Jednotková matice

V lineární algebře označuje pojem jednotková matice velikosti čtvercovou matici , která má na hlavní diagonále jedničky a na ostatních místech nuly. Jednotková matice se značí , případně jen , je-li velikost nepodstatná nebo lze-li ji odvodit z kontextu.

Jednotková matice je neutrálním prvkem vzhledem k násobení matic, tj. platí a vždy, když je příslušný součin matic definován.

Jednotková matice je inverzní sama k sobě, zároveň je symetrická i ortogonální. Nemění se umocňováním. Její odmocnina (tj. matice splňující ) není jednoznačná (může to být opět jednotková, ale může to být i matice nesymetrická a nediagonální).

Jednotková matice je speciálním případem diagonální matice.