BABYLÓN

BABYLÓN
  • NÁSTROJE

Tato stránka poskytuje systém pro zobrazování jazykových schopností wikipedistů na jejich uživatelských stránkách. Při komunikaci může pomoci, když je možné si vypsat, kdo je schopen komunikovat jakými jazyky a na jaké úrovni.

Sčítání lidu v Babylónu editovat

Babylon – informace o uživateli
cs-N Tento uživatel je rodilý mluvčí češtiny.
en-5 This user has professional knowledge of English.
sk-3 Tento užívateľ má pokročilé znalosti slovenčiny.
Wikipedisté podle jazyka

Jazykové schopnosti uživatelů nedovolují shodnout se na jediném používaném jazyku, i když na české Wikipedii je pochopitelně preferovaným jazykem čeština. Prosím napomozte mezinárodní komunikaci a ohodnoťte pomocí šablon své jazykové schopnosti na své uživatelské stránce. Příklady jazykových skupin: cs pro češtinu, en pro angličtinu atd. Navíc šablony umožňují určit úroveň svých znalostí v daném jazyku:

  • 0 znamená, že daný jazyk vůbec neovládáte. Většinou jej spíše použijí cizinci, kteří neumí česky.
  • 1 znamená základní znalost: schopnost porozumět a odpovídat na jednoduché otázky v daném jazyku.
  • 2 použijte, pokud v jazyce komunikujete na střední úrovni znalostí.
  • 3 je pokročilá úroveň, kdy se v daném jazyce plynně vyjadřujete: jste schopni opravovat výslovnost a gramatické chyby.
  • 4 je úroveň, kdy pro vás daný jazyk není mateřský, ale vaše znalosti jazyka jsou téměř na úrovni rodilého mluvčího.
  • 5 je úroveň, kdy pro vás daný jazyk není mateřský, ale vaše znalosti jazyka jsou profesionální.
  • Šablonou bez čísla se označí wikipedisté, pro které je daný jazyk jazykem mateřským.

Takže například de-1 se označí uživatel se základními znalostmi němčiny a en-3 identifikuje uživatele s angličtinou na pokročilé úrovni. Dvojpísmenný jazykový kód je týž, jaký je popsán v ISO 639. Podívejte se na seznam všech dostupných jazykových verzí Wikipedie.

Vzor použití šablon: podívejte se na příklad tabulky jazykových dovedností nahoře. Pokud se v české Wikipedii Váš jazyk dosud nenachází, můžete jej zkopírovat z Meta nebo z Commons.


Do uživatelských stránek se vkládají pomocí rozšíření Babel MediaWiki {{#Babel:}}. Například {{#Babel:cs|en-5|sk-3}} zobrazí tabulku napravo.