Babylon – informace o uživateli
cs-N Tento uživatel je rodilý mluvčí češtiny.
sk-2 Tento užívateľ má stredné znalosti slovenčiny.
Wikipedisté podle jazyka


Wikipedie:
TY
Tento uživatel dává přednost tykání.
Wiki letter w.svg Tento uživatel už na Wikipedii působí 13 let a 206 dní.
Místo:
Lysá nad Labem, zámek.jpg Tento uživatel sídlí v Lysé nad Labem.


Mnou založené články nebo články mnou z větší části napsané:

Josef Volman, Nezávislá trakce, Výhybkář, Okrúhle pleso, Nebezpečný odpad, Lokomotiva 242, Železniční trať Praha - Lysá nad Labem - Kolín, Nezávislá trakce, Železniční trať Čelákovice - Neratovice, Vulkán (planeta), Vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá, Pátý železniční koridor, Lokomotiva 121, Lokomotiva 122, Lokomotiva 123, Lokomotiva 140, Lokomotiva 141, Lokomotiva 181, Lokomotiva 162, Lokomotiva 180, Lokomotiva 169, Lokomotiva 100, Lokomotiva 113, Lokomotiva 111, Lokomotiva 112, Lokomotiva 124, Lokomotiva 125, Lokomotiva 199, Lokomotiva 209, Lokomotiva 240, Lokomotiva 340, Elektrický vůz 411.9, Lokomotiva 710, Lokomotiva 731, Lokomotiva 771, Čtenářský deník, Alice Springs (textová část), Severní teritorium (textová část), Jižní Austrálie (textová část), Elektrický vůz, Lokomotiva 753.7, Rakouská severozápadní dráha, Rakouská společnost státní dráhy, Jihoseveroněmecká spojovací dráha, Turnovsko-kralupsko-pražská dráha, Ajznbonští tovaryši, Česká severní dráha, Krach na vídeňské burze, Dráha císaře Františka Josefa, Lokomotiva 735, Česká západní dráha, Hamé, Holarktická oblast, Lokomotiva 725, Železniční trať Starkoč - Václavice - (Náchod), Železniční doprava v Makedonii, Těžkotonážní hnutí, Karl von Stürgkh, Lokomotiva 708, Brněnsko-rosická dráha, Železniční trať Pardubice - Jaroměř - Liberec, Lokomotiva 726, Duchcovsko-podmokelská dráha, Moravská pohraniční dráha, Moravsko-slezská ústřední dráha, Plzeňsko-březenská dráha, Dráha císařovny Alžběty, Historie železniční dopravy v Česku (většina textu), Rakouská společnost místních drah, České obchodní dráhy, Rakouská severozápadní paroplavební společnost, Českomoravské dráhy, Velký australský záliv, Ostravsko-frýdlantská dráha, Frýdlantské okresní dráhy, Lokomotiva 759, Generální stop, Rakousko-Uhersko (dějiny, politické uspořádání, obyvatelstvo), Zánik Rakousko-Uherska, Pražská spojovací dráha, Proces s Omladinou, Desomorfin, Interglaciál, Doba ledová, Stadiál, Glaciál, Čtvrtohory, Třetihory, Druhohory, CzechTek, Geologický čas, Paleozoikum, Pliocén, Miocén, Oligocén, Eocén