Tramvaje Škoda

Tramvaje vyrábí plzeňská firma Škoda Transportation od roku 1997, přičemž již dva roky předtím začala provádět kompletní modernizace starších tramvají pro české dopravní podniky (tovární typy Škoda 01T a 02T). Prvním vlastním tramvajovým vozidlem byla částečně nízkopodlažní „Astra“ (Škoda 03T) s asynchronním pohonem, která se během následujících let rozšířila po celém Česku. Nejnověji vyráběnými modely jsou Škoda 15T „ForCity“, nízkopodlažní vůz nové koncepce, a tramvaje Škoda 35T.

Škoda 15T z roku 2009 v Praze

Historický přehledEditovat

Na výrobě tramvají se plzeňská Škoda podílela již mezi lety 1922 a 1954, kdy vyráběla elektrické výzbroje či její komponenty (elektromotory či kontroléry) pro tramvaje jiných výrobců.[1] Jednalo se např. o vozidla v Brně (tramvaje jednoho typu dodávané Královopolskou strojírnou v letech 1926–1946 zde byly podle elektrické výzbroje přezdívány „škodovky“, výzbroj Škoda měly rovněž „plecháče“ typu 4MT z let 1950–1954),[2] jihlavskou tramvaj č. 5 z roku 1934,[3] velké množství elektrických vozů v Praze dodávaných od 20. let 20. století do roku 1942 (Škoda se na dodávkách dělila s ČKD),[4] či tramvaje typu 6MT vyráběné v letech 1952 a 1953 pro československé úzkorozchodné tramvajové provozy.[5]

K samostatné výrobě tramvajových vozů došlo až v 90. letech 20. století. Tehdy byla založena dceřiná společnost Škoda Dopravní technika (v roce 2004 přejmenovaná na Škoda Transportation), která ve druhé polovině desetiletí realizovala celkové modernizace starších tramvají Tatra T3 do plzeňský a liberecký dopravní podnik.[6] S firmou Inekon zároveň probíhal vývoj vlastního typu tramvaje. Prototyp tříčlánkového, částečně nízkopodlažního vozidla Škoda Inekon LTM 10.08 „Astra“ (v pozdějším továrním označení výrobce Škoda 03T) byl představen v roce 1997.[7] Tramvaje 03T byly zakoupeny pěti ze sedmi dopravních podniků, které v Česku provozují tramvajovou dopravu. Její obousměrná verze 10T byla na začátku 21. století exportována do USA, kde od roku 2009 měla probíhat licenční výroba.[8]

V roce 2003 byl vyroben jediný prototyp pětičlánkové tramvaje 05T „Vektra“,[9] ze které byl v polovině prvního desetiletí 21. století odvozen typ 14T pro Prahu s designem čel od firmy Porsche Design Group. Stejný vzhled mají i modifikované tramvaje 13T pro Brno a 16T a obousměrná 19T pro polskou Vratislav. Dalším exportním úspěchem Škody byla dodávka devíti obousměrných vozů 06T do Itálie v letech 2006 a 2007.[10]

V roce 2008 byl vyroben funkční vzorek tramvaje zcela nové koncepce, 100% nízkopodlažní, s koly spojenými nápravnicemi – typu Škoda 15T „ForCity“ – jichž si Dopravní podnik hl. m. Prahy objednal 250 kusů.[11] Stejný typ v částečné modifikaci zakoupil i dopravní podnik z lotyšské Rigy.[12]

Další typy 26T a 28T byly od roku 2013 dodávány do maďarského Miskolce,[13] respektive do turecké Konyi,[14] modely 29T a 30T jezdí od roku 2015 v Bratislavě.[15][16] V roce 2018 byl dodán bateriový typ 18T do tureckého Eskišehiru.[17]

V roce 2015 koupila Škoda Transportation většinový podíl ve finské společnosti Transtech, v jejímž závodě byla na podzim téhož roku vyrobena první tramvaj Škoda Artic určená pro Helsinky. Dva prototypy Articu vznikly v TransTechu již v roce 2013.[18][19] Tyto 2 pak byly prodány do německého Schöneiche, které si v roce 2019 objednalo jednu navíc.[20]

Další tramvají pro Německo, konkrétně Chemnitz, byl v roce 2019 typ 35T ForCity Classic.[21][22] V roce 2020 byly aktuální zakázky na výrobu typu ForCity Smart pro německá města Bonn; Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg (tyto tři v rámci jednoho dopravního podniku)[23] a také pro Plzeň[24] a Ostravu[25]. Další tramvaje typu Artic byly objednány pro finské Helsinky[26] a Tampere.[27]

Značení typů tramvajíEditovat

Tramvaje vyráběné Škodou mají typické označení podobné značení jiných vozidel vyráběných touto skupinou. Označení se skládá z pořadového čísla typu tak, jak byly postupně navrženy a vyvíjeny, a písmena „T“ (značící tramvaj). První typ je tedy značen jako Škoda 01T, zatím nejvyšší číslo z vyrobených vozů má Škoda 35T.

Za písmenem „T“ se nachází číslo výrobní série, přičemž tyto série se mezi sebou často v detailech (ale i podstatnějších komponentech) odlišují. Číslice 0 je využívána pro prototypy (např. Škoda 03T0), běžné série začínají číslem 1 (např. Škoda 03T1 až Škoda 03T7).

Vedle továrního označení mají tramvaje ze Škody většinou také obchodní názvy, případně i další označení dle Průkazu způsobilosti, který je v Česku vydáván Drážním úřadem. První nový typ tramvají Škoda byl původně značen jako Škoda Inekon LTM 10.08 a obdržel obchodní název Astra. Později bylo výrobní označení změněno na typ Škoda 03T (obousměrná verze 10T) a rovněž obchodní název byl u dodávek pro Brno změněn na jméno Anitra. Osamocený prototyp 05T získal jméno Vektra. Tramvaje shodné koncepce s pevnými, neotočnými podvozky dostaly na jaře 2008 souhrnné jméno Elektra – jednalo se jak o typy 03T, 06T a 10T, tak designově odlišné typy 13T, 14T, 16T a 19T. Tehdy byl totiž představen technicky odlišný vůz 15T, který byl pojmenován ForCity.[28]

Na jaře 2014 oznámila Škoda Transportation změnu v používání obchodních názvů vozidel a jejich rozšíření, neboť jména jsou pro veřejnost vhodnější než číselná tovární označení. U částečně nízkopodlažních tramvají rodiny Elektra s pevnými podvozky zůstalo označení zachováno. Typ 15T ForCity (plně nízkopodlažní, s koly spojenými nápravnicemi) je od té doby značen jako ForCity Alfa. Novější typy byly rozděleny rovněž podle konstrukce: plně nízkopodlažní vozidla s pevnými podvozky (26T, 28T) získala název ForCity Classic a částečně nízkopodlažní tramvaje s kombinací otočných a pevných podvozků (29T, 30T) byla pojmenována ForCity Plus.[28] Typ Artic obdržel obchodní název ForCity Smart.[29]

Seznam typů tramvajíEditovat

Typ Obrázek Série Obchodní jméno Jiné typové
označení
Dodávky Roky výroby Počet vyrobených vozů
(stav k 25. 9. 2019)
Poznámky Zdroj
01T   0–4 T3M.01, T3M.02, T3M.03
T3M.05, T3M.06
Česko 1995–1999 26 modernizace tramvají Tatra T3 [30][31][32]
02T   1, 2 T3M.04 Česko 1996–1999 20 modernizace tramvají Tatra T3 [33][34][35]
03T   0–7 Astra, Anitra, Elektra LTM 10.08 Česko 1997–2005 48 [36][37][38][39][40][41]
05T   0 Vektra Česko 2003 1 pouze prototyp [42]
06T   0, 1 Elektra Itálie 2006–2007 9 obousměrný typ [10]
10T   0–2
3 (l.)
Elektra USA 2001–2002
2009
10
1 (licenčně)
obousměrný typ
licenční výroba měla probíhat v USA, vyroben byl pouze jeden vůz
[8]
13T   0–6 Elektra Česko 2007–2016 49 [43]
14T   Elektra Česko 2005–2009 60 [44]
15T   0–4 ForCity Alfa Česko, Čína, Lotyšsko 2008–dosud 284
1 (licenčně)

licenční výroba jednoho vozu v Číně
16T   Elektra Polsko 2006–2007 17 [45]
18T ForCity Classic Turecko 2018 14 [17][46]
19T   Elektra Polsko 2010–2011 31 obousměrný typ [47]
26T   ForCity Classic Maďarsko 2013–2014 31 obousměrný typ [48]
27T   CSR Y03 Čína 2015–2016 7 obousměrný typ [49][50][51]
28T   0–2 ForCity Classic Turecko 2013–2015 73 obousměrný typ [52][53][17]
29T   1, 2 ForCity Plus Slovensko 2015–2016 30 [54]
30T   0–2 ForCity Plus Slovensko 2014–2015 30 obousměrný typ [55]
Artic   ForCity Smart Finsko, Německo 2013
2015–dosud
2 (bez podílu Škody)
71
výroba probíhá v závodě dceřiné společnosti Škoda Transtech [20][56]
35T   ForCity Classic Německo 2018–dosud 13 obousměrný typ [21][22]
40T ForCity Smart Česko 2020 0 obousměrný typ [57]

Poznámka: Seznam je seřazen dle továrních typů, začíná tedy tramvají Škoda 01T a končí zatím posledním vyrobeným typem Škoda 35T. Řada mezi těmito dvěma modely ale není kompletní, neboť některé typy byly sice vyprojektovány, k jejich výrobě ale z různých příčin nedošlo (chybí tedy např. tramvaje Škoda 04T, 12T a další).

Za označením a fotografií typu se nachází sloupce „Série“, kde jsou uvedena (známá) čísla výrobních sérií, „Obchodní jméno“ a „Jiné typové označení“ (viz výše). V „Dodávkách“ jsou uvedeny státy, kam byl daný typ vyvážen. Následují sloupce „Roky výroby“, „Počet vozů“ vyrobených v rámci daného továrního typu a „Poznámky“. Poslední sloupec „Zdroj“ uvádí odkazy na zdroje informací k jednotlivým typům v tabulce.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Tramvaje pro Prahu [online]. Dp-arena.cz, 2005-06-28 [cit. 2010-08-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-12-18. 
 2. JAROLÍN, Zdeněk, a kol. Katalog vozidel. Brno: Dopravní podnik města Brna, 2000. S. MV 7, MV 9, MV 10. 
 3. BAJER, Jan; NOVÁK, Viktor; VOBECKÝ, Jiří. Povídání o tramvajích. trolejbusech a také autobusech v Jihlavě 1909–2009. Ústí nad Labem: Dopravní vydavatelství Wolf, 2009. S. 16. 
 4. FOJTÍK, Pavel; LINERT, Stanislav; PROŠEK, František. Historie městské hromadné dopravy v Praze. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2005. ISBN 80-239-5013-4. S. 144–145. 
 5. GRISA, Miroslav, a kol. Tramvaje 6MT. Ústí nad Labem: Ing. Jana Wolfová – Vydavatelství WOLF, 2003. S. 4. 
 6. ČERNÝ, Martin, a kol. Malý atlas městské dopravy 2002. Praha: Gradis Bohemia, 2002. ISBN 80-902791-5-5. S. 50–52. 
 7. BRABENEC, Daniel. 39. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno [online]. Spz.logout.cz [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. 
 8. a b HINČICA, Libor. A well known European manufacturer of rail vehicles SKODA…. Československý dopravák. 2009, čís. 3, s. 4–6. 
 9. ŠLEHOFER, Jan. Škoda 05T - Vektra aneb "Kráska s diamantovýma očima" [online]. Plzensketramvaje.cz [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. 
 10. a b HINČICA, Libor. Návrat tramvají do Cagliari. Československý dopravák. 2007, čís. 5, s. 8–12. 
 11. Škoda. Nová tramvaj pro Prahu ŠKODA ForCity vyjela ke zkouškám na plzeňských kolejích [online]. Busportal.cz, 2009-03-19 [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. 
 12. HOLUŠA, Jiří. Škoda Transportation dodá do Rigy další tramvaje [online]. E15.cz, 2010-04-16 [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. 
 13. TAJTHY, Ákos. Már Miskolcon érte a keddi napkelte az első Skodánkat (VIDEÓKKAL!) [online]. Minap.hu, 2013-07-02 [cit. 2014-03-06]. Dostupné online. (maďarsky) 
 14. První tramvaj pro turecké město Konya představila Škoda Transportation [online]. Busportal.cz, 2013-10-29 [cit. 2014-03-06]. Dostupné online. 
 15. Škoda 29T ForCity Plus [online]. Imhd.sk [cit. 2015-11-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 16. Škoda 30T ForCity Plus [online]. Imhd.sk [cit. 2015-11-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 17. a b c JANKO, Michal. Tramvaje z plzeňské Škody začaly jezdit v Turecku. Zvládnou i jízdu bez trolejí. Deník.cz [online]. Vltava Labe Media, 2018-11-19 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 18. HORÁČEK, Filip. Z finské továrny vyjela do Helsinek první tramvaj s logem Škoda [online]. Idnes.cz, 2015-11-23 [cit. 2015-11-27]. Dostupné online. 
 19. První tramvaj s logem Škoda vyjela z finského výrobního závodu Otanmäki [online]. Skoda.cz, 2015-11-23 [cit. 2015-11-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-08. 
 20. a b SŮRA, Jan. Škoda dodá do Německa další tramvaj z finské pobočky, poslední z celé série. Zdopravy.cz [online]. 2019-04-18 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 21. a b HINČICA, Libor. První tramvaj Škoda 35T dodána do Chemnitz. Československý dopravák [online]. 2018-12-01 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 22. a b SŮRA, Jan. V Chemnitzu začaly jezdit nové tramvaje od Škody. Zdopravy.cz [online]. Avizer Z, 2019-09-25 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 23. SŮRA, Jan. Zakázka za miliardy. Škoda Transportation uspěla s tramvajemi v Německu. Deník.cz [online]. Vltava Labe Media, 2019-12-16 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 24. SŮRA, Jan. Škoda ukázala konečnou podobu tramvají pro Plzeň, mírně změnila design. Zdopravy.cz [online]. Avizer Z, 2019-10-15 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 25. SŮRA, Jan. Ostrava ukázala podobu nových tramvají od Škody. Zdopravy.cz [online]. Avizer Z, 2019-07-19 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 26. Dcera Škody Transportation dodá do Helsinek tramvaje za téměř miliardu. e15 [online]. 2018-06-14 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 27. České tramvaje za bezmála tři miliardy pojedou do Finska. Deník.cz [online]. Vltava Labe Media, 2017-10-16 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 28. a b HINČICA, Libor. Škoda Transportation změnila obchodní jména tramvají. Československý dopravák. 2014, čís. 3, s. 6–8. 
 29. Tramvaj ForCity Smart Artic Helsinki [online]. Skoda.cz [cit. 2016-03-19]. Dostupné online. 
 30. VAŇAČ, Petr. Modernizace tramvají v Plzni. Městská doprava. 2002, čís. 4, s. 8–13. 
 31. ČERNÝ, Martin, a kol. Malý atlas městské dopravy 2002. Praha: Gradis Bohemia, 2002. ISBN 80-902791-5-5. S. 50–51. [Dále jen Černý.]
 32. PMDP - vozový park typ: T3 [online]. Seznam-autobusu.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 33. KREBS, Tomáš. Modernizace tramvají v Liberci. Městská doprava. 2002, čís. 5, s. 10–13. 
 34. Černý, s. 52.
 35. DP Liberec - vozový park typ: T3M.04 [online]. Seznam-autobusu.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 36. Černý, s. 74–75.
 37. Evidence vozů DPMB typ: Anitra [online]. Bmhd.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 38. DP Mostu a Litvínova - vozový park typ: Astra LTM 10.08 [online]. Seznam-autobusu.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 39. DP Olomouc - vozový park typ: Astra LTM 10.08 [online]. Seznam-autobusu.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 40. DP Ostrava - vozový park typ: Astra LTM 10.08 [online]. Seznam-autobusu.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 41. PMDP - vozový park typ: Astra LTM 10.08 [online]. Seznam-autobusu.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 42. ŠLEHOFER, Jan. Škoda 05T - Vektra aneb "Kráska s diamantovýma očima" [online]. Plzensketramvaje.cz [cit. 2013-04-15]. Dostupné online. 
 43. Evidence vozů DPMB typ: 13T [online]. Bmhd.cz [cit. 2016-11-20]. Dostupné online. 
 44. GÖTZE, Marcel. Skoda [online]. Prag-straba.de [cit. 2014-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-30. (německy) 
 45. Wrocław, Škoda 16T Elektra. Vehicles List [online]. Transphoto.ru [cit. 2015-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. Roster: Eskişehir, EsTram, Škoda 18T ForCity Classic [online]. Transphoto.org [cit. 2020-02-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Wrocław, Škoda 19T Elektra. Vehicles List [online]. Transphoto.ru [cit. 2015-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 48. Miskolc, Škoda 26T ForCity Classic. Vehicles List [online]. Transphoto.ru [cit. 2015-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Nejmodernější čínská tramvaj vychází z českého Know-how [online]. Skoda.cz, 2015-04-01 [cit. 2017-07-30]. Dostupné online. 
 50. BITTNER, Jaromír; SKÁLA, Bohumil; ŠRÁMEK, Milan. České & slovenské lokomotivy & tramvaje ve světě. Praha: Gradis Bohemia, 2015. ISBN 978-80-86925-15-8. S. 197. 
 51. JANČAR, Rosťa. První „pražské tramvaje“ vyjely do ulic čínského města Qingdao [online]. Technet.idnes.cz, 2016-03-22 [cit. 2017-07-30]. Dostupné online. 
 52. Konya, Škoda 28T ForCity Classic. Vehicles List [online]. Transphoto.ru [cit. 2015-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. Konya, Škoda 28T ForCity Classic Catfree. Vehicles List [online]. Transphoto.ru [cit. 2015-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. Škoda 29T ForCity Plus [online]. Imhd.sk [cit. 2016-04-29]. Dostupné online. (slovensky) 
 55. Škoda 30T ForCity Plus [online]. Imhd.sk [cit. 2016-04-29]. Dostupné online. (slovensky) 
 56. Škoda Transportation dodá do Finska dalších deset tramvají. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2018-06-14 [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. 
 57. SŮRA, Jan. Škoda ukázala konečnou podobu tramvají pro Plzeň, mírně změnila design. Zdopravy.cz [online]. 2019-10-15 [cit. 2020-04-06]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • ČERNÝ, Martin, a kol. Malý atlas městské dopravy 2002. Praha: Gradis Bohemia, 2002. 288 s. ISBN 80-902791-5-5. 

Externí odkazyEditovat