Lingwe Uniwersala

umělý jazyk

Lingwe uniwersala (v jazyku samém znamená „univerzální jazyk“) byl umělý jazyk vytvořený polským židem Ludvíkem Lazarem Zamenhofem v roce 1878. Jednalo se o ideového předchůdce dodnes užívaného esperanta, spojovacím článkem je vývojová fáze zvaná proto-esperanto. Stejně jako později u esperanta bylo Zamenhofovým úmyslem učinit tento jazyk snadno naučitelným. Na rozdíl od esperanta obsahovalo Lingwe universala o něco více výrazů ze slovanských jazyků. Jazyk se však dochoval pouze v několika málo ukázkách. Tvrdí se, že Zamenhofův otec, učitel jazyků, považoval tuto práci za marnou a utopistickou a proto údajně v synově nepřítomnosti jeho rukopis zničil.[1]

Lingwe Uniwersala
Počet mluvčíchnení znám
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2není
ISO 639-3není
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Srovnání s esperantem editovat

  1. Tam, kde se v esperantu píše V, se v lingwe uniwersala píše W.
  2. Chybí písmena ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ a ŭ.
  3. Stejně jako v esperantu je přízvuk kladen na předposlední slabiku, ale na rozdíl od esperanta může nastat situace, že v jiné části slova je samohláska, na které je přízvuk. V tom případě je nad samohlásku dána čárka (stejně jako ve španělštině)
  4. Jiné koncovky. Esperanto i lingwe uniwersala mají společný znak v tom, že slovní druh určuje poslední písmeno ve slově.[1]
Slovní Druh Koncovka v esperantu Koncovka v lingwe uniwersala
Podstatné jméno, jednotné číslo -O -E
Podstatné jméno, množné číslo -OJ -ES
Osobní zájmena -I -O
Slovesa, přítomný čas -AS -A
Slovesa, rozkazovací způsob -U -O
Slovesa, infinitiv -I -ARE

Ukázka editovat

Jedna z dochovaných ukázek, jedná se o báseň.[1]

  • V lingwe uniwersala:
"Malamikete de las nacjes, Kadó, kadó, jam temp' está. La tot' homoze in familje. Konunigare so debá."
"Malamikeco de la nacioj, Falu, falu, jam temp' estas. La tuta homaro en familion. Kununuigi sin devas."

Odkazy editovat

Související články editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Lingwe Uniwersala na nizozemské Wikipedii a Lingwe uniwersala na esperantské Wikipedii.

  1. a b c Waringhien, G. (1989) ''Lingvo kaj Vivo''. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio.