Turistika

cestování pro rekreační nebo volnočasové účely

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací na místa svého obvyklého pobytu. Klasická turistika je pěší a spíše individuální, počátkem 20. století přibyla cykloturistika, později mototuristika a od poloviny 20. století turistika skupinová a organizovaná. Tím vzniká turistický průmysl a cestovní ruch jako stále významnější odvětví hospodářství. V Česku je turistika od 19. století velice oblíbená a komunita turistů rozšířená. Od roku 1888 mají čeští turisté svoji organizaci, Klub českých turistů (KČT), který udržuje na území České republiky hustou síť značených stezek pomocí turistických značek.

Turista
Turisté na Karlově mostě v Praze
Turisté pod Eiffelovou věží v Paříži

Historie

editovat
 
Prinzessin Victoria Luise v Hamburku, první loď nabízející turistické vyjížďky
Viz též: Křesťanská pouť

Pěší putování do vzdálených krajin začíná patrně náboženskými poutěmi často na velké vzdálenosti (Mekka, řeka Ganga, Santiago de Compostela, Jeruzalém, Řím aj.), při nichž poutníci zároveň sbírali zajímavé zážitky a někdy je pak i publikovali. V české literatuře jsou nejstarší cestopisy z poutí do Jeruzaléma od Martina Kabátníka (1492) nebo Oldřicha Prefáta z Vlkanova (1547). Jinou početnou skupinu poutníků tvořili pocestní studenti a řemeslní tovaryši na vandru.

Turistika v moderním smyslu slova vznikla koncem 18. století v souvislosti s romantismem a s objevem krás divoké přírody, zejména vysokých hor a přímořských krajů. Kolem roku 1800 se také poprvé objevuje slovo turistika, odvozené z francouzského tour, okružní cesta, putování. Jedním z prvních slavných turistů v Čechách byl Karel Hynek Mácha. K rozvoji turistiky významně přispěly železnice, které turistům umožnily dopravovat se do vysokohorských oblastí a jiných zajímavých krajin, kde pak začaly vznikat turistické ubytovny, hotely a počátky turismu jako hospodářského odvětví. V českých zemích hrála turistika významnou roli v poslední fázi národního obrození zejména ve vzdělaných vrstvách. K jejímu rozšíření přispělo i skautské hnutí.

V průběhu 20. století se nejdříve rozšířila turistika po vodě a na kolech, od 30. let i v autě a na motorce. V poválečných letech pronikla turistika i mezi dělníky a začala se organizovat v poznávacích zájezdech a exkurzích, z nichž vznikl masový turismus, dovolené v horách a u moře. Po roce 1989 se otevřely cesty do celého světa, pro organizované zájezdy a pobyty i pro individuální turisty.

Současné trendy

editovat

Od 60. let 20. století se organizovaný cestovní ruch stává masovým jevem a jen v mezinárodním cestovním ruchu cestuje ročně téměř miliarda lidí.[1] Vedle toho však trvá i klasická individuální turistika, pěší, cyklistická, motorizovaná i vodní a vznikají i nové formy turistického cestování, například autostop. Masově se rozšířila turistika mladých lidí a studentů, kteří se snaží cestovat co nejlevněji, využívají veřejnou dopravu, nocují pod širým nebem, pod stanem nebo využívají levné ubytování (např. hostely). Protože si tito turisté obvykle všechno nosí na zádech, vžilo se pro ně označení batůžkáři (anglicky backpackers).

Lidé také čím dál více využívají levných letenek jak po Evropě, tak po světě. Díky akcím leteckých společností a chybách v rezervačních systémech[2] se dá i do exotických destinací dostat za pár tisíc korun. Akční ceny nabízí i autobusoví a železniční dopravci a cestování je tak dnes dostupné téměř každému.

Dalším trendem, který se v Česku rozšiřuje od roku 2013, je turistika naboso.[3][4][5] Vznikají seskupení bosých turistů, spolek Bosá turistika[6], bosé parky či programy.

Organizované turistické trasy na konkrétní témata získávají popularitu, napr. Stezka „Po stopách dobrého vojáka Švejka“, Cesta česko-polského přátelství, Hradní stezka a Evropská cesta cihlové gotiky. Poskytují snadný přístup k turistickým informacím.

Atributy turisty

editovat

Atributem romantického turisty byla sbalená přikrývka nebo houně na spaní (přes rameno jako u vojáků), batoh a hůl. Koncem 19. století se objevila charakteristická turistická hůl, odlišná od tehdy běžných „špacírek“, zdobená a tvarem připomínající pastýřský čakan. Jako potvrzení a připomínka významnějších navštívených míst se na hole začaly přibíjet turistické známky, ražené plechové kotoučky o průměru asi 25 mm. Když vlastenecké čakany koncem 20. století vyšly z módy, začaly kolem roku 1997 plechovou známku nahrazovat větší dřevěné kotoučky s vypáleným obrázkem a nápisem, opatřené očkem k zavěšení. K atributům turisty přibyla ve 20. století PET láhev s vodou, mobil s fotoaparátem a zařízením pro GPS.

Druhy turistiky

editovat
 
Batůžkáři (backpackers) ve městě

Turistika má mnoho různých podob, které lze dělit například obecně na rekreační a poznávací nebo na tuzemskou a zahraniční. Níže jsou uvedeny specializovanější odvětví turistiky dle různých aspektů, která ale nemusí být ostře vymezena a mohou se různě kombinovat.

Podle způsobu dopravy

editovat

Podle typu cílové oblasti

editovat

Návštěva konkrétních míst

editovat
 
Muzeum historie města Štětína na Starém Městě; Polsko

Za konkrétní činností

editovat

Další druhy cestování

editovat

V angličtině je ustáleno několik dalších termínů, rozdělených do několika skupin:

 • cestování za dobrodružstvím a extrémy
 • cestování do zemí s jinými zákony – příklad: tzv. birth tourism – cestování za účelem porodu (aby se dítě narozením v této zemi stalo tzv. přirozeným občanem a získalo určitou výhodu)
 • cestování za kulturou, náboženstvím nebo uměním
 • specifický turismus jako cestování za jediným konkrétním fenoménem – například modelem Hobitína na Novém Zélandu
 • cestování za konkrétní událostí – například za sportovním utkáním
 • kulinářský turismus – cestování za jídlem a pitím (např. víny)
 • cestování za účelem nočního života a večírků
 • turismus s nízkou zátěží na životní prostředí
 • turismus za účelem lékařského vyšetření
 • voyeristický turismus a „katastrofický“ turismus (disaster tourism) – za místy katastrof, utrpení, války, bídy, atd.
 • turismus spojený s vodou, např. cestování na výletních lodích nebo za mořským životem (za velrybami, žraloky, podmořskou faunou)
 • herní turismus – cestování za reálnými lokacemi viděnými předtím virtuálně ve hře[11]

Přenesený význam

editovat

Slovo turistika lze najít i v několika neologismech nebo spojení s přeneseným významem:

Vlivy turismu

editovat

Turismus v přináší jak pozitivní tak i negativní vlivy. Tradičně se turismu přičítá pozitivní vliv na zvýšení ekonomiky a sociálně-kulturní a environmentální podmínky v dané destinaci. Ekonomický efekt turismu zahrnuje zlepšení daňové návratnosti, nárůst osobních příjmů, zvýšení životních standardů a více pracovních příležitostí. Sociokulturní vlivy jsou spojovány s přínosem vzájemné komunikace mezi lidmi z různých kultur a výměnou jejich kulturních zkušeností. Environmentální vliv turismu ovlivňuje nosnou kapacitu oblasti, vegetaci, kvalitu vzduchu, hladinu podzemní vody, divoká zvířata a přírodní fenomény.[12] Příliš četné hordy turistů mohou vyprovokovat negativní reakce jinak přátelských obyvatel populárních destinací.[13]

Současně je zdraví považováno za více důležitou hodnotu lidského života, než je příjem nebo blahobyt.[14][15] Situace pandemie covidu-19 demonstrovala potenciálně nebezpečné dopady turismu na zdraví domácích obyvatel. Cestovatelé mohou snadno šířit nemoci do destinací, které zatím nebyly zasaženy.[16]

Negativní environmentální důsledky

editovat

Negativní dopady na životní prostředí jsou v zahraniční literatuře často označovány pojmem „tourism pollution“, tedy turistické znečištění. Patří sem ale i vlivy, které jsou s turismem spojeny nepřímo jako je zemědělství, průmysl, aktivity rezidentů atd. Životní prostředí ovlivňuje především množství turistů a úroveň rozvoje cestovního ruchu.[17]

Jedním z hlavních negativních vlivů turismu na životní prostředí je produkování emisí oxidu uhličitého a to zejména vlivem letecké dopravy. Podle výsledků studie z roku 2018,[18] turismus představuje 8% všech emisí oxidu uhličitého.[19] Dalším problémem je znečištění v podobě produkce pevných odpadů a znečištění vody. V některých destinacích, které mají jen velmi malou nebo žádnou odpadovou strategii může mít tento vliv velmi znepokojivé důsledky. Příkladem je například ostrovní stát Maledivy, kde na jednoho turistu připadá dvakrát víc odpadu než na obyvatele hlavního města Malé. Odpad se začal vyvážet na umělý ostrov Thilafushi,[20] který se rozšiřuje právě naváženými odpadky a je označován za toxickou bombu.[21] Ve zprávě BBC z března 2012 byl ostrov odpadků popsán jako „apokalyptický“.[22][23] Turismus negativně přispívá ke znečištění povrchové i podzemní vody, pitné i užitkové. S jejím výrazným nedostatkem se potýká např. Kapské město, které se může stát prvním světovým městem, kterému dojde pitná voda. Z tohoto důvodu se majitelé hotelů i vládní úřady snaží vzdělávat návštěvníky, aby dbali na šetření – v hotelích by například neměli vyžadovat čisté ručníky a povlečení každý den.[24]

Z hlediska produkce emisí v rámci domácího cestovního ruchu jsou údajně nejhorší Američané, Číňané, Němci a Indové. Nejhorší stopu v cizích zemích zanechávají Kanaďané, Švýcaři, Nizozemci a Dánové.[19]

Sociálně-kulturní negativní vlivy

editovat

V nárůstem masového turismu se v mnoha populárních destinacích objevují anti-turistické nálady a protesty proti hordám návštěvníků, kteří se stávají spíše příkořím než vítanými návštěvníky. Jedním z nejvíce výrazných protestů byla protestní akce nazvaná „Tourists go home“ (anglicky: Turisté jděte domů), která se konala v roce 2014 ve Španělsku a jak napovídá jeho název, vyzývala turisty, aby se vrátili domů.[25] Nápis „Tourists go home“ se objevil například i v Benátkách nebo na Malorce, které také patří mezi turisty přeplněné destinace.[26][27] Mezi další země čelící příliš velkému náporu turistů jsou např. Japonsko a Filipíny.[28][29]

Negativa turismu jsou spojována také s estetikou. V turistických destinacích se objevují nešvary v podobě nevkusné křiklavé reklamy, která se snaží nalákat turisty, aniž by byla brána v potaz estetika prostředí, ve kterém se reklama nachází. Tím je také přispíváno k problematice vizuálního smogu. Tyto praktiky pohoršují především obyvatele památkových zón a historických center. Příkladem z domácího prostředí je dlouhodobá diskuze rozhořčených obyvatel Prahy, kterým se nelíbí prezentace turistických obchodů s nekvalitním zbožím a službami, které svou reklamou nerespektují historické jádro města. Příkladem který se stal symbolem této problematiky je provozovatel thajských masáží, používající křiklavé reklamy na fasádách historických domů.[30] Problematika v roce 2020 vyústila peticí signatářů třech desítek občanských spolků,[31] které po vedení Prahy požadují mimo jiné regulaci přebujelého a nekvalitního turismu, který je na úkor běžných služeb pro občany města a nereprezentuje Prahu ani ČR.[32] Na problémy masového turismu v Praze dlouhodobě upozorňuje Janek Rubeš s pořadem Honest Guide.[33]

S masovým turismem a oblibou ubytovacích platforem typu Airbnb se objevil i problém zvyšování cen nemovitostí a jejich nedostatek na trhu, čímž trpí jak kvalita života obyvatel, ale i provozovatelé hotelů, kteří přicházejí o zákazníky. Hoteliérům také vadí, že musí splňovat mnohem více kritérií a hygienických nařízení než provozovatelé krátkodobých pronájmů. Krátkodobé pronájmy bytů turistům sebou přináší také negativní jevy, které snižují kvalitu života stálých obyvatel jako je rušení nočního klidu, nepořádek ve společných prostorách a ztráta sousedských vazeb kvůli anonymitě.[34]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tourism na anglické Wikipedii.

 1. UNWTO World Tourism Barometer červen 2009. unwto.org [online]. [cit. 2010-08-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-09-11. 
 2. Co způsobuje chyby v cenách letenek?
 3. VRÁNKOVÁ, Karolína. www.respekt.cz [online]. www.respekt.cz [cit. 2016-03-28]. Dostupné online. 
 4. www.bosaturistika.cz [online]. www.bosaturistika.cz [cit. 2016-03-28]. Dostupné online. 
 5. Doma.cz - magazín pro Váš úspěšný den [online]. Doma.cz - magazín pro Váš úspěšný den [cit. 2016-03-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-10. 
 6. www.bosaturistika.cz [online]. www.bosaturistika.cz [cit. 2016-03-27]. Dostupné online. 
 7. Czech Republic Has Its Answer to the Beverly Hills Star Tour [online]. Wall Street Journal, 16. května 2012 [cit. 2016-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Meet the strangest startup in travel: CorruptTour [online]. travel.cnn.com, 16. dubna 2013 [cit. 2016-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. On the Crony Safari, a Tour of a City’s Corruption [online]. The New York Times, 12. srpna 2013 [cit. 2016-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Corruption redefined as tourism in Czech Republic [online]. BBC, 2. června 2014 [cit. 2016-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. http://www.gamebro.cz/sazavskem-klastere-se-brany-netrhnou-vdeci-za-ceskemu-hitu-kingdom-come-deliverance/
 12. How Tourism Impacts on the Environment? [online]. tiredearth.com, 2019-9-26 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 13. CAF Seminar on Africa and Global Tourism Prospects to the Year 2020: Challenges and Opportunities. [s.l.]: Organización Mundial del Turismo, 1998. (World Tourism Organization seminar proceedings). Dostupné online. ISBN 978-92-844-0279-3. S. 124. 
 14. BOWLING, Ann. Quality of Life in Older Age: What Older People Say. Social Indicators Research Series. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007, s. 15–30. Dostupné online [cit. 2021-01-02]. ISBN 978-1-4020-5681-9. 
 15. GILL, T. M. A critical appraisal of the quality of quality-of-life measurements. JAMA: The Journal of the American Medical Association. 1994-08-24, s. 619–626. Dostupné online. ISSN 0098-7484. DOI 10.1001/jama.272.8.619. 
 16. Health outcomes of tourism development: A longitudinal study of the impact of tourism arrivals on residents’ health. Journal of Destination Marketing & Management. 2020-09-01, s. 100462. Dostupné online. ISSN 2212-571X. DOI 10.1016/j.jdmm.2020.100462. (anglicky) 
 17. PANCOVÁ, Miluše. Vztah cestovního ruchu a životního prostředí a možnosti trvale udržitelného rozvoje ve vybrané turistické oblasti [online]. 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 18. LENZEN, Manfred a kol. The carbon footprint of global tourism [online]. Nature Climate Change, 2018-3-7 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 19. a b VAJSEJTLOVÁ, Barbora. Turismus je pohromou pro celou planetu, tvrdí odborníci [online]. idnes.cz, 2018-5-31 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 20. Odpadkový ostrov Malediv je odvrácenou stranou ráje [online]. Borgis, 2014-10-3 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 21. THILAFUSHI: TOXIC BOMB IN THE OCEAN [online]. Dostupné online. 
 22. 'Apocalyptic' floating island of waste in the Maldives BBC News Asia, 20 May 2012.
 23. Simon Reeve visits an island of rubbish. BBC TWO. Wednesday 25 April 2012.
 24. Voda dojde 22. dubna. Kapské Město je na suchu, šetřit musí i turisté [online]. idnes.cz, 2018-1-20 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 25. KARYOTAKIS, Minos-Athanasios; KIOUREXIDOU, Matina; ANTONOPOULOS, Nikos. Media and YouTube Appeal in Social Movement Mobilization: The Case of Anti-Tourism Incident. Media Watch. 2019, s. 687–701. DOI 10.15655/mw/2019/v10i3/49691. 
 26. FAIRALL, Amy. "Tourists Go Home": Unsustainable Travel in Venice. Globalhobo. 2 July 2018. Dostupné online [cit. 30 December 2019]. 
 27. Přeplněná Mallorca: Turisté, jděte domů!. Novinky.cz [online]. Borgis, 2016-4-19 [cit. 2021-1-26]. Dostupné online. 
 28. MOCHIZUKI, Mami. Tourist Sites Tackle "Overtourism". NHK World. 10 October 2019. Dostupné online [cit. 30 December 2019]. 
 29. MORRIS, Hugh. What's happening in Boracay, the island paradise ruined by tourism?. The Telegraph. 13 September 2018. Dostupné online [cit. 30 December 2019]. 
 30. VIDEO: Prahu dusí vizuální smog, s vodníkem v rikše ale zákon nic nezmůže [online]. idnes.cz, 2020-2-15 [cit. 2021-01-29]. Dostupné online. 
 31. Za Prahu udržitelnou a sousedskou [online]. 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 32. Mega kýč! Thajský ráj v centru metropole vadí lidem. Praha žádá „lepší karty“ [online]. prazsky.denik.cz, 2020-5-19 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 33. HEČKOVÁ, Michaela. Masový turismus je rakovina [online]. kreativnicesko.cz, 2020-7-15 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. 
 34. MAHDALOVÁ, Kateřina. Analýza: Airbnb v Česku je byznys, na který doplácíme všichni. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-1-14 [cit. 2021-1-26]. Dostupné online. 

Literatura

editovat
 • Ottův slovník naučný, heslo Turistika. Sv. 25, str. 931

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat