Srbsko-turecká válka (1876)

válečný konflikt mezi Osmanskou říší, Srbskem a Černou Horou z roku 1876

Srbsko-turecká válka roku 1876 (nazývaná také srbsko-černohorsko-turecká válka) byl ozbrojený konflikt mezi Srbskem a Černou Horou na jedné straně a Osmanskou říší na straně druhé. Spojenci bojovali za osvobození Bosny a Hercegoviny od turecké nadvlády, ale byli poraženi. Válka sice byla úspěšná pro Osmanskou říši, ale vyprovokovala prohlubující se diplomatickou krizi na Balkáně a ruskou vojenskou intervenci, která vedla k omezeným územním ziskům Srbska a Černé Hory a pozdější okupaci Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem a přispěla také k obnovení bulharského státu v roce 1878. Na srbské straně se války účastnili i bulharští dobrovolníci, kterým se podařilo proniknout do vlasti, a pokusili se tam vyvolat povstání.

srbsko-turecká válka
konflikt: Srbsko-turecká válka
Bitva u Šumatovce

Trvání20. červen20. říjen 1876
Výsledekvítězství Osmanské říše
Strany
Srbské knížectví
Černohorské knížectví
Osmanská říše
Velitelé
Milan I. Obrenović
Nikola I. Petrović-Njegoš
Abdul Kerim, Osman paša
Síla
100 000 mužů
28 000 mužů
100 000 mužů
Ztráty
2 411 zabitých, 2 999 raněných
5 000 zabitých a raněných
1 000 zabitých, 2 000 raněných

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Začátek války

editovat

V létě roku 1875 vypukly v balkánských provinciích Osmanské říše nepokoje. V Hercegovině začalo povstání, které se rozšířilo i do Bosny. Na východě vypuklo starozagorské povstání následované na jaře 1876 dubnovým povstáním. Veřejnost v Srbsku a Černé Hoře vyvinula na vlády obou zemí silný tlak, aby chránily bosenské povstalce. Přes varování Ruska dne 18. června 1876 kníže Milan Obrenović a kníže Nikola I. Petrović-Njegoš zahájili válku proti Osmanům.[1][2]

Poměr a rozmístění sil

editovat

Na začátku války měla Osmanská říše proti Srbsku a Černé Hoře celkem 100 000 vojáků. Počet srbských sil byl zhruba stejný, ale k boji byly špatně vycvičeny. Byly rozděleny do čtyř armád pojmenovaných podle místa dislokace: Drinská a Ibarská (v západním a jihozápadním směru), Moravská (na silnici Bělehrad-Niš) a Timocká armáda (poblíž Vidinu). Hlavní sílu (asi 40 000 vojáků) představovala Moravská armáda pod velením ruského generála Michaila Čerňajeva,[2] veterána krymské a kavkazské války.

Bojové operace

editovat

20. června 1876[p 1] překročila Moravská armáda osmanské hranice u Knjaževace a dosáhla Belé Palanky a Pirotu, ale koncem měsíce byla nucena ustoupit zpět do Srbska. Ve stejné době, v důsledku porážky u Velkého Izvoru, byla Timocká armáda odražena od východního břehu Timoku vojsky Osmana paši. Černohorci postupující na Mostar způsobili Turkům těžkou porážku,[2] ale srbská invaze do Bosny selhala.[1] Osmanské síly přešly do protiútoku a 24. července dobyly Knjaževac. To jim umožnilo postupovat na sever podél řeky Moravy. V srpnu dobyli Turci řadu obcí v Srbsku, ale jejich postup byl 26. srpna zastaven v bitvě u Šumatovce. V této situaci zasáhly evropské mocnosti a vynutily uzavření příměří mezi válčícími stranami.

Příměří bylo ukončeno 16. září postupem částí sjednocené moravsko-timocké armády na levém břehu řeky Moravy. V následujících bitvách Srbové opět selhali. 17. října jim turecká armáda vedená Abdulem Kerimem pašou[3] připravila rozhodující porážku u Đunisu, čímž si otevřela cestu na Bělehrad. 19. října zaslalo Rusko Vysoké portě ultimátum, aby ukončila ofenzívu, která se odehrála o den později.[2]

Akce bulharských dobrovolníků

editovat

V Kladovu se v červenci 1876 ustanovily oddíly bulharských emigrantů ze Srbska, Ruska, Rumunska a Rakouska-Uherska. Jejich organizaci a vybavení převzala Bulharská ústřední dobročinná společnost v Bukurešti a slovanofilské výbory v Rusku. Srbské velení vyslalo oddíly přes Timok do severozápadního Bulharska, aby podnítily Bulhary ke vzpouře. Do poloviny července oddíly působily na vidinsku v dědinách Novo Selo, v okolí Kuly, Čiprovců a směrem na Berkovicu. Do konce měsíce počet dobrovolníků dosáhl 1 500.

Výsledky srážek s osmanskými jednotkami byly rozličné, nicméně nakonec byli rebelové nuceni ustoupit za hřeben Staré planiny a generál Čerňajev nařídil jejich úplné stažení.[4][5] Někteří příslušníci oddílu Filipa Toťu se odmítli podřídit a v síle 87 mužů přešli po hřebeni Staré planiny k Petrochanskému průsmyku. Tam se probili přes tureckou stráž a pokračovali po hřebeni do Văršce a dále na Vracu, kde se dozvěděli o porážce Boteva. Tak se obrátili zpět do hor, ale protože byli pronásledováni, rozdělili se. Skupinky byly postupně tureckou armádou do 10. srpna zlikvidovány s výjimkou skupiny Ivana Doktorova, která dorazila až na Trojanskou planinu a tam se jí podařilo se rozptýlit.[6]

Mírová smlouva a důsledky

editovat

16. února 1877 byla uzavřena mírová smlouva mezi Srbskem a Osmanskou říší, která obnovila předválečnou situaci.[2] Černá Hora mírové podmínky nepřijala a pokračovala v nepřátelství. O dva měsíce později (12. dubnajul.[p 2]) vypukla rusko-turecká válka. Černohorci obsadili Bar a Nikšić. Srbsko pak obnovilo nepřátelství. Válečný stav byl definitivně ukončen Berlínskou smlouvou.

Poznámky

editovat
  1. Datum zahájení války se ve zdrojích liší.
  2. Podle současného gregoriánského kalendáře 24. dubna.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Сръбско-турска война (1876) na bulharské Wikipedii.

  1. a b Tento článek čerpá z 11. vydání Encyclopædie Britannicy z roku 1911, nyní již volného díla (public domain), z hesla (anglicky) „Serbo-Turkish War“, jehož autorem je The Editors of Encyclopaedia Britannica.
  2. a b c d e Енциклопедия България. Том VI. Sofie: Българска академия на науките, 1988. 668 s. ISBN 9789543981410. S. 389–390. (bulharsky) 
  3. Genov 1978, s. 17.
  4. Енциклопедия България. Том II. Sofie: Българска академия на науките, 1981. 767 s. ISBN 9789543981373. S. 378–379. (bulharsky) 
  5. Genov 1978, s. 28–30.
  6. Ангелина Апостолова, Героичната гибел на четата на Сидер Грънчаров, С 1978 г.[nedostupný zdroj]

Literatura

editovat
  • GENOV, Conko. Освободителната война 1877 – 1878 г.. Sofie: Наука и изкуство, 1978. 326 s. (bulharsky) 

Externí odkazy

editovat