Northcliffovská revoluce

Northcliffovská revoluce je pojem, který v mediálních studiích označuje veliké změny ve způsobu vydávání novin, k nimž došlo na konci 19. a na začátku 20. století v Evropě a USA. Za změnami stál baron Northcliff, který jako jeden z prvních započal masovou produkci a prodej novin (byl vlastníkem listu Daily Mail).[1]

Změny trhu editovat

V northcliffovské revoluci se smísily faktory ekonomické (noviny definitivně ztratily osvětovou funkci, byla oslabena funkce politická a staly se byznysem), sociální (gramotné masy obyvatelstva), politické (omezení cenzury, liberalizace trhu) a technologické (rozvoj tiskařských technik, telegraf, telefon, fotografie). Zjednodušeně může být northcliffovská revoluce nazvána komercializací masmédií. Na rovině obsahu novin znamená northcliffovská revoluce především mnohem větší objem reklamy na straně jedné a zábavy na straně druhé.

Původ významu editovat

Pojem odkazuje na barona Northcliffa (původním jménem Alfreda Harmswortha), který roku 1896 založil proslulý britský bulvární deník Daily Mail (později do jeho impéria patřil i nedělník News of the World, Evening News, Mirror, Observer a Times). Daily Mail jako první deník na světě dosáhl na hranici milion prodaných výtisků. Uspěl především svou orientací na zprávy o zločinech. Proslulým se stalo Northcliffovo heslo "Dejte mi jednu vraždu denně!" ("Get me a murder o day!"). Jinou důležitou Northcliffovou technikou byly čtenářské soutěže. Především však Northcliff udělal z novin průmyslové odvětví jako každé jiné a v obchodní rovině přišel s řadou dodnes fungujících principů (například auditované náklady, které slouží jako nezávislý zdroj informací pro inzerenty).

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. IRENA., Reifová,. Slovník mediální komunikace. [s.l.]: Portál, 2004. ISBN 8071789267. OCLC 60653763 S. 215. 

Literatura editovat

  • JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost, Praha, Portál 2003.