Otevřít hlavní menu

Sulfid vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaS. Tato bílá látka krystalizuje v krychlové soustavě, podobně jako chlorid sodný. Sulfid vápenatý byl studován jako součást procesu recyklace sádry vznikající při odsiřování kouřových plynů. Jako mnoho jiných solí obsahujících sulfidové ionty má sulfid vápenatý typický sulfanový zápach (jako zkažená vejce), protože se malá množství tohoto plynu uvolňují hydrolýzou soli.

Sulfid vápenatý
Model struktury sulfidu vápenatého

Model struktury sulfidu vápenatého

Obecné
Systematický název sulfid vápenatý
Triviální název sirník vápenatý
Ostatní názvy oldhamit
Latinský název Calcii sulphidum
Anglický název Calcium sulfide
Německý název Kalziumsulfid
Sumární vzorec CaS
Vzhled bílé hygroskopické krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 243-873-5
Indexové číslo 016-004-00-0
PubChem
SMILES [Ca]=S
InChI 1S/Ca.S/q+2;-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 72,143 g/mol
Teplota tání 2 525 °C
Hustota 2,59 g/cm³ (teplota/skupenství)
Index lomu 2,137
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Koordinační geometrie osmistěnná
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H319 H335 H315 H400 EUH031
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R31 R36/37/38 R50
S-věty S2 S28 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
2
1
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ve smyslu atomové struktury krystalizuje stejným způsobem jako chlorid sodný, což indikuje silně iontové vazby v této látce. Vysoký bod tání je rovněž konzistentní s označením jako iontová sloučenina. V krystalu je každý iont S2− obklopen osmistěnem tvořeným šesti ionty Ca2+, a naopak, každý Ca2+ je obklopen šesti S2−.

Obsah

VýrobaEditovat

Sulfid vápenatý se vyrábí karbotermickou redukcí síranu vápenatého, kdy probíhá konverze uhlíku, obvykle dřevěného uhlí, na oxid uhličitý:

CaSO4 + 2 C → CaS + 2 CO2

Reakce může dále pokračovat:

3 CaSO4 + CaS → 4 CaO + 4 SO2

Reaktivita a použitíEditovat

Sulfid vápenatý se rozkládá při kontaktu s vodou, včetně vlhkého vzduchu, a poskytuje směs Ca(SH)2, Ca(OH)2, a Ca(SH)(OH).

CaS + H2O → Ca(SH)(OH)
Ca(SH)(OH) + H2O → Ca(OH)2 + H2S

Vápenné mléko, Ca(OH)2, reaguje s elementární sírou na vápennou síru, která se používala jako insekticid. Aktivní složkou je pravděpodobně polysulfid vápenatý, nikoli CaS[1]

Výskyt v příroděEditovat

Minerální formou sulfid vápenatého je minerál oldhamit. Je vzácnou složkou meteoritů a má vědecký význam pro výzkum slunečních mlhovin. Sulfid vápenatý vzniká také při hoření uhelných slojí.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Calcium sulfide na anglické Wikipedii.

  1. Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.