Insekticid

Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny. Podle toho, na které vývojové stádium hmyzu působí, se rozdělují na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imágocidy (ničí dospělý hmyz).

Letecké rozprašování insekticidů

Mechanismus účinkuEditovat

Insekticidy zasahují zejména nervový systém hmyzu, a to dýchacími orgány, při požití a také pouhým kontaktem s tělem hmyzu. Chemické insekticidy spadají mezi organofosfáty (např. malation), pyrethroidy (např. permethrin), karbamáty (např. karbofuran) nebo chlorované uhlovodíky (např. DDT, mirex, dieldrin). Existují také insekticidy fungující na bázi bakterií a virů.

Nežádoucí účinky na lidské zdravíEditovat

KarcinogenitaEditovat

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2015 zařadila 4 organofosfátové insekticidy mezi karcinogeny - malathion, diazinon, tetrachlorvinphos a parathion.[1]

Endrokrinní disruptoryEditovat

 
Chlorpyrifos - strukturní vzorec

Za endokrinní disruptory jsou považovány např. chlordecon[2] nebo chlorpyrifos[3]. Je mezi ně řazeno DDT, které napodobuje účinek estrogenů.[4]

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat