Vyšší odborná škola publicistiky

vyšší odborná škola v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP) v Praze je vyšší odborná škola, poskytující vzdělání v oboru publicistika, ve třech zaměřeních: autorská žurnalistika, audiovizuální a digitální média a PR a marketingová komunikace. Výuku zahájila v roce 1996, její zakladatelkou a první ředitelkou byla Květoslava Neradová. Studium je denní, tříleté a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS). Škola má vlastní televizní a rozhlasové studio, fotokomoru, grafické studio, dvě internetové učebny (v průběhu školního roku přístupné studentům i mimo výuku) a odbornou knihovnu. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské, studenti však nemusejí být věřící. Během výuky společenskovědního základu je věnována širší pozornost křesťanským kořenům evropské kultury. Od školního roku 2010/2011 se studuje podle vzdělávacího programu, který je založen na jednotném evropském kreditním systému výuky (ECTS).

Vyšší odborná škola publicistiky
Praha Nove Mesto Opatovicka 18 vstup.jpg
Zkratka VOŠP
Právní forma Školská právnická osoba
Zřizovatel Arcibiskupství pražské
Datum založení 1996
IČO 64937925
REDIZO 600020126
Ředitel Petr Uherka
Adresa Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Oficiální web https://www.vosp.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

StudiumEditovat

Studenti VOŠP platí školné ve výši 32 tisíc korun ročně. Školné je primárně určeno na zkvalitňování služeb školy, nákup technické ho vybavení apod. Studující mají plnohodnotný status studenta - stát tak za ně hradí zdravotní pojištění a mohou požívat veškerých studentských výhod (slevy na jízdném, vstupném atd.). Vyučování je na VOŠP koncipováno tak, že teoretický výklad v přednáškách si studenti doplňují praxí v seminářích, příslušných médiích a odborných dílnách. VOŠP nabízí studentům k dispozici studijní materiály ve formě e-learningu pomocí výukového programu Moodle.

Vedle denního studia mohou studenti využít i kombinované studium.

 
Jedna z počítačových učeben na VOŠP

Kreditní systémEditovat

Na VOŠP se studuje podle modulového kreditního systému ECTS, který jednoduše umožňuje studentům nechat si uznat absolvované předměty na jiných školách, stejně jako si student může nechat uznat studijní výsledky z VOŠP při dalším studiu například na vysokých školách. Studenti si sami sestavují rozvrh z nabízených modulů a za studium musí získat minimálně 180 kreditů, obhájit absolventskou práci a složit absolventskou zkoušku, po které obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.). Absolventi mají možnost pokračovat ve zkráceném jednoletém bakalářském studiu na partnerských vysokých školách. Těmi v současnosti jsou Metropolitní univerzita Praha, Univerzita Jana Amose Komenského Praha a CEVRO institut.

ZaměřeníEditovat

Během studia si lze na VOŠP vybrat z následujících zaměření:

Žurnalistika a tvůrčí psaníEditovat

Studenti se učí tvorbu zejména textových obsahů všech typů médií, včetně zpravodajství či názorové žurnalistiky. Absolventi mohou najít uplatnění jako redaktoři, editoři či komentátoři veřejného dění nebo pokračovat ve vlastní literární tvorbě.

 
Střižna na VOŠP

Audiovizuální a digitální médiaEditovat

Připravuje studenty na audiovizuální práci v televizních, rozhlasových, internetových i tištěných médií. Absolventi mohou najít uplatnění jako redaktoři, kameramani, zvukaři, střihači či fotografové.

Public relations a komunikační studiaEditovat

Studenti se učí komplexnímu přístupu ke komunikaci organizací, který je postaven na základních nástrojích institucionální komunikace. Absolventi mohou najít uplatnění v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru například jako tiskoví mluvčí či odborníci na komunikaci s veřejností.

Studentské projektyEditovat

V rámci výuky a přípravy na budoucí povolání se studenti učí pracovat v redakčních týmech a tvůrčích skupinách. Výstupem je pak například tvorba tištěného studentského týdeníku Echo, zpravodajského webu Generace20.cz nebo reportáže, pořady a další výstupy pro audiovizuální média. Od roku 2005 pořádají studenti VOŠP každoročně studentský festival publicistiky pod názvem Všemi směry.

Z historieEditovat

Škola vznikla v roce 1996 z iniciativy PhDr. Květoslavy Neradové. Jejím cílem bylo vychovávat vzdělané a odpovědné profesionály schopné působit ve veřejném prostoru. Oborem doktorky Neradové byla vždy česká literatura, kterou v 60. letech učila na tehdejší fakultě sociálních věd a publicistiky, později na katedře teorie literatury filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na projektu studia VOŠ publicistiky pracovala už od roku 1994, po dvou letech nastoupili do školy první studenti. Ve studijním roce 1997/98 se ve škole uskutečnil jednoroční kurz publicistiky pro studenty, kteří ukončili studium na jiné škole a rozhodli se jej završit rozšířením o publicistickou orientaci. V létě 1998 opustili školu její první absolventi. Škola sídlí v pražské Opatovické ulici číslo 18 v domě, kde koncem 20. let 20. století sídlilo známé české nakladatelství Josefa Richarda Vilímka mladšího. VOŠP v této budově užívá první a část druhého patra.

V roce 2002 se dostal do médií spor o mnohé kroky tehdejšího ředitele Petra Brichcína. Pozdějšímu řediteli Rudolfu Vévodovi se nepodařilo dokázat, že vedení školy za ředitelování Petra Brichcína „podivným způsobem“ využilo přes půl milionu korun a že přístup Brichcína k podřízeným byl v mnohém nestandardní. Krize přiměla zřizovale školy k vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy, v němž Petr Brichcín již neuspěl. Petr Brichcín, poté co byl dlouhodobě v pracovní neschopnosti, jejíž součástí byl i pobyt v lázních, podal poté žalobu ohledně způsobu, jakým s ním byl ukončen pracovní poměr, ale 12. února 2004 soud ve všech bodech jeho návrh zamítl. S další žalobou PhDr. Brichcín uspěl a škola mu vyplatila finanční náhradu.

Po roce 2002 byl zdvojnásoben počet studijních zaměření, bylo získáno několik zahraničních finančních příspěvků i grantových podpor v částce vyšší než 1,5 mil Kč., na škole je pravidelně pořádán festival „Všemi směry“. V letech 2003 a 2004 prožila škola své desetileté maximum v zájmu nových uchazečů. Tomu odpovídá i skutečnost, že ve čtyřech po sobě jdoucích letech vykazovalo hospodaření školy zisk. Na školu byly přivedeny známé osobnosti české politiky, publicistiky, vědy a literatury a začalo se i s vydáváním neperiodických tiskovin mediálního zaměření (Vladimír Bystrov: Svobodná nesvoboda; sborník Média, kultura a náboženství). V lednu 2008 se ředitel Vévoda vzdal své funkce.

Ve výběrovém řízení na ředitele školy v březnu 2008 uspěl Mgr. Petr Uherka, který je ředitelem školy i v současnosti.

Ředitelé školyEditovat

  • PhDr. Květoslava Neradová (1996–1999)
  • Josef Gabriel (1999–2001)
  • PhDr. Petr Brichcín (2001–2002)
  • PhDr. Rudolf Vévoda (2002–2008)
  • Mgr. Petr Uherka (od 2008)

PedagogovéEditovat

Na VOŠP působí či dříve působili mimo jiné:

Externí odkazyEditovat