Tengwar je písmo vytvořené J. R. R. Tolkienem. Ten kolem všech písem a jazyků vystavěl literární svět. Budeme-li se držet příběhů, jsou tengwar starobylé znaky, které vynalezl moudrý noldorský elf jménem Fëanor. Předchůdcem tohoto písma byly Rúmilovy sarati.

První článek Všeobecné deklarace lidských práv psaný v tengwaru
První článek Všeobecné deklarace lidských práv psaný v tengwaru

Znaky Tengwaru nejsou uspořádány jen tak, ale existuje mezi nimi řada vztahů, podobně jako mezi prvky v Mendělejevově tabulce chemických prvků. Vše se podrobněji píše v dodatku knihy Návratu krále.

Rozdělujeme jej na Tengwar, jež zastupují souhlásky, a Tehtar, zastupující samohlásky, přídech, sykavky a podobně. Samotné slovo tengwar znamená v quenijštině „písmena“ (jedná se o množné číslo, jednotné číslo je tengwa).

Tengwar

editovat

Základní písmena

editovat

  Každou tengwu (základní) tvoří telco („nožička“, pl. telcor) a jeden nebo dva lúvar („obloučky“, sg. lúva)

Přidaná písmena

editovat

 

Tehtar jsou znaky, které se píší nad nebo pod Tengwar (a někdy dovnitř). Nejčastěji znázorňují samohlásky, ale některé mají i jiný význam. V jazycích jako quenijština, v nichž většina slov končí samohláskou, se tehta kladla nad předcházející souhlásku, v jazycích jako sindarština, v nichž většina slov končila souhláskou, se kladla nad následující souhlásku. Chceme-li, nebo není-li to jinak možné, můžeme psát samohlásky jednotlivě. V tom případě píšeme krátké samohlásky nad krátké nosiče. Dlouhé samohlásky byly obvykle znázorněny položením tehty nad dlouhý nosič. Stejnému účelu však sloužila i zdvojená tehta. To však bylo časté jen u kudrlinek a někdy u akutu.

 

Externí odkazy

editovat