Otevřít hlavní menu

Český metrologický institut

česká společnost

Český metrologický institut (zkráceně ČMI) je metrologický institut, který zajišťuje služby v oblasti metrologie na území ČR. Je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, kterým je řízen; jde tedy o státní instituci. Vznikl roku 1993, kdy se rozdělil Československý metrologický ústav (ČSMÚ) na ČMI a Slovenský metrologický ústav (SMÚ).

Pod ČMI spadají jednotlivé oblastní inspektoráty, které jsou v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Mostu, Pardubicích, Brně, Jihlavě, Kroměříži, Opavě, a Olomouci. Mimo to pod něj spadá ještě Inspektorát pro ionizující záření v Praze, TESTCOM v Praze a Laboratoře primární metrologie v Praze.

Obsah

V oblasti primární-fundamentální metrologieEditovat

Vědecká metrologie zahrnuje organizaci a vývoj etalonů a jejich uchovávání na nejvyšší úrovni.

 • zabezpečuje budování, uchovávaní a zdokonalování státních etalonů a jejich mezinárodní porovnávání a návaznost, také tvoří metodiky pro přenos hodnot jednotek na sekundární etalony
 • provádí vědeckou, vývojovou a výzkumnou činnost v oblasti metrologie
 • zabezpečuje delegáty na mezinárodní metrologickou spolupráci
 • zabezpečuje přenos (metrologickou návaznost) na etalony nižších řádů

V oblasti legální metrologieEditovat

Oblast legální metrologie zajišťuje přesnost měření tam, kde měřidla mají vliv na průhlednost ekonomických transakcí, zdraví a bezpečnost osob, životní prostředí a jiné obecné zájmy.

 • zabezpečuje výkon státní metrologické kontroly měřidel, schvalování typu a ověřování měřidel
 • řídí tvorbu certifikovaných referenčních materiálů
 • provádí státní metrologický dozor
 • zpracovává návrhy Výměrů o stanovených měřidlech
 • provádí posuzování způsobilosti žadatelů o autorizaci k ověřování měřidla k úřednímu měření
 • provádí registraci výrobců a opravců měřidel a organizací provádějících montáž měřidel

V neregulované oblastiEditovat

V průmyslové metrologii zajišťuje náležité fungování měřidel používaných v průmyslu a ve výrobních a zkušebních procesech.

 • provádí kalibraci měřidel
 • provádí školení pracovníků metrologie a vystavuje osvědčení o odborné způsobilosti
 • poskytuje metrologické expertízy a konzultace pro metrologická pracoviště
 • zabezpečuje systém vědeckotechnických informací v oblasti metrologie

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat