Administrativní dělení Polska

územně správní členění Polska

Polsko (polsky Polska, oficiálním celým názvem Rzeczpospolita Polska) má 3 úrovně administrativního dělení. Jako celek je unitárním státem.

  • Nejvyšší správní celek se nazývá województwo (česky vojvodství). Celkem je Polsko tvořeno 16 vojvodstvími.
  • Druhý stupeň dělení představují powiaty (jednotné číslo powiat, česky okres). V celém státě je 380 okresů. Okresy se dělí na:
  • Třetí nejnižší stupeň je gmina (do češtiny ne zcela přesně překládáno jako obec). Celkem je k 1. lednu 2020 v Polsku 2477 obcí, které se dělí do třech kategorií:
    • gmina miejska – městská gmina (celkem 302 včetně 66 měst s právem okresu)
    • gmina miejsko-wiejska – městsko-vesnická gmina (642)
    • gmina wiejska – vesnická gmina (1533; z toho 158 gmin má sídlo ve městě mimo své území)
Polská vojvodství

Vojvodství editovat

ISO 3166-2 Název Hlavní město Populace
(mil.obyv.)
Plocha (km²) Hustota obyd.
(obyv./km²)
Geodata (OSM)
PL-DS   Dolnoslezské (Dolnośląskie) Vratislav 2 888 232 19 948 145 OSM, WMF
PL-KP   Kujavsko-pomořské (Kujawsko-pomorskie) Bydhošť, Toruň 2 068 000 17 969 115 OSM, WMF
PL-LD   Lodžské (Łódzkie) Lodž 2 597 000 18 219 143 OSM, WMF
PL-LU   Lublinské (Lubelskie) Lublin 2 191 000 25 195 87 OSM, WMF
PL-LB   Lubušské (Lubuskie) Gorzów Wielkopolski, Zelená Hora 1 009 005 13 198 76 OSM, WMF
PL-MA   Malopolské (Małopolskie) Krakov 3 253 000 15 108 215 OSM, WMF
PL-MZ   Mazovské (Mazowieckie) Varšava 5 136 000 35 597 144 OSM, WMF
PL-OP   Opolské (Opolskie) Opolí 1 055 667 9 412 112 OSM, WMF
PL-PK   Podkarpatské (Podkarpackie) Řešov 2 077 000 17 926 116 OSM, WMF
PL-PD   Podleské (Podlaskie) Bělostok 1 221 000 20 180 61 OSM, WMF
PL-PM   Pomořské (Pomorskie) Gdaňsk 2 192 000 18 293 119 OSM, WMF
PL-SL   Slezské (Śląskie) Katovice 4 830 000 12 294 393 OSM, WMF
PL-SK   Svatokřížské (Świętokrzyskie) Kielce 1 291 000 11 672 110 OSM, WMF
PL-WN   Varmijsko-mazurské (Warmińsko-mazurskie) Olštýn 1 428 552 24 192 60 OSM, WMF
PL-WP   Velkopolské (Wielkopolskie) Poznaň 3 360 000 29 286 115 OSM, WMF
PL-ZP   Západopomořanské (Zachodniopomorskie) Štětín 1 694 865 22 896 74 OSM, WMF

Externí odkazy editovat