Wikipedista:Jfblanc/Seversk

Seversk (seversky, Jåzaht Severøn) je konstruovaný slovanský jazyk. Patří ke skupině severoslovanských jazyků.

Autorem projektu je Libor Sztemon, který rovněž stvořil lydnevi, slavëni a slavisk.

Podle autora[1], seversk je následníkem slavëniho.

AbecedaEditovat

Seversk se píše latinkou, s dodátkovými písmeny Å, Ø a Š. Å se může psát ao, Ø se může psát oe, a Š se může psát sh.

VýslovnostEditovat

písmeno výslovnost česky
a a a
å ɔː dlouhé o
b b b
c ʦ c
d d d
e ɛ e
f f f
g g g
h h h
i i i
j j j
k k k
l l l
m m m
n n n
o o zavřené o
ø ə jako francouzské e
p p p
r r r
s s s
š ʃ š
t t t
u u u
v v v
y ɯ ruské y (ы)
z z z

MluvniceEditovat

Pády jsou české pády. Člen určitý se spojuje s podstatným jménem. Podstatná jména mají tři skloňování.

První skloňování podstatných jménEditovat

První skloňování podstatných jmén: vzor dom (dům)
pád koncovka dům domy ten dům ty domy domův domovy
nominativ - dom domur domet dometur vå-dom vå-domu
genitiv -is domis domuris dometis dometuris vå-domis vå-domuris
dativ -id domid domurid domet dometurid vå-domid vå-domurid
akuzativ -et domet domerat domet domerat vå-domet vå-domerat
vokativ -e dome domure domete dometure vå-dome vå-domure
lokál -or domor domuror dometor dometuror vå-domor vå-domuror
instrumentál -am domam domuram dometam dometuram vå-domam vå-domuram

Druhé skloňování podstatných jménEditovat

Druhé skloňování podstatných jmén: vzor gena (žena)
pád koncovka žena ženy ta žena ty ženy ženin ženiny
nominativ - gena genar genat genatur vå-gena vå-genar
genitiv -s genas genaris genatis genaturis vå-genas vå-genaris
dativ -d genad genarid genatid genaturid vå-genad vå-genarid
akuzativ -t genat genarat genat genarat vå-genat vå-genarat
vokativ -e genae genare genate genature vå-genae vå-genare
lokál -r genar genaror genator genaturor vå-genar vå-genaror
instrumentál -m genam genaram genatam genaturam vå-genam vå-genaram

Třetí skloňování podstatných jménEditovat

Třetí skloňování podstatných jmén: vzor dåte (dítě)
pád koncovka dítě dětí to dítě ty dětí dětský dětscí
nominativ - dåte dåter dåtet dåtetur vå-dåte vå-dåter
genitiv -s dåtes dåteris dåtetis dåteturis vå-dåtes vå-dåteris
dativ -d dåted dåterid dåtetid dåteturid vå-dåted vå-dåterid
akuzativ -t dåtet dåterat dåtet dåterat vå-dåtet vå-dåterat
vokativ - dåte dåter dåtet dåtetur vå-dåte vå-dåter
lokál -r dåter dåteror dåtetor dåteturor vå-dåter vå-dåteror
instrumentál -m dåtem dåteram dåtetam dåteturam vå-dåtem vå-dåteram

Skloňování přidavných jmenEditovat

Přidavná jména mají toto skloňování.

Skloňování přid. jm.: vzor kresøn (krásný)
pád koncovka pozitiv komparativ superlativ
nominativ - kresøn kresån nåkresøn
genitiv -is kresønis kresånis nåkresønis
dativ -id kresønid kresånid nåkresønid
akuzativ -et kresønet kresånet nåkresønet
vokativ -e kresøne kresåne nåkresøne
lokál -or kresønor kresånor nåkresønor
instrumentál -am kresønam kresånam nåkresønam

PříslovceEditovat

Příslovce
český První stupeň Druhý stupeň Třetí stupeň
krásně kresno kresnoje nåkresnoje
dobře dobro dobroje nådobroje
špatně špatno špatnoje nåšpatnoje
výsoce vesako vesakoje nåvesakoje
hezce hezako hezakoje nåhezakoje
nově navo navoje nånavoje

Skloňování osobních zájmenEditovat

Skloňování osobních zájmen
pád 1. osoba jedn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č. 1. osoba mn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č.
nominativ ja te on me ve åne
genitiv mene tave nås vås nåht
dativ møne tøve nåm våm nåm
akuzativ nås vås åht
lokál måne tave nem nås vås nåht
instrumentál mønå tavå hømå nømå vømå nymå

Skloňování přivlastňovacích zájmenEditovat

Skloňování přivlastňovacích zájmen
pád 1. osoba jedn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č. 1. osoba mn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č.
nominativ mår tår jår når vår ånaht
genitiv måra tåra jåra nåra våra ånaht
dativ måru tåru jåru nåru våru ånaht
akuzativ måra tåra jåra nåra våra ånaht
lokál måram tåram jåra nåram våram ånaht
instrumentál mårem tårem jåra nårem vårem ånaht

ČíslovkyEditovat

Číslovky
Číslovka Zakladní Řadová
0 nola noltøn
1 jedan parvøn
2 dva drahøn
3 tre tretøn
4 štåre štårøn
5 pet petøn
6 šest šestøn
7 sedam sedmøn
8 osam osmøn
9 devet devtøn
10 deset destøn
11 jedanast jedanastøn
12 dvanast dvanastøn
13 trenast trenastøn
14 štårønast štårønastøn
15 petnast petnastøn
16 šestnast šestnastøn
17 sedamnast sedamnastøn
18 osamnast osamnastøn
19 devetnast devetnastøn
20 dvadeset dvadestøn
30 tredeset tredestøn
40 štårdeset štårdestøn
50 petdeset petdestøn
60 šestdeset šestdestøn
70 sedamdeset sedamdestøn
80 osamdeset osamdestøn
90 devetdeset devetdestøn
100 sto støn
200 dvasto dvastøn
300 tresto trestøn
400 štåresto štårestøn
500 petøsto petøstøn
600 šestøsto šestøstøn
700 sedamsto sedmøstøn
800 osamsto osamstøn
900 devetøsto devetøstøn
1 000 tesac tesacøn
1 000 000 meljen meljånøn
1 000 000 000 meljård meljårdøn
1 000 000 000 000 beljen beljånøn
1 000 000 000 000 000 treljen treljånøn

ČasováníEditovat

Severská slovesa vyjadřují 3 absolutní časy – minulý, přítomný a budoucí. Relativita dějů se vyjadřuje pomocí vidu. Podmiňovací způsob (kondicionál) se tvoří pomocí předpony bø- a minulého času. Zápor se tvoří pomocí předpony ne-.

bet, být
osoba minulý čas přítomný čas čas budoucí čas podmiňovací způsob
1. jed. č. belim jesam / sam bedu bø-belim
2. jed. č. belis jesi / si bedeš bø-belis
3. jed. č. bel jåst / åst bede bø-bel
1. mn. č. belime jezme / zme bedeme bø-belime
2. mn. č. belite jeste / ste bedete bø-belite
3. mn. č. beli jeså / så bedå bø-beli
nebet, nebýt
osoba minulý čas přítomný čas budoucí čas podmiňovací způsob
1. jed. č. nebelim nesam nebedu bø-nebelim
2. jed. č. nebelis nesi nebedeš bø-nebelis
3. jed. č. nebel nåst nebede bø-nebel
1. mn. č. nebelime nezme nebedeme bø-nebelime
2. mn. č. nebelite neste nebedete bø-nebelite
3. mn. č. nebeli neså nebedå bø-nebeli
mat, mít (nedokonavý)
osoba minulý čas přítomný čas budoucí čas podmiňovací způsob
1. jed. č. malim mam bedu mat bø-malim
2. jed. č. malis maš bedeš mat bø-malis
3. jed. č. mal ma bede mat bø-mal
1. mn. č. malime mame bedeme mat bø-malime
2. mn. č. malite mate bedete mat bø-malite
3. mn. č. mali majå bedå mat bø-mali
delat, dělat (nedokonavý)
osoba minulý čas přítomný čas budoucí čas podmiňovací způsob
1. jed. č. delalim delam bedu delat bø-delalim
2. jed. č. delalis delaš bedeš delat bø-delalis
3. jed. č. delal dela bede delat bø-delal
1. mn. č. delalime delame bedeme delat bø-delalime
2. mn. č. delalite delate bedete delat bø-delalite
3. mn. č. delali delajå bedå delat bø-delali
verat, věřit (nedokonavý)
osoba minulý čas přítomný čas budoucí čas podmiňovací způsob
1. jed. č. veralim veram bedu verat bø-veralim
2. jed. č. veralis veraš bedeš verat bø-veralis
3. jed. č. veral vera bede verat bø-veral
1. mn. č. veralime verame bedeme verat bø-veralime
2. mn. č. veralite verate bedete verat bø-veralite
3. mn. č. verali verajå bedå verat bø-verali
ådelat, udělat (dokonavý)
osoba minulý čas budoucí čas rozkazovací způsob podmiňovací způsob
1. jed. č. ådelalim ådelam - bø-ådelalim
2. jed. č. ådelalis ådelaš ådelaj bø-ådelalis
3. jed. č. ådelal ådela - bø-ådelal
1. mn. č. ådelalime ådelame ådelajme bø-ådelalime
2. mn. č. ådelalite ådelate ådelajte bø-ådelalite
3. mn. č. ådelali ådelajå - bø-ådelali
åverat, uvěřit (dokonavý)
osoba minulý čas budoucí čas rozkazovací způsob podmiňovací způsob
1. jed. č. åveralim åveram - bø-åveralim
2. jed. č. åveralis åveraš åveraj bø-åveralis
3. jed. č. åveral åvera - bø-åveral
1. mn. č. åveralime åverame åverajme bø-åveralime
2. mn. č. åveralite åverate åverajte bø-åveralite
3. mn. č. åverali åverajå - bø-åverali


Slovní zásobaEditovat

Severská slovní zásoba je slovanská. Dole je krátký seznam:

seversky česky
atec otec
dåte dítě
dom dům
gena žena
helab chléb
kralestvø kralovství
matka matka
moc moc
nam jméno
nevar nebe
slava sláva
vola vůle
zem země
ziløn zlý

Ukázkový textEditovat

Otčenáš:

Atece når,
Ketri jési na nevaror,
Ta jåst fasvestøn namet'år.
Ta prijøda kralestvø tår
Ta sø-ståda vola tår kant vø nevar, taht e na zemor.
Helabet når kezdanøn daj nåm vødanet.
E adpåst nåm nåra vinarat, kant e me adpåstame nåru vinehturid.
E neproved nås vø farsykonøt, øla zebav nås ad ziløni.
Navat'år åst kralestvøt e mocet e slavat na vaker.
Amen.

V síti WWWEditovat

ReferenceEditovat