Technický a zkušební ústav stavební Praha

státní podnik

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Logo
Logo
Základní údaje
Právní formastátní podnik (s. p.)
Datum založeníod r. 1953
SídloProsecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Adresa sídlaProsecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
 • Pobočka Praha - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
 • Pobočka České Budějovice - Nemanická 441, 370 10 České Pobočka Budějovice
 • Pobočka Plzeň - Zahradní 15, 326 00 Plzeň
 • Pobočka Teplice - Tolstého 447, 415 03 Teplice
 • Pobočka Předměřice nad Labem - Průmyslová 283, 503 02 Předměřice nad Labem
 • Pobočka Brno - Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov
 • Pobočka Ostrava - U Studia 14, 700 30 Ostrava
 • Pobočka požární bezpečnost staveb a pobočka technicko inženýrské služby - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
 • Odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu ČB - Čechova 59, 370 65 České Budějovice
Souřadnice sídla
Identifikátory
Oficiální webwww.tzus.cz
IČO00015679
LEI315700U108KWIYVUB829
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Hlavní budova TZÚS Praha

Činnost editovat

TZÚS Praha, s.p., je editovat

 • oprávněn k posuzování shody jako autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, oznámený subjekt a subjekt pro technické posuzování (TAB - tvorba EAD a vydávání ETA)
 • Akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pro činnostiː
 • autorizován pro ověřování stanovených měřidel (autorizované metrologické středisko)
 • znaleckým ústavem v oboru stavebnictví oprávněným Ministerstvem spravedlnosti TZÚS Praha, s.p., poskytuje zejména tyto služby:
 • zkoušky, posuzování shody a certifikace
 • certifikace systémů managementu (QMS, EMS, EnMS, SMBOZP)
 • měření fyzikálních faktorů (hluk, celková prašnost, denní a umělé světlení)
 • zkoušky analytické chemie a obsahu nebezpečných látek
 • inspekce výroby a dodávání betonu, výtahů a umělých lezeckých stěn
 • ověřování stanovených měřidel a kalibrační služby
 • ověřování environmentálního prohlášení o produktu - EPD
 • energetické štítky budov, energetické audity
 • hodnocení komplexní kvality budov v systému SBToolCZ
 • osvědčování odborné způsobilosti realizátorů ETICS, osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077
 • služby Obchodního zastoupeníMoskvě s působností pro RF, státy celní unie a SNS a služby pro obchod s  dalšími zeměmi mimo EU
 • zastoupení a certifikované servisní centrum výrobků značky PROCEQ SA, Švýcarsko. Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby dceřiných společností QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s., spolupracujících ve sdružení TZÚS GROUP (www.tzusgroup.cz).

Členství v odborných organizacích editovat

Členství v mezinárodních a národních organizacích je významné především jako zdroj kvalitních informací, image TZÚS Praha s.p., jako instituce s vysokou odbornou reputací a v neposlední řadě z hlediska kvalitní informovanosti našich zákazníků. Členství v jednotlivých organizacích přináší zejména aktuální odborné informace, které jsou pak prostřednictvím pracovníků TZÚS Praha, s.p., předávány zákazníkům. Účast na vybraných mezinárodních jednáních, kde byl TZÚS Praha, s.p., jmenován mluvčím reprezentujícím zájmy České republiky, je částečně podporována prostřednictvím Plánu standardizace - Programu rozvoje zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Česká republika editovat

Zkratka Celý název
AAAO Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
Asociace akustiky českého stavebnictví
EUROLAB-CZ Eurolab-CZ
HK ČR Hospodářská komora ČR
CQS CQS (certifikační orgán pro systémy jakosti )
CZGBC Česká rada pro šetrné budovy
ČBS Česká betonářská společnost
ČKS České kalibrační sdružení, z.s.
CKLOP Česká komora lehkých obvodových plášťů
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
CSQ Česká společnost pro jakost
  Koordinuj
  Národní platforma SBToolCZ
SIZI Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury
  Národní výbor ICC v České republice
  Odborná rada pro BIM
SZV Svaz zkušeben pro výstavbu
SCOV Sdružení certifikačních orgánů na výrobky
SCZL Sdružení českých zkušeben a laboratoří

Zahraničí editovat

Zkratka Celý název
EOTA European Organisation for Technical Assessment
IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering
E2B Energy Efficient Buildings
  EUROLAB aislbl
ECTP European Construction Technology Platform
ENBRI European Network of Building Researche Institutes
GNBCPR Group of Notified Bodies for Construction Products Regulation
IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering
LCC LCA Pracovní skupiny EK pro sledování nákladů na životní cyklus staveb a dopadů na životní prostředí u veřejných zakázek
RILEM Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages
UEAtc Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction

Výzkum, vývoj, inovace editovat

Úsek výzkumu, vývoje a inovací (VVI) zahájil svoji činnost v únoru 2005. Prvním úkolem bylo sledovat evropské normalizační a výzkumné programy a zapojovat se do nich, druhým pak aktivně se podílet na inovacích stavebních výrobků a technologií a navrhovat odpovídající postupy zkoušek, posouzení vhodnosti k určenému použití a hodnocení jejich vlastností s ohledem na plnění základních požadavků na stavby. Samostatně nebo ve spolupráci s organizacemi RDI se začaly postupně řešit i náročné úkoly vědeckého a aplikovaného výzkumu a vývoje.

Od roku 2006 bylo přihlášeno celkem šest evropských projektů, např. Solar Transfer a EracoBuild nebo Geocluster. Úsek VVI je aktivní v evropském výzkumném prostoru – vedením CCTP (České stavební technologické platformy) dlouhodobě přispíval k aktivitám v rámci ECTP a E2BA jako NLP za ČR, byl aktivní v programech EurekaBuild I a EurekaBuild II, včetně pořádání mezinárodních workshopů a BE v ČR, vyvíjel přímou mezinárodní spolupráci (BTI Linz, IMBIGS Warszawa) atd. Již v širším zapojení pracovníků ostatních poboček jsou nadále rozvíjeny aktivity v rámci CZGBC, SBA aj.

Významnou činnost vyvíjí dlouhodobě úsek VVI v oblasti zděných a smíšených konstrukcí: je vedoucím pracovištěm v ČR, řídí Centrum technické normalizace, má předsednictví TNK 37 a zastupuje ČR v CEN/TC 125, CEN/TC 250 / SC 6, jakož i v AGNB SG 10, dlouhodobě působí na TU v Brně a Ostravě v komisích pro udělování doktorátů, má čestné členství ve svazech výrobců apod. Prakticky všechny novodobé zdicí technologie prošly prostřednictvím zkoušek a jejich vyhodnocení přes toto pracoviště až do praxe.

Od roku 2006 bylo vyřešeno 7 velkých inovačních projektů pro firmy: Pichler Wells (AT), Wienerberger CP a.s., Tondach s.r.o., LIAS Vintířov k.s., HELUZ s.r.o., XELLA ČR a H+H ČR. Stále jsou připravovány další úkoly. Příklady vyřešených projektů evropského významu: zdění na PUR pěnu, komplexní vývoj nových průřezů zdicích prvků s integrovanou izolací, přípravu a zavedení Eurokódu 6, včetně Národní přílohy, významné zkoušky zděných stěn a objektů na účinky seismicity opět dovedené až do úprav Národní přílohy k Eurokódu 8, řešení problematiky požární odolnosti novodobých zdicích technologií apod. Zapojení do národního i evropského pre-normativního i co-normativního výzkumu je ve vybraných oborech zajišťováno v plné šíři.

Kromě zděných a smíšených konstrukcí je rozvíjena činnost zejména v oblasti obvodových plášťů a systémů staveb (ETICS, External thermal insulation aerated claddings, Vetures, Curtain walls, etc.) incl. its load-bearing substructures.

Rozsáhlá je i další činnost v řešení VVI úkolů (např. v oblasti dopravních staveb a technické infrastruktury), aktivní činnost v rámci normalizace domácí i zahraniční, práce ve 14 sektorových skupinách GNB CPD,  v 8 pracovních skupinách WG EOTA a ve 34 komisích TNK, CEN/TC nebo ISO. V podniku dále pracuje jednotné Centrum technické normalizace. O mezinárodním propojení pracovníků TZÚS Praha, s.p. svědčí i kolektivní nebo individuální členství v četných národních a mezinárodních organizacích jako ENBRI, RILEM, CIB, IABSE, IMS.

Pobočky editovat

Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové (Předměřice nad Labem), Ostrava, Plzeň, Teplice

Externí odkazy editovat