Adjustace

Adjustace (také adjustáž či adjustování; z lat. ad-juxtare, přiblížit[1]) znamená nastavení, přípravu, přizpůsobení – soubor různých lidských aktivit, které jsou nutné např. pro správné fungování nějakého výrobku, pro vhodné působení nějakého přípravku, pro bezchybné fungování nějakého přístroje, pro možnost správné manipulace s nějakým předmětem, pro dopravu předmětu z místa na místo atd. apod.

V psychologii se tímto pojmem označuje jedna z forem adaptace lidského jedince optimálně k daným společenským normám. Schopnost adjustace je zde charakterizována jako psychická flexibilita, schopnost vymyslet alternativní řešení v situacích a osvojovat si nové poznatky, sociální empatie a komunikativnost.

Adjustace znamená rovněž instalaci výtvarného díla (např. obrazu, sochy) na výstavě nebo v galerii: adjustace do rámu (vhodné zarámování, výběr materiálu), na sokl (volba správné výšky podstavce, rozměrů). Pojem adjustace se rovněž používá při prezentačních aktivitách: adjustace výtvarných návrhů (např. kappa-boardy) hraje důležitou roli v prvním dojmu z prezentace.

Příklady adjustážíEditovat

ReferenceEditovat