Metrologie

obor zabývající se mírami a měřením

Metrologie je vědní a technický obor, který se zabývá měřením různých technických a fyzikálních veličin, tedy např. tvorbou metod měření a zkoumáním vztahu mezi měřenou a skutečnou hodnotou veličiny.

Podoborem metrologie je legální (zákonná) metrologie, která se zabývá definováním a standardizací měrných jednotek pro stanovení velikosti veličin a pravidel pro jejich používání. Jednotky jsou obvykle realizovány etalonem (standardem). Na úrovni států jsou výkonem legální metrologie zmocněny národní metrologické instituty a na mezinárodní je to Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM). Mezinárodní standardizaci zajišťuje Mezinárodní organizace pro zákonnou metrologii (OIML) a akreditaci organizace Mezinárodní spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří (ILAC). Světový den den metrologie je 20. května[1] (od roku 2024 se opírá o usnesení Generální konference UNESCO).[2]

Organizace legální metrologie v České republice

editovat

V ČR je nejvyšší institucí působící v oblasti metrologie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Pod něj spadají v oblasti metrologie další tři instituce: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český metrologický institut (ČMI), a Český institut pro akreditaci (ČIA).

Dalšími subjekty na nižším stupni jsou Autorizovaná metrologická střediska (AMS) a Střediska kalibrační služby (SKS).

Ještě pod nimi jsou jednotliví výrobci, opravci a organizace provádějící montáž měřidel a na konci jsou samozřejmě uživatelé měřidel.

Reference

editovat
  1. http://www.worldmetrologyday.org/ Archivováno 28. 5. 2014 na Wayback Machine. - World Metrology Day - 20 May
  2. World Metrology Day 20 May [online]. [cit. 2024-05-06]. Dostupné online. 

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat