Hnutí DUHA

česká nevládní environmentální organizace
(přesměrováno z Hnutí Duha)

Hnutí DUHA je česká nevládní environmentální organizace. Z environmentálních organizací v České republice je jednou z nejaktivnějších.[1]

Hnutí DUHA
Právní forma spolek
Založeno září 1989
Adresa Údolní 33, 602 00 Brno
Souřadnice sídla
IČO 15547779
Další informace
Web www.hnutiduha.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Street fundraiser Hnutí DUHA

HistorieEditovat

Hnutí DUHA je spolek založený v září 1989 v Brně. Oproti jiným environmentálním organizacím, formujícím se v té době, bylo pro Duhu typické, že se soustředěněji zabývala nejen důsledky, ale i systémovými příčinami ekologických problémů.[zdroj?] Při zakládání organizace se zřetelně projevil vliv britského environmentalismu, typicky v přetiscích článků z popularizačního časopisu The Ecologist na stránkách duhového časopisu Sedmá generace.[2]

Vedení organizace sídlí v Brně, další kanceláře jsou v Praze a Olomouci. Programovým ředitelem je Vojtěch Kotecký, vedoucí lesní kampaně je Jaromír Bláha. V minulosti ve spolku působili jako výkonní ředitelé Martin Ander, Petr Machálek a také jeho spoluzakladatelé Jan Beránek nebo Jakub Patočka.

ČinnostEditovat

Spolek se zabývá ochranou životního prostředí a související legislativou. Prosazuje různá ekologická řešení apod. Od roku 1991 vydává dvouměsíčník Sedmá generace.

TémataEditovat

Mezi nejznámější aktivity Hnutí DUHA patří kampaň proti kácení stromů v bezzásahových zónách Národního parku Šumava, nebo proti prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí v severních Čechách. Od roku 2009 vede iniciativu Velká výzva. Hnutí DUHA navrhuje konkrétní opatření závažných problémů a vypracovalo cíle kterých chce dosáhnout (vybraná témata):

 • Energetika. Cílem Hnutí DUHA je diverzifikace energetických zdrojů v České republice a snížení závislosti na fosilních palivech včetně jejich dovozu ze zahraničí. Hnutí DUHA je společně s dalšími českými ekologickými organizacemi autorem návrhu energetické koncepce pro Českou republiku Chytrá energie Energetická koncepce zahrnuje jednak využití solární a větrné energie především pěstování energetických plodin které navíc představuje nový zdroj příjmů pro české zemědělce.
 • Lesy a ochrana přírody. Hnutí DUHA usiluje o zachování pestré a rázovité krajiny. Proto prosazuje například reformu lesního zákona či zavedení standardů zdravého hospodaření (FSC apod.). Pomáhá chránit velké šelmy, jako je rys nebo vlk, a zabývá se pravidly péče o národní parky. Pořádá také akce pro veřejnost, kde lidé mohou prakticky pomáhat při ochraně přírody.
 • Odpady a recyklace. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který by motivoval obce zavádět lepší a snadnější třídění odpadu pro domácnosti. Česká republika nyní[kdy?] recykluje pouze asi 31 procent komunálního odpadu.
 • Ekonomika - Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví České republice snižovat spotřebu fosilních paliv a exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně (Velká výzva).
 • Zemědělství a Biopotraviny. Hnutí DUHA prosazuje reformu zemědělských dotací, aby lépe motivovaly k péči o krajinu a rozvoj venkova, a motivační daň z pesticidů a průmyslových hnojiv. V neposlední řadě se zasazuje o větší nabídku biopotravin z ekologického zemědělství v obchodech.
 • Doprava a mýtné. Lepší veřejná doprava, zavedení mýtného na silnicích I. a II. tříd, a hustá síť cyklostezek.
 • Použití a rozvoj jaderné energie - Hnutí DUHA je odpůrcem výstavby dalších atomových reaktorů, „hlavně protože česká energetika by tak byla dál v rukou ČEZ a jeho mamutích zdrojů.“Hnutí DUHA také prosazuje myšlenku nezvyšovat výrobu radioaktivních odpadů, dokud průmysl nevyřeší, jak s nimi naloží.

Použití a rozvoj jaderné energieEditovat

Hnutí DUHA je odpůrcem výstavby dalších atomových reaktorů, Hnutí DUHA uvádí, že hlavně „protože česká energetika by tak byla dál v rukou ČEZ a jeho mamutích zdrojů“. Hnutí DUHA rozvoj jaderné energetiky podmiňuje férovým podmínkami na trhu, v oblasti nakládání s odpady, dohodou s obcemi a povinností „…dát před politicky motivovaným spěchem dát přednost pečlivému technickému ověřování správného postupu.[3] Hnutí DUHA také prosazuje myšlenku nezvyšovat výrobu radioaktivních odpadů, "…dokud průmysl nevyřeší, jak s nimi naloží… …Na světě se ani po desítkách let pokusů nepodařilo postavit žádné konečné úložiště." tvrdí Hnutí DUHA.

Velká výzvaEditovat

Iniciativa má za cíl prosadit nový zákon, jenž závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat spotřebu fosilních paliv (a exhalace skleníkových plynů) o 2 % ročně. Podle tvrzení Hnutí DUHA tím rozhýbe investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. Velkou výzvu dosud podporuje téměř 25 000 lidí, řada velkých českých nevládních organizací, některé firmy a desítky osobností v čele s Václavem Havlem, Michalem Vieweghem nebo Simonou Stašovou.[4]

Chytrá energieEditovat

Hnutí DUHA už dvacet let navrhuje dílčí řešení, které prosazují diverzifikování energetických zdrojů v České republice. Prosazuje programy, které sníží závislost na fosilních palivech. Organizace pomohla prosadit zákon o obnovitelných zdrojích energie a hájí takzvané územní limity těžby v severních Čechách. Účastnila se přípravy zelené daňové reformy, která má průmyslové podniky motivovat k úsporám a efektivním inovacím. V roce 2010 Hnutí DUHA a další ekologické organizace přišly s koncepcí "Chytrá energie", která představuje přehledný a do jisté míry podrobný, všeobecný plán, vykreslující, jak se v příštích desetiletích zřejmě změní a jak by se mohl změnit energetický metabolismus české ekonomiky, podle odhadů i propočtů.[5]

Plán "Chytrá energie" v proklamativní části upozorňuje na politická a ekologická rizika současné energetiky, ovšem jeho nejvýznamnější náměty k řešení stojí na předpokládaných inovacích, zatím ještě neprozkoumaných technologiích, masivních investicích do „inteligentních“ energetických sítí (inteligentní sítě) a v praxi již stejně prováděných úsporách. Hodnocení rizik a dopadů již existujících technologií v plánu "Chytrá energie" ukazuje, že v ČR bude dlouhodobě přetrvávat závislost na fosilních palivech, jaderné energii, anebo dovozu energie.

Navržené řešení je postaveno na očekávání vylepšení a vynálezů. Konkrétní propočty ovšem kalkulují pouze se stávajícími technologiemi. Plán "Chytrá energie" přiznává, že obnovitelná energie v ČR i v roce 2050 pokryje asi 23 % energie, kterou česká ekonomika spotřebuje a ukazuje že i tak budoucnost solární a větrné energie stojí především na přebudování energetické sítě a redistribuci energie inteligentními sítěmi. Za největší zdroj obnovitelné energie považuje spalování biomasy.

Kritici "Chytré energie" ovšem upozorňují například na otázky praktické těžitelnosti, využitelnosti, nákladovosti a následky výroby biomasy na životní prostředí. [6]

Konkrétním výstupem projektu "Chytrá energie" je doporučení závazku dosáhnout snížení spotřeby fosilních paliv a exhalací skleníkových plynů o 2 % ročně (doporučení je realizováno Hnutím DUHA jako samostatná kampaň "Velká výzva"), provést ekologickou daňovou reformu a reformu obchodování s emisními povolenkami, záměr stanovení standardů pro nové tepelné elektrárny, mýtného pro nákladní auta, snížení DPH pro zateplovací materiály a rozšíření možností a povinností recyklace.

V praxi se však už v roce 2010 proti plánované vizi projektu "Chytrá energie" postavilo omezení výnosnosti výroby a prodeje sluneční energie zdaněním tzv. "solárníků" 26% daní, což zabrzdilo rychlý rozvoj zatím nejčistšího a nejperspektivnějšího[zdroj?] zdroje energie. Vysokými výkupními cenami solární a větrné energie byl zdůvodněn nárůst cen elektřiny. Nárůst solárních elektráren vedl k výraznému snížení výkupních cen elektřiny ze slunce a k poklesu podpory tohoto odvětví. [7]

Rysí a vlčí hlídkyEditovat

Od roku 2005 Hnutí DUHA organizuje tzv. rysí a vlčí hlídky, což jsou speciálně vycvičení dobrovolníci, kteří se během zimy přímo v terénu snaží chránit rysy a vlky ohrožené pytláky. Rysí hlídky jsou organizovány ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Šumava a zahrnují horské oblasti mezi Volary, Prachaticemi a Českým Krumlovem.[8] Vlčí hlídky se pak odehrávají ve všech dalších oblastech výskytu velkých šelem, především vlků v oblasti Krušných hor, Ralska, Broumovska, Jeseníků a historicky nejdéle v Beskydech.

Kácení a stavby v NP ŠumavaEditovat

Hnutí DUHA chce, aby několik ostrůvků v české krajině bylo ponecháno divoké přírodě tak, že se lidské zásahy omezí pouze na turistické stezky a související zařízení. Proto se trvale vyjadřuje proti agrotechnickým zásahům v NP Šumava a pro ponechání podstatných částí národního parku pouze divoké přírodě a návštěvníkům. Prosazuje také, aby v národním parku nevznikaly nové velké stavební projekty, jako jsou lanovky, sjezdovky, hotely nebo apartmánové domy. Účastní se proto mnoha rozepří o koncepci správy NP Šumava.

Členové Hnutí DUHA se v červenci 2011 účastnili blokády těžby v NP Šumava na Modravě, protože jde, podle Jaromíra Bláhy z Hnutí DUHA, „…o území dříve ponechané přírodě. Teď se tu začalo kácet, aniž by k tomu měl ředitel parku příslušné výjimky“. Podle jeho tvrzení nesmí podle zákona Správa Národního parku na území II. zóny kácet bez povolení MŽP, nezákonně. Předběžným opatřením soudu v Klatovech na základě lesního zákona, povinností správce lesa, byla Hnutí DUHA zakázána blokáda kácení. Členové Hnutí DUHA upozornili, že na hospodaření v NP Šumava se nevztahuje lesní zákon. Při pokračování blokády, které se účastní příznivci Duhy, ale která již není pod vedením Hnutí DUHA, docházelo k incidentům mezi aktivisty a lesními dělníky, aktivisty a policisty. Policie byla nucena použít k vyklizení zóny donucovacích prostředků, protože aktivisté neuposlechli jejich výzvu k opuštění prostoru a mohli tím způsobit zranění sobě i pracujícím dřevorubcům. Jednomu z dřevorubců v přítomnosti dvou aktivistek upadla na nohu nastartovaná motorová pila. Proti aktivistům často vystupovali i místní obyvatelé a např. jim zahradili cestu do parku traktory.

Vedení Správy NP Šumava hrozí, že do kácení zapojí těžkou techniku (harvestory) která pravděpodobně silně poškodí areál na Modravě, v kterém bude použita.[zdroj?] Vedení Správy NPŠ čelí možnosti žalob ze strany majitelů lesů a žalobám pro poškozování NP Šumava nedostatečnými zásahy proti kůrovci.

Česká inspekce životního prostředí vyhodnotila situaci, že v této lokalitě není nutná výjimka pro druh tetřev hlušec, schválila a specifikovala způsoby kácení.[9]

Soud vyhodnotil těžbu i zásah policie jako protizákonné [10]

BioadresářEditovat

V komplexním adresáři českých biozemědělců si lze podle zvoleného kraje a produktu najít nejbližšího farmáře. Cílem projektu je podpořit místní potraviny, českou ekonomiku a snižování exhalací z kamionů, které běžně dovážejí i v České republice běžně pěstované potraviny.[11]

Hnutí DUHA je českým členem největší mezinárodní federace ekologických organizací Friends of the Earth - Přátelé Země a mezinárodní sítě CEE Bankwatch Network.

Zachraňme lesyEditovat

V roce 2018 zrealizovala kampaň Zachraňme lesy,[12] kterou upozorňuje na nedostatečnou legislativu v oblasti ekologického zacházení s lesy, které prosazuje. Poukazuje mj. na neudržitelné vysazování smrkových monokultur.[13]

ReferenceEditovat

 1. Fagan, Adam, Jehlička, Petr: Contours of the Czech Environmental Movement: a comparative analysis of Hnuti Duha (Rainbow Movement) and Jihoceske matky (South Bohemian Mothers). Environmental Politics, 2003, 12 (2), s. 61.(anglicky)
 2. Fagan, Adam, Jehlička, Petr: Contours of the Czech Environmental Movement: a comparative analysis of Hnuti Duha (Rainbow Movement) and Jihoceske matky (South Bohemian Mothers). Environmental Politics, 2003, 12 (2), s. 49-70.(anglicky)
 3. Jaderná energetika [online]. [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. (česky) 
 4. Oficiální stránky iniciativy Velká výzva Archivováno 14. 7. 2011 na Wayback Machine
 5. Stránky věnované koncepci Chytrá energie
 6. Pohled na 'Chytrou energii': [online]. Lukáš Rytíř [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. (česky) 
 7. Jak v ČR chytrá energie prohrála.
 8. Daniela Bicková Hlídky brání rysy před pytlákyČeskobudějovický deník, 20.10.2008
 9. ČIŽP: Vyjádření ČIŽP k šetření v NPŠ – Ptačí potok: [online]. 25.7.2011 [cit. 2011-07-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-11-10. (česky) 
 10. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/214562248430002-privazoval-ses-ke-stromum-na-sumave-byl-jsi-v-pravu/
 11. "Bioadresář online"
 12. České lesy hynou! Zasaďte se o jejich záchranu. Zachraňme české lesy. 2018-04-04. Dostupné online [cit. 2018-04-06]. (česky) 
 13. Místo oslav Mezinárodního dne lesů varování: V roce 2060 bude až 80 % smrkových lesů ohrožených kolapsem. Hnutí DUHA. Dostupné online [cit. 2018-04-06]. (česky) 

Externí odkazyEditovat