Wikipedie:Porušení práv/Články zřejmě porušující autorská práva/Solosusice

SolosusiceEditovat

Velice se omlouvám, ale došlo k politováníhodnému nedopatření. Když jsem začal editovat wikipedii, podlehl jsem snadnosti, která se nabízela, a pečlivě jsem si neprostudoval základní podmínky a pravidla. V důsledku toho došlo z mé strany k závažnému porušení pravidel wikipedie, ale bohužel též k porušení zákona, a to zákona autorského, o němž jsem měl dosud jen mlžnou představu. Vytvořil jsem několik hesel, kde jsem bohužel použil doslovné citace, slovo od slova, z některých knih, a proto prosím o rychlý zásah, rozuměj smazání těchto hesel, které by wikipedii, tomuto vzácnému projektu, mohli způsobit právní problémy.

1. skupinaEditovat

V případě knihy Petera Fonagyho a Mary Target Psychoanalytické teorie, kterou vydal Portál roku 2005 jde o hesla:

2. skupinaEditovat

Pak je zde bohužel další porušení autorských práv, o kterém jsem se domníval, že je přípustné, neboť se jedná o diplomovou práci, ale bližším dotazem u jednoho ze správců anglické wikipedie jsem zjistil, že i v tomto případě jde o nelegální postup. Jde o práci mého studenta věnovanou vývoji psychoanalytické teorie (jméno a název práce neuvádím vzhledem k tomu, že jsem neměl jeho souhlas a rád bych se vyhnul osobnímu sporu s ním, případně snad i postihu v mé práci). Využil jsem pouze třetí část jeho práce spočívající v medailoncích klíčových osobností psychoanalýzy, především těch soustředěných na oblast tenderu a mateřství. Domníval jsem se, že u textu, u něhož jsem předpokládal jeho nepůvodnost, je legitimní ho převzít, ale nyní jsem si uvědomil, že „nepůvodnost“ byl zřejmě překlad a doslovná skladba vět v češtině je vlastně také chráněna autorským zákonem. A já bohužel znovu provedl převod populárním ctrl v ctrl c. Jde o tyto hesla:

3. skupinaEditovat

Zde jsou také výňatky ze studentských prací, spíše seminárních. Nevím, zda i na ty se vztahuje autorský zákon, v akademickém prostředí asi ano, u wikipedie by to možná nevadilo, nedokážu posoudit:

4. skupinaEditovat

Tato hesla jsou opsaná ze Slovníku mediální komunikace:

  • Závěr: hesla mohou zůstat. --Podzemnik 15. 2. 2011, 10:42 (UTC)
5. skupinaEditovat

Následující hesla jsou také opsaná, ale takovým chytřejším způsobem, že jsem kopíroval věty a bločky vět z několika zdrojů, takže by myslím mohla zůstat:

6. skupinaEditovat

Tato hesla jsou podle mne zcela nenapadnutelná a určitě mohou zůstat a nadále obohacovat stále se rozvíjející českou wikipedii:

Také obě šablony, které jsem vytvořil, mohou bez obav zůstat.

7. skupinaEditovat

U těchto hesel si bohužel nepamatuji, kde jsem čerpal informace a nakolik jsem kopíroval:

OpatřeníEditovat

Tento dopis zasílám i na ústředí wikipedie, a tím jsem doufám vyviněn, neboť zjednávám nápravu okamžitě, jakmile jsem se s porušením pravidel a zákona obeznámil. Sám nemohu texty smazat, neboť by to mohlo být vyhodnoceno jako vandalismus. Ale pokud by správci wikipedie váhali se smazáním, formálně ten pokus učiním, abych byl právně kryt. Nechci však chod wikipedie narušovat a snažím se zvolit cestu, která přinese nejméně práce a konfliktů. Děkuji za pochopení. Solosusice 28. 1. 2011, 15:13 (UTC)

Já teď nemám mnoho času se tím probírat, ale snad to správci a další nadšenci-dobrovolníci zvládnou. Za sebe Vám děkuji za Vaši férovost, velmi si toho vážím a doufám, že nepřestanete přispívat na Wikipedii. Byla by to škoda. Mj. už evidentně víte jak na to. --Ben Skála 29. 1. 2011, 00:19 (UTC)
To je seznam dlouhý jak v tom vtipu o té Jamajce. Panoramix 29. 1. 2011, 05:13 (UTC)
Né, to byla Wendy... Jak na to? Přes standardní šablony?--DeeMusil 2. 2. 2011, 16:20 (UTC)
První 4 skupiny, kde autor přiznává doslovné opsání, by snad mohly být smazány ihned. Pak bychom se mohli zaměřit na zbytek. --Jvs 4. 2. 2011, 20:33 (UTC)
Já bych pro jistotu alespoň namátkou zkontroloval pravdivost tvrzení Solosusice. Např. Otto Isakower (2. skupina) je přinejmenším většina článku volný překlad ze stránky uvedené ve shrnutí při založení. Navíc se mi nepozdává, že by vysokoškolský pedagog (za kterého se vydává) měl tak mizerné znalosti ohledně autorského práva a v neposlední řadě viz jeho diskuse, kde nejdříve opakovaně tvrdí, že z knih neopisuje.--Zdenekk2 4. 2. 2011, 21:46 (UTC)

U té skupiny prý opsané z nějaké diplomové práce by to nejlépe chtělo nějak ověřit. Samotné prohlášení textu za opsaný je v kontextu ostatních editací asi dostačující, ale na druhou stranu bych byl nerad, aby se zákaz mazat vlastní založené texty dal obcházet tím, že je někdo prohlásí za opsané, aniž by to nějak doložil. Pak by šlo po sobě mazat vše a nebo si s Wikipedií hrát různé podivné hry. --Dezidor 14. 2. 2011, 22:21 (UTC)