Buta-1,3-dien

chemická sloučenina
(přesměrováno z Butadien)

Buta-1,3-dien (1,3-butadien) je uhlovodík se dvěma konjugovanými dvojnými vazbami v molekule. Tato látka se v průmyslu používá jako výchozí surovina pro výrobu polymerů, zejména styren-butadienového kaučuku a polybutadienu.

Buta-1,3-dien
Strukturní vzorec buta-1,3-dienu

Strukturní vzorec buta-1,3-dienu

Obecné
Systematický název buta-1,3-dien
Ostatní názvy 1,3-butadien, biethylen, erythren, divinyl, vinylethylen
Anglický název 1,3-Butadiene
Německý název 1,3-Butadien
Funkční vzorec CH2CHCHCH2
Sumární vzorec C4H6
Vzhled bezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-450-8
Indexové číslo 601-013-00-X
PubChem
UN kód 1010
SMILES C=CC=C
InChI 1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Číslo RTECS EI9275000
Vlastnosti
Molární hmotnost 54,09 g/mol
Teplota tání −108,9 °C
Teplota varu −4,4 °C
Hustota 0,002 498 2 g/cm3 (0 °C, plyn)
0,64 g/cm3 (−6 °C, kapalina)
Dynamický viskozitní koeficient 0,25 cP (0 °C)
Rozpustnost ve vodě 735 ppm
Tlak páry 239,8 kPa (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H220 H350 H340
R-věty R45 R46 R12
S-věty S53 S45
Teplota vzplanutí −85 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho zařadila mezi karcinogeny skupiny 2A.[2]

Uniká do ovzduší ze spalovacích motorů automobilů a jeho zvýšené koncentrace byly naměřeny zejména ve velkých městech s vysokou intenzitou dopravy.[3] Je významná pro fotochemické reakce vedoucí ke vzniku fotochemického smogu.[2]

ReferenceEditovat

  1. a b 1,3-Butadiene. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, Děti Země 2008, ISBN 80-86678-10-5
  3. Jiří Huzlík, Vladimír Adamec: KONCENTRACE BENZENU A 1,3-BUTADIENU V MĚSTSKÉM OVZDUŠÍ SILNĚ ZATÍŽENÉM DOPRAVOU Centrum dopravního výzkumu

Externí odkazyEditovat

  • (anglicky) 1,3-Butadiene – Agency for Toxic Substances and Disease Registry