Zásady (chemie)

(přesměrováno z Báze (chemie))

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

NeutralizaceEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Neutralizace.

Reakcí zásad s kyselinami (neutralizací) vznikají soli například HCl + NaOHNaCl + H2O.