Mirex

chemická sloučenina

Mirex (chemickým názvem dodekachlorpentacyklodekan) je insekticid, který se užíval v zemědělství k hubení mravenců a termitů.

Mirex
Strukturní vzorec mirexu

Strukturní vzorec mirexu

Obecné
Systematický název 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodekachloroktahydro-1H-1,3,4-(methantriyl)cyklobuta[cd]pentalen
Triviální název mirex
Anglický název Mirex
Německý název Mirex
Sumární vzorec C10Cl12
Vzhled bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 219-196-6
Indexové číslo 602-077-00-1
SMILES ClC12C(C3(Cl)Cl)(Cl)C4(Cl)C1(Cl)C(Cl)(Cl)C5(Cl)C4(Cl)C3(Cl)C52Cl
Vlastnosti
Molární hmotnost 545,54 g/mol
Teplota tání 485 °C
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Varování[1]
H-věty H351 H361fd H362 H312 H302 H410
R-věty R21/22 R40 R50/53 R62 R63 R64
S-věty S2 S13 S36/37 S46 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

V čisté formě jde o bílou krystalickou látku bez zápachu s teplotou tání 485 °C. Je rozpustný v organických rozpouštědlech, ve vodě jen minimálně. Je extrémně stabilní. Komerčně dostupná technická směs obsahuje příměs chlordeconu a dalších látek.

V 60. letech 20. století se užíval také jako zpomalovač hoření v plastech a ve stavebních materiálech. V České republice nebyl nikdy vyráběn ani používán.

Jako perzistentní organická látka je mezinárodně regulován Stockholmskou úmluvou.


ReferenceEditovat

  1. a b Mirex. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat