Grant (účelový dar)

účelový dar

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná institucemi.

TerminologieEditovat

Grantová přihláška se podává poskytovateli na předepsaném formuláři a ve stanovené lhůtě. Je-li projekt přijat, stává se žadatel řešitelem grantu a pokud jej podával prostřednictvím nějaké instituce, stává se tato instituce jeho nositelem; pokud jej podával jako fyzická osoba, je sám také jeho nositelem.

Grantová soutěž má určitá pravidla, nositel odpovídá za účetní správnost a řešitel za to, že projekt úspěšně uskuteční. O průběhu a výsledku projektu se podávají pravidelné zprávy, které poskytovatel grantu vyhodnocuje. Obvykle si vyhrazuje také právo průběh projektu sledovat a kontrolovat.

KontroverzeEditovat

Přidělování grantů často vykazuje předpojatost. Například úspěch přidělení vědeckých grantů v USA je stále více ve prospěch starších žadatelů.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. https://phys.org/news/2017-06-nih-age-bias-grant.html - NIH initiatives to overcome age bias in grant offerings appear to be working

LiteraturaEditovat

  • I. Hurytová, Grantování: proces přidělování nadačních příspěvků. Brno: Doplněk, 2001 - 44 s. ISBN 80-7239-092-9

Související článkyEditovat