Administrativní dělení Polska

Polsko (polsky Polska, oficiálním celým názvem Rzeczpospolita Polska) má 3 úrovně administrativního dělení. Jako celek je unitárním státem.

 • Nejvyšší správní celek se nazývá województwo (česky vojvodství). Celkem je Polsko tvořeno 16 těmito vojvodstvími.
 • Druhý stupeň dělení představují powiaty (jednotné číslo powiat, česky okres). V celém státě je 379 okresů. Okresy se dělí mezi sebou na:
  • powiat ziemski – zemský okres (celkový počet 314)
  • powiat grodzki – městský okres, což je v podstatě gmina, která dostala status okresu – jedná se o největší města Polska (65)
 • Třetí nejnižší stupeň je gmina (do češtiny ne zcela přesně překládáno jako obec). V roce 2004 bylo v Polsku 2478 obcí. Tyto obce se dělí mezi sebou do tří kategorií:
  • gmina miejska – městská gmina (celkový počet 307)
  • gmina miejsko-wiejska – městsko-vesnická gmina (582)
  • gmina wiejska – vesnická gmina (1 589)
Polská vojvodství

VojvodstvíEditovat

ISO 3166-2 Název Hlavní město Populace
(mil.obyv.)
Plocha (km²) Hustota obyd.
(obyv./km²)
Mapa v OSM
PL-DS   Dolnoslezské (Dolnośląskie) Vratislav 2 888 232 19 948 145
PL-KP   Kujavsko-pomořské (Kujawsko-pomorskie) Bydhošť, Toruň 2 068 000 17 969 115
PL-LD   Lodžské (Łódzkie) Lodž 2 597 000 18 219 143
PL-LU   Lublinské (Lubelskie) Lublin 2 191 000 25 195 87
PL-LB   Lubušské (Lubuskie) Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra 1 009 005 13 198 76
PL-MA   Malopolské (Małopolskie) Krakov 3 253 000 15 108 215
PL-MZ   Mazovské (Mazowieckie) Varšava 5 136 000 35 597 144
PL-OP   Opolské (Opolskie) Opole 1 055 667 9 412 112
PL-PK   Podkarpatské (Podkarpackie) Řešov 2 077 000 17 926 116
PL-PD   Podleské (Podlaskie) Białystok 1 221 000 20 180 61
PL-PM   Pomořské (Pomorskie) Gdaňsk 2 192 000 18 293 119
PL-SL   Slezské (Śląskie) Katovice 4 830 000 12 294 393
PL-SK   Svatokřížské (Świętokrzyskie) Kielce 1 291 000 11 672 110
PL-WN   Varmijsko-mazurské (Warmińsko-mazurskie) Olsztyn 1 428 552 24 192 60
PL-WP   Velkopolské (Wielkopolskie) Poznaň 3 360 000 29 286 115
PL-ZP   Západopomořanské (Zachodniopomorskie) Štětín 1 694 865 22 896 74