Rozšířená matice

V lineární algebře matice získaná zápisem dvou matic za sebou

Rozšířená matice je v lineární algebře matice získaná zápisem dvou matic za sebou, obvykle za účelem současného provádění stejných elementárních řádkových operací na obě dané matice zároveň. Jde o speciální případ blokové matice se dvěma bloky vedle sebe.

Definice editovat

Je-li   matice typu   se sloupci   a   matice typu   se sloupci  , potom rozšířená matice   je typu   se sloupci  .

Použití editovat

Výpočet inverzní matice editovat

Rozšířenou matici lze použít pro výpočet inverzní matice, kdy se pro potřeby výpočtu spojuje s jednotkovou maticí.

Například čtvercovou matici   řádu dva

 

lze invertovat tak, že rozšířená matice  , kde   je jednotková matice stejného řádu,

 

je pomocí elementárních řádkových operací upravena Gaussovou eliminací tak, aby se v levé části nacházela jednotková matice:

 ,

Pravá část pak obsahuje matici inverzní k původní matici.

Řešení soustav lineárních rovnic editovat

Pro soustavu lineárních rovnic   lze z matice soustavy   a vektoru pravých stran   braného jako matice s jedním sloupcem sestrojit rozšířenou matice soustavy  . S touto rozšířenou maticí lze soustavu vyřešit např. Gaussovou eliminací.

Pro daný počet neznámých, závisí počet řešení soustavy lineárních rovnic pouze na hodnosti matice reprezentující soustavu a hodnosti odpovídající rozšířené matice. Konkrétně podle Frobeniovy věty jakákoli soustava lineárních rovnic je nekonzistentní (nemá žádné řešení), pokud hodnost rozšířené matice je větší než hodnost matice koeficientů; pokud naopak řády těchto dvou matic jsou si rovny, soustava má alespoň jedno řešení. Řešení je jednoznačné právě tehdy, když hodnost matice se rovná počtu proměnných. Jinak má obecné řešení tolik volných parametrů, kolik je rozdíl mezi počtem proměnných a hodností soustavy.

Ukázka: editovat

Soustava lineárních rovnic v oboru reálných čísel

 

matici soustavy

 

a rozšířenou matici soustavy

 

Protože obě uvedené matice mají v oboru reálných čísel stejnou hodnost (2), má soustava alespoň jedno řešení. Protože hodnost je menší než počet neznámých (3), má soustava nekonečně mnoho řešení.

Naproti tomu, soustava

 

má matici

 

a rozšířenou matici soustavy

 

V tomto případě matice koeficientů má hodnost 2, zatímco rozšířená matice má hodnost 3; proto tato soustava rovnic nemá žádné řešení. Zvýšením počtu lineárně nezávislých řádků se soustava rovnic stane nekonzistentní.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Augmented matrix na anglické Wikipedii.

Literatura editovat

  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 
  • MARCUS, Marvin; MINC, Henryk. A survey of matrix theory and matrix inequalities. [s.l.]: Dover Publications, 1992. Dostupné online. ISBN 0-486-67102-X. S. 31. 

Související články editovat