Střední zdravotnická škola Chomutov

střední odborná škola v Česku

Střední zdravotnická škola Chomutov je střední škola v centru Chomutova. Byla založena roku 1970. Na škole je zatím jeden obor Zdravotnický asistent. Studium je zakončeno státní maturitou. Na škole studuje téměř 300 žáků.

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace
SZŠ Chomutov.jpg
Zkratka SZŠ Chomutov
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Ústecký kraj
Datum založení 1. září 2003
IČO 41324641
Ředitel Mgr. Eva Čížková
Zástupce Mgr. Vladimíra Šlencová
Mgr. Eva Kosinová
Adresa Palackého 238/3
43001 Chomutov
Zeměpisné souřadnice
Počet žáků 300
Oficiální web http://www.szscv.cz
Obory vzdělávání
Zdravotnický asistent
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Odborná praxeEditovat

Hlavní předmět, Ošetřovatelství, probíhá v prvním a druhém ročníku v prostorách školy, v odborných učebnách. Žáci se učí správné komunikaci s nemocnými, základní ošetřovatelské úkony i vedení ošetřovatelské dokumentace. Probíhají také mikroexkurze na reálná oddělení chomutovské nemocnice.

Od třetího ročníku probíhá Ošetřovatelství přímo v nemocnici na základních odděleních: interní, chirurgické a dětské. Později také na ortopedii, neurologii, gynekologicko-porodnickém oddělení a i na jednotkách intenzivní péče. V závěru 3. ročníku konají žáci povinnou čtyřtýdenní odbornou praxi v nemocnicích v Chomutově, Kadani nebo v Žatci.

Vyučované předmětyEditovat

V prvním ročníku se učí tyto předměty: český jazyk literatura a mluvnice, matematika, dějepis, ošetřovatelství, cizí jazyk, chemie, fyzika, somatologie, latinský jazyk, psychologie, občanská nauka, počítače, tělesná výchova, biologie.

V druhém ročníku přibudou tyto předměty: veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, tělesná výchova, klinická propedeutika, první pomoc. Ubudou tyto předměty: latinský jazyk

Středoškolská odborná činnostEditovat

Žáci školy se zapojují do Středoškolské odborné činnosti, a to především v oboru zdravotnictví – soutěží například s novými pomůckami k léčbě či novou technikou léčby.

Peer programyEditovat

Na škole probíhají tzv. peer programy pro žáky základních škol. Peer program je obohacení vědomostí žáku o problémech dnešní doby z pohledu vrstevníka. Na škole jsou tyto peer programy:

  • Umění říct NE – je určena pro žáky 6.-8. třid ZŠ. Jedná se o problémy s návykovými látkami (drogy).
  • Nebojím se poskytnout první pomoc – pro žáky druhého stupně ZŠ. Tam se naučí základní obvazové techniky s trojcípým šátkem.
  • Prevence AIDS – pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ. Děti se dozví jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS, dále o prevenci, ale i léčbě.
  • Štíhlá, ale mrtvá – pro žáky 6.-8. tříd ZŠ. Poukazuje problémy, které se mohou objevit v pubertě, což je mentální anorexie a mentální bulimie. Děti se dozvědí o příčinách, pomoci, zhoršování stavu.
  • Prevence karcinomu prsu a kůže- pro žáky středních škol a učilišť. Studenti si ukáží samo-vyšetření prsu a prevenci.

Externí odkazyEditovat