Ortopedie

lékařský obor

Ortopedie, z řeckého ὀρϑός (orthos, přímý) a παιδεύειν (paideuein, vychovávat; paidion, dítě), je základní chirurgický lékařský obor. Zabývá se především prevencí, léčbou a rehabilitací poruch a onemocnění podpůrného a pohybového aparátu. Ortopedie se zabývá i léčbou zranění pohybového aparátu.

Epifýzeodeze kolenních kloubů (Blountova metoda) sloužící k zástavě růstu fixací růstové ploténky kovovými svorkami (skobičkami) a která se užívá k vyrovnání nestejného růstu délky končetin. RTG snímek, ortopedický výkon a biomechanika (Metoda konečných prvků, deformace skobiček)[1]

Vzdělávání v ortopedii

editovat

Vzdělávání v Česku

editovat

Atestace Předatestační příprava lékaře v oboru ortopedie probíhá podle vyhlášky č. 185/2009 Sb. Po absolvování chirurgického kmene se lékař věnuje přípravě ve vlastním oboru po dobu nejméně 60 měsíců. Z toho musí být školenec nejméně 57 měsíců přítomen na pracovištích ortopedie včetně jednoho měsíce na spondylochirurgii, 2 měsíce na onkologické ortopedii a 2 měsíce na dětské ortopedii. Další absolvovat nejméně po jednom měsíci na oddělení plastické chirurgie, cévní chirurgie a neurochirurgie.

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru ortopedie je oprávněn k samostatné ambulantní práci v běžné diagnostice i terapii, na oddělení je oprávněn k běžné činnosti pod metodickým vedením primáře oddělení. Atestace z ortopedie opravňuje i ke konziliární činnosti.

Další informace

editovat

Problémy ortopedie jsou také významným vědeckým tématem biomechaniky.

Reference

editovat
  1. FRYDRÝŠEK, Karel; MADEJA, Roman; PLEVA, Leopold, et al. Biomechanika 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021 (v tisku). 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat