Psychoanalytické směry

Psychoanalýza je vnitřně značně diferencována a štěpí se na řadu škol a směrů.

Klasická teorie (též freudiáni) editovat

další představitelé: Franz Alexander, Abram Kardiner, Viktor Tausk, Sandor Radó, Lou Andreas-Salomé, Otto Fenichel, Otto Isakower, Marie Bonapartová, Wilhelm Stekel

Individuální psychologie editovat

Analytická psychologie editovat

Freud-marxismus editovat

Kleiniáni editovat

další představitelé: Paula Heimannová, Susan Sutherland Isaacsová

Egopsychologie (též Strukturální teoretici) editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Strukturální teorie.

Další představitelé: Ernst Kris, Paul Federn, Edward Glover, David Rapaport

Britští objektní teoretici (též Nezávislá škola, Britská psychoanalýza) editovat

Další představitelé: Masud Khan, Margaret Little, Christopher Bollas

Lacanovci (též Francouzská psychoanalýza) editovat

Další představitelé: Guy Rosolato

Kulturní psychoanalýza editovat

Interpersonální psychoanalýza editovat

Další představitelé: Jay Greenberg, Lewis Aron, Stuart Pizer, Charles Spezzano, Benjamin Wolstein

Selfpsychologie editovat

Další představitelé: Joseph Lichtenberg, Frank Lachmann, Beatrice Beebeová, Robert Storolow, Howard Bacal

Feministická psychoanalýza editovat

Existenciální psychoanalýza editovat

Hermeneutická psychoanalýza editovat

  • Roy Schafer – definoval pojmy činitel a vyprávění (retelling)

Další autoři a myslitelé ovlivnění psychoanalýzou (svět) editovat

Další autoři a myslitelé ovlivnění psychoanalýzou (Češi) editovat

Čeští psychoanalytici editovat

Literatura editovat

  • ŠEBEK, Michael: Předválečný vývoj psychoanalýzy v Čechách in Psychoanalýza v Čechách: Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda (ed. Martin Mahler), Praha 1997. ISBN 80-85844-34-6
  • FONAGY, Peter TARGETOVÁ, Mary: Psychoanalytické teorie, Praha, Portál 2005
  • MITCHELL, Stephen, BLACKOVÁ, Margaret: Freud a po Freudovi, Praha, Triton 1999
  • RYCROFT, Charles: Kritický slovník psychoanalýzy, Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1993