SBToolCZ (Sustainable Building Tool) je český národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně komplexní kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010 a jedná se o nástroj dobrovolný. SBToolCZ pomáhá naplňovat principy udržitelné výstavby v České republice, a to s odkazem na Agendu 21. Udržitelná výstavba je ideovou součástí filozofie udržitelného rozvoje a certifikace udržitelnosti metodikou SBToolCZ pomáhá aplikovat tyto principy ve stavebním odvětví.

Certifikát komplexní kvality budovy u první certifikované budovy v roce 2010

Cíle metodiky SBToolCZ jsou následující:

 • podpora snižování energetické náročnosti budov v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II)
 • stimulace pro výrobce vyrábět a uvádět na trh šetrné výrobky k životnímu prostředí v souladu s novým 7. základním požadavkem na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011,
 • zhodnocení budov v rámci mnoha aspektů obsažených v oblasti udržitelné výstavby,
 • optimalizační nástroj navrhování budov splňující požadavky klientů,
 • poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s principy udržitelné výstavby,
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu životního cyklu,
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách,
 • motivační prvek pro výrobce provádět environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Jakým způsobem SBToolCZ certifikuje budovu?

 • SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby,
 • každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě,
 • multikriteriální vyhodnocení kritérií, které je podloženo panelem expertů,
 • na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality.

Jak se pozná kvalitní budova? Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně:

 • budova certifikována (při obdržení 0 až 40% bodů ze všech možných),
 • bronzový certifikát kvality (40-60%),
 • stříbrný certifikát kvality (60-80%),
 • zlatý certifikát kvality (nad 80%).

Na vývoji metodiky se podílí tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool je používána v mnoha zemích světa a certifikace SBToolem se na národní úrovni provádí ve Španělsku, Itálii a Portugalsku. Zástupcem iiSBE pro Českou republiku je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov se sídlem na Fakultě stavební ČVUT.

Za účelem podpory udržitelného stavění v ČR a provozování, správy a rozvoje certifikačního systému a výkonu certifikace komplexní kvality budov za užití národní metodiky SBToolCZ vznikla v roce 2011 Národní platforma SBToolCZ.

ReferenceEditovat

Tzb-info. Český nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ. Dostupné online

David Daniel: Jak se získává certifikát systému SBToolCZ. Dostupné online

ČTK. První budova v Česku získala certifikát kvality SBToolCZ. Dostupné online

Věra Čarná, Newton Media. LEED, BREEAM, SBToolCZ: v médiích neutrálně a bez vášní. Dostupné online[nedostupný zdroj]

První pasivní dřevostavba s certifikátem SBToolCZ stojí ve Frýdku-Místku. Dostupné online

LiteraturaEditovat

VONKA, M. & kolektiv. Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu. Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04865-8.

VONKA, M. & kolektiv. Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. Praha, 2010. ISBN 978-80-01-04664-7.

Externí odkazyEditovat

Národní platforma SBToolCZ. Národní certifikační nástroj SBToolCZ. Dostupné online

Pre-SBToolCZ pro administrativní budovy v majetku (nejen) veřejné správy[nedostupný zdroj]