Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem, a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).

V některých případech se za kalibraci považuje i adjustace výstupních hodnot měřícího systému tak, aby odpovídaly hodnotám etalonů s definovanou přesností. Například kalibrací teploměru se stanoví chyba, se kterou teploměr měří, a adjustací (například pomocí kalibračních konstant) se teploměr nastaví tak, aby indikoval skutečnou hodnotu teploty v daném bodě.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • TNI 01 0115: 2009[nedostupný zdroj] Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
  • Barek J. a kol.: Metrologická terminologie v chemii. Chem. Listy 94, 439–444 (2000).

Související články editovat

Externí odkazy editovat