Bloková matice

V matematice bloková matice označuje matici, která je interpretována jako matice rozdělená do několika částí nazývaných bloky. Blokovou matici lze intuitivně reprezentovat jako původní matici s přidanými vodorovnými a svislými rozdělujícími linkami, které dělí původní matici na podmatice.

Rozklad čtvercové matice řádu 14 na bloky dané rozkladem .

DefiniceEditovat

Nechť je   matice typu  . Každý celočíselný rozklad počtu řádků   na   sčítanců a rozklad počtu sloupců   na   sčítanců určují rozdělení matice   na   částí

 

kde blokové podmatice   jsou typu  . Matici typu   lze interpretovat jako blokovou matici různými způsoby, v závislosti na použitých rozkladech čísel   a  . Libovolnou matici reprezentovat jako blokovou matici pouze s jedním blokem nebo také jako blokovou matici s   bloky typu  .

UkázkaEditovat

Matici

 

lze zapsat jako blokovou matici

 

se čtyřmi bloky  :

 

Přímý součetEditovat

Přímý součet jakékoli dvojice matic   typu   a   typu   je matice typu   definována vztahem [1]

 

Například:

 

Součin blokových maticEditovat

 
Ukázka součinu dvou blokových matic

Součin vhodně rozdělených blokových matic lze určit z blokových podmatic. Má-li matice   typu   rozklad na bloky

 

odpovídající rozkladům   a   a má-li matice   typu   rozklad na bloky

 

odpovídající rozkladům a   a  , pak jejich součin

 

je matice typu  , jejíž blokové podmatice (vzhledem ke stejným rozkladům čísel   a  ) jsou dány vztahem

 

Nebo, vyjádřeno kompaktněji pomocí Einsteinovy sčítací konvence, která implicitně sčítá více existujících indexů

 

Vhodné rozdělení matice na bloky a vztahy mezi nimi je základem rekurentního Strassenova algoritmu pro rychlý součin matic.

Bloková diagonální maticeEditovat

Bloková diagonální matice je čtvercová bloková matice, na jejíž hlavní úhlopříčce jsou čtvercové blokové matice a zbývající bloky jsou nulové matice. Bloková diagonální matice   má tvar

 

kde podmatice   jsou čtvercové matice. Jinými slovy   je přímý součet matic  , zapsáno

 

případně pomocí formalismu diagonálních matic

 .

Pro determinant a stopu blokové diagonální matice platí

 

a

 .

Inverzní matice k blokové diagonální matici   je bloková diagonální matice složená z inverzních matic jednotlivých bloků

 

Vlastní čísla blokové diagonální matice odpovídají sjednocení vlastních čísel blokových podmatic  . Vlastní vektory je třeba patřičně rozšířit nulami.

UžitíEditovat

Důležitým příkladem blokových diagonálních matic jsou matice v Jordanově normálním tvaru. V tomto případě jsou bloky takzvané Jordanovy bloky, což jsou bi-diagonální matice, jejichž hlavní úhlopříčka obsahuje vlastní číslo příslušné celému bloku, všechny prvky na vedlejší diagonále jsou 1, a ostatní prvky matice jsou nulové.

Bloková tridiagonální maticeEditovat

Bloková tridiagonální matice zobecňuje blokovou diagonální matice přidáním čtvercových blokových matic ve dvou prvních (horní a dolní) sekundárních diagonálách. Ostatní bloky jsou nulové matice. Bloková tridiagonální matice je v podstatě tridiagonální matice, ale s blokovými maticemi namísto skalárů. Bloková tridiagonální matice má tvar

 

přičemž  ,   a   jsou čtvercové blokové matice na dolní sekundární diagonále, hlavní diagonále a horní sekundární diagonále.

Blokové tridiagonální matice se často objevují v numerických řešeních různých problémů (například ve výpočetní dynamice tekutin). Existují optimalizované numerické metody pro LR rozklad blokových tridiagonálních matic a podobně účinné metody pro řešení soustav rovnic, jejichž matice je tridiagonální. Thomasův algoritmus, který se používá k efektivnímu řešení soustav rovnic s tridiagonální maticí, lze také použít pro blokové tridiagonální matice.


Bloková Toeplitzova maticeEditovat

Bloková Toeplitzova matice je bloková matice, která podobně jako Toeplitzova matice obsahuje stejné bloky opakovaně na diagonále. Bloková Toeplitzova matice má tvar

 

Bloková trojúhelníková maticeEditovat

Bloková trojúhelníková matice je bloková analogie trojúhelníkové matice. Horní bloková trojúhelníková matice je čtvercová bloková matice, jejíž hlavní diagonála je tvořena čtvercovými blokovými maticemi a bloky nad hlavní diagonálou. Bloky pod hlavní diagonálou jsou nulové matice. Horní trojúhelníková bloková matice má tvar

 

Analogicky je definována dolní trojúhelníková bloková matice.

Blokové trojúhelníkové matice hrají roli při rozhodování, zda je daná matice rozložitelná (redukovatelná) nebo nerozložitelná (neredukovatelná). Matice   je rozložitelná, pokud existuje permutační matice   taková, že součin   je horní nebo dolní bloková trojúhelníková matice. Pokud taková permutační matice neexistuje, je matice nerozložitelná (neredukovatelná) .

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Blockmatrix na německé Wikipedii.

  1. Bloková matice v encyklopedii MathWorld (anglicky)

LiteraturaEditovat

  • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat