Baseball

týmový sport

Baseball (z anglického base = meta, ball = míč) je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí 2 družstva, která mají po 9 hráčích. Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny čtyři mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod.

Baseballové utkání na původním hřišti New York YankeesNew Yorku

Baseball je populární hlavně v Jižní Americe, především v karibské oblasti (Kuba, Dominikánská republika, Portoriko, Venezuela, Panama, Kolumbie, Nikaragua a Mexiko). Národním sportem je v USA, populární je ale i v Kanadě. Obrovskou popularitu má baseball ve východní Asii, hlavně v Japonsku, Korejské republice a Tchaj-wanu. Populární je dále v Austrálii nebo v Jihoafrické republice. V červnu roku 2007 vznikla liga i v Izraeli.

Nejslavnější ligovou soutěží na světě je severoamerická Major League Baseball, která každoročně vrcholí Světovou sérií.

PravidlaEditovat

 
Schéma hrací plochy (hnědé je vnitřní pole, zelené je vnější pole, modré je zámezí)

Baseball hraje družstvo o devíti hráčích na hřišti sestávajícím z čtvercového vnitřního pole, za kterým pokračuje velké vnější pole, ukončené plotem. V rohu hřiště se nachází domácí meta, kde stojí pálkař, v dalších rozích vnitřního pole se nachází první, druhá a třetí meta. Nadhazovač hodí míč z nadhazovací mety, která se nachází uprostřed vnitřního pole, směrem na domácí metu, u které stojí pálkař ze soupeřova družstva. Ten se snaží míč trefit pálkou a odpálit do pole. Pokud se mu to podaří, vyběhne na první metu. Cílem pálkaře je oběhnout všechny mety až na domácí metu, za což obvykle získá bod. Běžně se ovšem hráčům nepodaří oběhnout všechny mety najednou (pokud ano, jedná se o tzv. „homerun“), proto zůstane na některé z met (stane se „běžcem“) a pokouší se postoupit dál až po odpalu svého spoluhráče, který je dalším pálkařem. I pak platí, že pokud dosáhne domácí mety, získává pro své družstvo na pálce bod.

Bránící družstvo může běžce vyřadit (vyautovat) několika způsoby. Běžec je aut, pokud se nedotýká mety a obránce se jej dotkne míčem, případně rukavicí s míčem. Dále je běžec aut, pokud se obránce s míčem dotkne mety, na kterou je běžec nucen postoupit, dříve než běžec. Nucen postupovat je vždy běžící pálkař, a všichni bežci na dalších souvisle obsazených metách. Pálkař je aut, pokud obránce chytne odpálený míč přímo ze vzduchu, nebo pokud neodpálí ani třetí správně nadhozený míč.

Jakmile družstvo v poli takto vyřadí tři soupeřovy hráče, samo nastupuje na pálku a dříve útočící družstvo jde do pole. Jedno vystřídání obou družstev v poli i na pálce se nazývá „směna“, hra se skládá z devíti směn, po kterých je vítězem to družstvo, které v zápase získalo vyšší počet bodů.

Hráči a další členové družstvaEditovat

Hráči baseballu se označují takto:[1]

tým v útoku (na pálce)
 • pálkař (batter) – hráč v útoku zaujímající místo v území pálkaře, odpalující míč
 • běžící pálkař (batter-runner) – útočící hráč, který odpálil a stal se běžcem, v dosud neukončené vlastní rozehře
 • běžec (runner) – útočící hráč postupující k metě, dotýkající se mety nebo se vracející k metě
tým v obraně
 • polař (fielder) – každý hráč v obraně
  • vnější polař (outfielder) – polař ve vnějším poli
  • vnitřní polař (infielder) – polař ve vnitřním poli
 • nadhazovač (pitcher) – polař určený k nadhazování míče pálkaři
 • zadák (catcher) – polař zaujímající místo za domácí metou a chytající nadhozené míče

Součástí baseballového družstva je dále dle pravidel vždy manažer, který družstvo zastupuje při komunikaci s rozhodčím nebo soupeřem. Manažerem může být jeden z hráčů, případně může manažer předat některé své povinnosti hráči nebo kouči. Koučové jsou dalšími členy družstva, kteří nastupují v dresu. Obvyklou činností kouče při zápasu je řízení hry pálkaře a běžců – u první a u třetí mety jsou k tomu vyznačena dvě území pro kouče útočícího mužstva.

Hra v útokuEditovat

Hráči útočícího družstva nastupují na pálku v pořadí, které před zápasem manažer družstva oznámí soupeři a rozhodčím. Pořadí na pálce není závislé na tom, jaký post hraje který hráč v obraně. S výjimkou pravidly definovaných situací (např. střídání) je pálkařské pořadí neměnné po dobu trvání zápasu.[2] V pálkařském pořadí musí figurovat všech devět hráčů z pole, s případnou výjimkou v podobě suplujícího pálkaře, který pálí místo nadhazovače.

PálkařEditovat

Pálkař zaujme místo v území pálkaře vedle domácí mety.[3] Jeho cílem je postoupit na první či další metu, a/nebo umožnit postup dalších bežců na metách. Pálkař se stává pálkařem-běžcem a postupuje po metách, pokud odpálí nadhozený míč správným způsobem do pole (fair ball). Pokud pálkař odpálí míč tak, že obrana na něj snadno zahraje aut, ale umožní tak postup jiného běžce, jde o sebeobětování (sacrifice hit).[4] Míč odpálený přes plot nebo na tribunu je tzv. homerun, a opravňuje pálkaře k postupu přes všechny čtyři mety.

Pálkař může dosáhnout první mety i pokud míč neodpálí. K postupu na první metu bez možnosti být vyautován je oprávněn v těchto případech:

 • nadhazovač hodí čtvrtý špatný nadhoz (base on balls)[5]
 • je zasažen nadhozeným míčem, a pokusil se zásahu vyhnout (hit by pitch)[5]
 • chytač (či jiný polař) překáží pálkaři[5]
 • dobrý odpal se dotkne rozhodčího či běžce v poli předtím, než se dotkne polaře[5]

Pokud je takto udělena pálkaři první meta, všichni běžci souvisle před ním také postupují o jednu metu. Pokud jsou obsazeny všechny mety, znamená to bod (běžec ze třetí mety postupuje až na domácí).

Pálkař smí za určitých podmínek usilovat o první metu také pokud jde o třetí strike a zadák míč nechytil. V tomto případě ale obrana pálkaře-běžce může autovat.

BěžecEditovat

Cílem běžce (útočníka, který odpálil dobrý odpal, nebo mu byla udělena meta zdarma) je postupovat po metách, tj. postupně se dotknout první, druhé, třetí a domácí mety, a tím získat bod. Běžec smí postupovat (s rizikem být autován) vždy, když je míč ve hře. Pokud běžec dosáhne další mety, aniž by mu to umožnil pálkař správným odpalem, jedná se o tzv. krádež mety. Příkladem situace vhodné pro krádež je prudký strike, který zadák nechytil a míč se odrazil z jeho dosahu. Běžec z první mety se může pokusit dosáhnout druhé předtím, než zadák míč zpracuje a přihraje obránci, který běžce mezi metami tečuje.

Hra v obraněEditovat

 
Rozestavení polařů v obraně

V obraně hraje devět hráčů. Každý z nich zastává určitý post (prostor na hřišti). S výjimkou zadáka a nadhazovače ale pravidla jejich postavení neomezují – obránci se mohou rozestavit v poli libovolně.[6] Všichni hráči v obraně se souhrnně označují jako polaři. Jednotlivé pozice jsou značeny ustálenými zkratkami a čísly takto:

Číslo Pozice Anglicky Zkratka
1 Nadhazovač Pitcher P
2 Chytač (zadák) Catcher C
3 První metař First baseman 1B
4 Druhý metař Second baseman 2B
5 Třetí metař Third baseman 3B
6 Spojka Shortstop SS
7 Levý vnější polař Left outfielder LF
8 Střední vnější polař Center outfielder CF
9 Pravý vnější polař Right outfielder RF
 
Strike zóna. Šířku určuje domácí meta, výšku vzdálenost mezi koleny a středem těla pálkaře.

NadhazovačEditovat

Nadhazovač začíná rozehru hozením míče k domácí metě. Nad domácí metou je určena tzv. strike zóna, myšlený svislý obdélník, kterým musí míč proletět. Její výška je určena vzdáleností kolen a středu těla aktuálního pálkaře. Zda neodpálený míč prošel strike zónou (strajk) nebo ne (ból) posuzuje rozhodčí, postavený za chytačem. Za strajk se považuje i každý nadhoz, při kterém pálkař dokončí švih a neodpálí míč, bez ohledu na to, zda míč prošel strike zónou. Cílem nadhazovače je dosáhnout tří strajků – poté je pálkař aut (tzv. strike-out). Pokud nadhazovač před dosažením třetího strajku hodí čtyři špatné míče (bóly), při kterých pálkař nešvihne, získává pálkař zdarma první metu (base on balls).

ChytačEditovat

Chytač zaujímá pozici za domácí metou, za pálkařem a před rozhodčím. Před nadhozem komunikuje s nadhazovačem, určuje druh nadhozu a chytá neodpálený míč (případně i míč tečovaný či odpálený do výšky). Po odpalu autuje u domácí mety.

PolařiEditovat

Ostatní polaři jsou libovolně rozmístěni v poli, a snaží se zahrát aut na běžce jedním z dalších možných způsobů (chycení míče ze vzduchu, zašlápnutí mety při nuceném postupu, tečování bežce mimo metu...). Cílem obrany je dosáhout co nejdříve tří autů, a povolit tak útočícím hráčům co nejméně bodů (doběhů).

Míč ve hře a mrtvý míčEditovat

Baseballová pravidla rozeznávají dva základní stavy hry. Dobu, kdy je míč ve hře, a dobu, kdy je míč mrtvý. Míč je ve hře poté, co rozhodčí zahájí zápas zvoláním „Play“ a zůstává ve hře, dokud se nestane mrtvým. V době, kdy je míč mrtvý, nemůže být žádný hráč vyautován, bežci nesmí získat další metu a nemůže být dosaženo bodu. Výjimkou jsou případy, kdy pravidla výslovně určují že míč je mrtvý a běžci postupují o určitý počet met (např. homerun). Hra poté pokračuje (a míč je opět ve hře), jakmile nadhazovač s míčem zaujme své místo na nadhazovací metě a rozhodčí opět zvolá „Play“.

Míč se nestává automaticky mrtvým mezi rozehrami, ale pouze v situacích určených pravidly. Míč je mrtvý, pokud rozhodčí zvolá „Time“ (např. při zranění, střídání a v dalších vyjmenovaných situacích).[7] Dále je míč mrtvý např. v případě, že je odpálen v rozporu s pravidly, správný odpal skončí v zámezí, nebo nadhoz vyletí mimo hřiště. Naopak míč není mrtvý v situaci, kdy je správně odpálen do pole, bežci dosáhnou met nebo obrana zahraje aut(y) a situace na hřišti se ustálí. Míč je stále ve hře, další nadhoz může být proveden i bez pokynu rozhodčího, a bežci na metách mohou být stále autování tečováním. Příkladem využití takové situace obranou je tzv. hidden ball trick. Jde o akci, kdy běžec dosáhl mety a míč je v držení polaře poblíž. Polař naznačí přihrávku nadhazovači, ale míč si skrytě ponechá. Pokud pak běžec, v domnění že míč je bezpečně daleko, opustí metu (např. jako přípravu na krádež), polař ho míčem tečuje a běžec je aut.

Popis stavu zápasuEditovat

 
Baseballový ukazatel skóre, vynulovaný. Umožňuje zobrazit doběhy (hits) rozepsané po jednotlivých směnách.

O vítězi zápasu rozhoduje pouze počet doběhů (runs). Kromě něj se během zápasu se na ukazateli skóre zobrazují i další informace.

Inning – číslo aktuálně probíhající směny. Šipkou či jiným způsobem je označeno, zda jde o první (top) nebo druhou (bottom) polovinu směny.

R, H, E – runs, hits, errors. Počet doběhů, úspěšných odpalů (v útoku) a chyb obrany. Rozhodnutí, zda běžec dosáhl mety díky dobrému odpalu nebo chybě obrany je na zapisovateli.

Strike / ball – počet strajků a bólů aktuálního pálkaře. V televizní grafice pouze jako čísla oddělené pomlčkou, např. 3-1 (tři bóly, jeden strajk). Strajky jsou na ukazateli nejvýše dva – při třetím je pálkař aut a ukazatel se nuluje. Podobně při čtvrtém bólu získává pálkař první metu, není tedy nutné čtvrtý ból zobrazovat.

Out – počet autů, dosažených aktuálně bránícím družstvem. Podobně jako u strajků, nejvyšší hodnota je dva auty, při třetím se družstva střídají nebo končí směna.

Další zobrazovanou hodnotou může být počet nadhozů (pitches) aktuálního nadhazovače. Ten může být pravidly omezen (např. u mládeže).

Historie baseballuEditovat

První zmínka o hře podobné baseballu pochází z 14. století, kdy angličtí venkovští mlékaři hráli hru Stool Ball, ve které běhali okolo čtyř stoliček, když se trefili holí do míčku. V 18. století vyměnili studenti stoličky za kolíky zapíchané do země a nazvali to Goal Ball. Ve stejné době se v Americe poprvé objevuje slovo Base-Ball. Roku 1845 sestavil Alexander Cartwright pravidla, z nichž se některá zachovala dodnes. První utkání podle nových pravidel proběhlo 19. 6. 1876. Ve stejném roce byla ustanovena Národní liga profesionálních baseballových klubů. Poté byla založena i Americká liga, ve které hrály hlavně venkovské týmy. Tyto dvě ligy se spojily a v současnosti tvoří Major League (Hlavní Ligu). Největšího rozvoje mimo Ameriku dosáhlo Japonsko, Korea a Tchaj-wan. V Evropě se mezi nejlepší týmy řadí hráči z Itálie, Nizozemska a Německa.

Baseball v ČeskuEditovat

Související informace naleznete také v článku Kategorie:Baseball v Česku.

V Československu se pravidelná soutěž hrála od roku 1970. Česká baseballová extraliga se hraje od roku 1993. První dva ročníky vyhrála Technika Brno, od roku 1995 dominují české extralize Draci Brno; jejich nadvládu přerušila jen v roce 2011 Technika Brno, v roce 2015 Kotlářka Praha a v letech 2018 a 2019 Arrows Ostrava.

Druhou nejvyšší soutěží je 1. liga (do roku 2016 Českomoravská liga). V ČR se hraje i pohárová soutěž, Český baseballový pohár.

Poté, co Řecko a první náhradník Itálie odřekly účast na MS 2005, dostal český tým možnost účastnit se mistrovství. Se skóre 13:91 obsadil poslední místo.

V roce 2016 se ČR zúčastnilo World Baseball Classic.

V roce 2019 skončila česká mužská reprezentace třetí v olympijské kvalifikaci, a na olympijské hry v Tokiu nepostoupila.

Věkové kategorie dle soutěžního řádu ČBA 2020Editovat

Kategorie Věk od Věk do Nadhoz/odpal Postup po metách Konec směny Vzdálenost met
U7 5 7 odpal ze stativu, bez omezení pokusů postup o 1 metu, bez kradení 3. aut / 5. bod 15,00 m
U8 5 8 odpal ze stativu, 3 pokusy bez kradení 3. aut / 5. bod 18,29 m
U9 6 9 coach pitch (nadhoz od trenéra), 6 nadhozů bez kradení 3. aut / 5. bod 18,29 m
U10 7 10 coach pitch, 5 nadhozů nebo 3 švihy bez kradení 3. aut / 5. bod 18,29 m
U11 8 11 nadhoz od soupeře, chyba nadhozu je ball bez kradení 3. aut 18,29 m
U13 10 13 jako muži jako muži 3. aut 21,33 m
U15 12 15 jako muži jako muži 3. aut 27,43 m
U18 14 18 jako muži jako muži 3. aut 27,43 m
U21 15 21 jako muži jako muži 3. aut 27,43 m
muži 16 3. aut 27,43 m
V40 40 3. aut 27,43 m

V kategorii U7 se kromě uvedených rozdílů neobsahuje pozice zadáka (catchera), hráči v poli nemají pevně dané posty a na první metě smí míč chytat trenér či jiná starší osoba. Smíšené týmy dívek a chlapců smí hrát soutěže nejvýše do kategorie U13 (na výjimku U15). Starší dívky musí přejít k softballu (ženské baseballové týmy v ČR neexistují).

Mistři České republiky (Československa) v baseballuEditovat

 
Baseballový míček
Ročník Vítěz mistrovství
1973 Kovo Praha
1974 Kovo Praha
1975 Kovo Praha
1976 Tempo Praha
1977 Kovo Praha
1978 Tempo Praha
1979 Tempo Praha
1980 Tempo Praha
1981 Sokol Krč
1982 Sokol Krč
1983 Kovo Praha
1984 Kovo Praha
1985 Kovo Praha
1986 Kovo Praha
1987 Kovo Praha
1988 Sokol Krč
1989 Kovo Praha
1990 Technika Brno
1991 Technika Brno
1992 Kovo Praha
1993 Technika Brno
1994 Technika Brno
1995 Draci Brno
1996 Draci Brno
1997 Draci Brno
1998 Draci Brno
1999 Draci Brno
2000 Draci Brno
2001 Draci Brno
2002 Draci Brno
2003 Draci Brno
2004 Draci Brno
2005 Draci Brno
2006 Draci Brno
2007 Draci Brno
2008 Draci Brno
2009 Draci Brno
2010 Draci Brno
2011 Technika Brno
2012 Draci Brno
2013 Draci Brno
2014 Draci Brno
2015 Kotlářka Praha
2016 Draci Brno
2017 Draci Brno
2018 Arrows Ostrava
2019 Arrows Ostrava

Sportovní klubyEditovat

V České republice se nachází velká řada sportovních klubů. Ty zastřešuje Česká baseballová asociace (ČBA), která sídlí v Praze a je členem Mezinárodní baseballové federace (IBAF).

Sportovní baseballové kluby v ČR (stav k 1.12.2016)
Region Severozápad Region Jihozápad Region Severovýchod Region Jih Region Východ
Baryba Velký Osek Angels České Budějovice Blesk Jablonec Aligátoři Znojmo Arrows Ostrava
Black Hogs Ústí nad Labem Baseball Plzeň Bongo Liberec BK Ježci Jihlava BK Snails Orlová
Bruins Beroun Brewers Klatovy Doggies Hradec Králové Black Owls Univerzita Brno Camels Rožnov
Eagles Praha Giants Borek Drtiči Jabloňovka Cardion Hroši Brno Cannibals Šumperk
Fulleros de la Habana Hawks Žinkovy Meteors Baseball Team Žamberk CLUBS Kyjov Cobblers Zlín
Joudrs Praha Indians Dříteň Modré želvy Česká Lípa Draci Brno HIT Opava
Kotlářka Praha Májští sršni České Budějovice Orlice Choceň Malá Baseballová Liga Brno Katalpa Ostrava
Miners Kladno Pigs Trhové Sviny Patriots Liberec Nuclears Třebíč Klasik Frýdek-Místek
Old Boys Praha Rafani Týn nad Vltavou Rytíři Trutnov Oilers Hodonín Skokani Olomouc
PBS Lions SC Merklín SB Svoboda nad Úpou Olympia Blansko SKSB Ostrava
Piranhas Beroun, z.s. Sharks Spálené Poříčí SCP Český Dub Mariners Orli Velká Bíteš
Praotci Roudnice Slavia VŠ Plzeň SK Klackaři Kostelec n./O. Panteři Třebíč
Přírodní vědy Praha UK Sokol Hluboká nad Vltavou Sparks Mladé Buky Pelikans Bučovice
Radotínský SK Tygři Zliv Spartak Trutnov Pipas Brno
Rakovník Red Crayfish Wolfs Domažlice Waynes Pardubice Spiders Třebíč
SaBaT Praha Žraloci Ledenice ZŠ Piráti Žacléř Technika Brno
SK Kotlářka TJ Sokol Bedřichov
Spectrum Praha Vinaři Dolní Kounice
Tempo Titans Praha VSK Express Brno
TJ Lokomotiva Louny ZŠ Pastviny

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Pravidla baseballu 2008 [PDF online]. Česká baseballová asociace, 2008-01-01 [cit. 2014-09-14]. Kapitola 2.00 Definice termínů, s. 17–30. Dostupné online. 
 2. Pravidla str.16
 3. Pravidla str.19
 4. Pravidla str.115
 5. a b c d Pravidla str.26
 6. KULHÁNEK, David. Oficiální pravidla baseballu [online]. Česká baseballová asociace, 1.1.2020 [cit. 2020-07-17]. S. 20. Dále jen Pravidla. Dostupné online. 
 7. Pravidla str.62

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat