Chráněná krajinná oblast Šumava

chráněná krajinná oblast v Česku

Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena Ministerstvem školství a kultury 27. prosince 1963 na rozloze 168 654 ha. V roce 1975 Ministerstvo kultury ČSR upravilo podmínky ochrany přírody v tomto území. V březnu roku 1991 vyhlásila vláda ČR Národní park Šumava uvnitř dosavadní CHKO. Tím se vlastně CHKO stala ochrannou zónou Národního parku a zároveň spravuje i další nejcennější partie Šumavy – jako je Královský hvozd s Černým a Čertovým jezerem a Boubín, které se rozhodnutím politiků do národního parku Šumava nedostaly. Organizačně je správa CHKO začleněna do správy Národního parku, což je pro společnou provázanost činnosti výhodné. Jednotlivá pracoviště CHKO jsou v Nýrsku, Kašperských Horách, Vimperku a Horní Plané, hlavním sídlem správy CHKO je Sušice. CHKO Šumava podobně jako Přírodní park Bavorský les chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami. Rozdíl je v tom, že CHKO disponuje většími, v zákonech zakotvenými pravomocemi, zatímco Bavorský přírodní park pracuje více na základě dobrovolnosti a občanského uvědomění.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Chráněná krajinná oblast Šumava
IUCN kategorie V (Chráněná krajinná oblast)
Přírodní památka Královský hvozd
Přírodní památka Královský hvozd
Základní informace
Vyhlášení27. prosince 1963
Rozloha996 km2
SprávaSpráva NP a CHKO Šumava
Poloha
StátČeskoČesko Česko
KrajeJihočeský a Plzeňský kraj
Souřadnice
Geodata (OSM)OSM, WMF
Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
Další informace
Kód43
Webwww.npsumava.cz
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rozloha CHKO Šumava nepokrytá územím národního parku je 99 624 ha. V této rozloze je zahrnuto 27,4 % zemědělské půdy (27 297 ha, z toho orná 9 tisíc ha, louky a pastviny 11 tisíc ha), 57,6 % lesní půdy (57 383 ha) a 0,4 % zastavěné půdy (399 ha). Pralesovité porostní zbytky zaujímají cca 0,6 % rozlohy CHKO, ostatní plochy a sukcesní stádia zbývajících přibližně 14 % plochy. Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 498 m (Víteň) do 1362 m (Boubín). Počet obyvatel je cca 21 000 (tj. asi 22 obyv. /km²) a počet evidovaných domů cca 4 500.

Evropsky významná lokalita editovat

Na většině území CHKO Šumava se rozkládá Evropsky významná lokalita (EVL) Šumava (kód CZ0314024), která byla vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb.

Ptačí oblasti editovat

Na částech území CHKO Šumava se v rámci soustavy Natura 2000 rozkládají ptačí oblasti, a to:

  • Ptačí oblast Šumava (kód CZ0311041), která byla vyhlášena nařízením vlády č. 681/2004 Sb.
  • Ptačí oblast Boletice (kód CZ0311040), která byla vyhlášena nařízením vlády č. 19/2005 Sb.

Maloplošná chráněná území editovat

Zajišťují dlouhodobou ochranu výjimečných biotopů a garanci jejich dlouhodobého monitorování. Je možno rozlišit tři rozdílné kategorie:

  1. Pralesy a přírodní nepozměněné mokřady – Boubínský prales, Velká niva, Zátoňská hora a jiné, na nichž se sleduje samovolné chování přirozených lesů.
  2. Samovolně vzniklé lesy a druhotné mokřady – Chřepice, Velké Bahno, Pravětínská lada, Nebe, určené ke sledování samovolného nástupu lesa a prostorové flexibility rostlinných druhů ovlivňovaných tímto lesem.
  3. Lokality ochrany výjimečných druhů – Blanice, Pod Popelní horou, Vyšný a podobně, zajišťující ochranu ohrožených nebo typických druhů živočichů nebo rostlin.

Národní přírodní rezervace editovat

Národní přírodní památky editovat

Přírodní rezervace editovat

Přírodní památky editovat

Externí odkazy editovat