Zábava

trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je samo přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává[zdroj⁠?] bavit jako divák nebo posluchač, anebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu. Zábava souvisí s odpočinkem a s volným časem. Činnosti jako hra, aktivní sport nebo četba literatury ale patří spíše k rekreaci, neboť vyžadují i jistou dovednost a aktivní účast.

Dříve se zábavou rozuměla především taneční zábava. Rostoucí podíl volného času v moderních společnostech vedl ke vzniku zábavního průmyslu, což je významné odvětví hospodářství, které nabízí lidem pasivní zábavu.[zdroj⁠?]

Zábava, též vesnická tancovačka povětšinou pod širým nebem.

Lidské vnímání

editovat

Co je či není zábava je nicméně velmi individuální, za zábavu resp. zábavnou činnost mohou někteří lidé pokládat to, co převážná většina ostatních lidí za zábavu vůbec nepovažuje. V přeneseném smyslu může být pro někoho zábava i jinak velmi nudná a stereotypní práce či namáhavá činnost. Vnímání toho, co je či není zábavné se navíc u každého člověka mění s časem - co bylo zábavné včera může dnes nudit a naopak, co nudí dnes může být zábavou zítřka. U pasivních forem zábavy se může velmi snadno stát, že člověka přestane bavit a začne jej nudit.

Příklady zábavných aktivit

editovat

Literatura

editovat
  • N. Postman, Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999 - 190 s. ISBN 80-204-0747-2

Externí odkazy

editovat