy, šortky či spandex. Body se přičítají za různé chvaty, za dostání soupeře na záda i za vytlačení soupeře z plochy určené pro zápas.

Formy zápasu

editovat

Tradiční formy zápasu

editovat

Reference

editovat


Literatura

editovat
  • Adolf Hájek: deník
  • Miroslav Tyrš: Základové tělocviku, 1869
  • Miroslav Tyrš: Tělocvičné názvosloví, 1862

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat