Spolek slovenských spisovatelů

Spolek slovenských spisovatelů (slovensky Spolok slovenských spisovateľov) je občanské sdružení s celostátní působností, jehož tradice sahají do roku 1923 a které reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenské literatury.[1] Spolek slovenských spisovatelů vydává dvě odborná periodika: Literárny týždenník a časopis pro mladou literaturu a umění Dotyky.[2] V centru zájmu Spolku slovenských spisovatelů je podpora tvorby a vydávání slovenské původní a překladové literatury, podpora a ochrana jejích autorů a vydávání literárních časopisů a udělování cen.[3][4][5]

Spisovatelé v Klubu slovenských spisovatelů
Sídlo AOSS a Spolku slovenských spisovatelů v Bratislavě na Laurinské 2
Ivan Horváth,Kongres slovenských spisovatelů
Slovenští spisovatelé (zleva druhý Emil Boleslav Lukáč, třetí Ladislav Novomeský a čtvrtý Ivan Horváth)
Bratislavský kníhkupec Ján Horáček, spisovatelé Ivan Horváth a Peter Jilemnický a umělecký historik dr. Vlado Wagner na prvním Kongresu slovenských spisovatelů
Legitimace člena

Mezi předsedů, čestných předsedů a tajemeníků Svazu slovenských spisovatelů a Spolku slovenských spisovatelů v minulosti patřily osobnosti[1] jako Ivan Krasko (1923, zakladající člen spolku[6]), Vavro Šrobár (1923, předseda[7][8]), Janko Jesenský (1930 – 1939),[9] Valentín Beniak (1939 – 1945),[10] Ladislav Novomeský (1945 – 1948),[8][11][12] Ján Poničan (1949), Michal Chorváth (1949 – 1950),[8] Milan Lajčiak (1950 – 1954), Ctibor Štítnický (1950 – 1956), František Hečko (1954 – 1956), Andrej Plávka (tajemeník 1957 – 1963, předsedou 1969 – 1982),[13] Karol Rosenbaum (1963 – 1964), Vojtech Mihálik (1965, 1967 – 1969), Miroslav Válek (1967 – 1968, 1988 – 1990), Rudolf Chmel (předseda Svazu slovenských spisovatelů 1969 – 1982, tajemník Svazu česko-slovenských spisovatelů 1975 – 1982), Ladislav Ballek (tajemník 1984 – 1989), Ján Solovič (tajemník 1971 – 1983; vedoucí 1984 – 1989), Ladislav Tažký (čestný předseda od 1990), Jaroslav Rezník (1990 – 1993, čestný predseda od 2013),[14] Ján Tužinský (1993 – 1995, 1999 – 2003, 2007 – 2013), Vincent Šikula (1997 – 1999),[15] Milan Ferko (1995 – 1997),[16] Pavol Janík (předseda 2003 – 2007, tajemník 1998 - 2003 a 2007 - 2013), Peter Jaroš (2013, čestný predseda).[17] Od roku 2013 do 2021 byl předsedou Miroslav Bielik.[18] Od roku 2021 je předsedou Boris Brendza a tajemníkem Štefan Cifra.[19][20]

Členský preukaz

Významnou historickou událostí Spolku slovenských spisovatelů byl Kongres slovenských spisovatelů (1936) v Trenčianských Teplicích.[21] Kongres byl založen na sjednocování uměleckého fronty bez ohledu na politickou, konfesionální, generační, teritoriální, národní či národnostní příslušnost - na bázi šíření humanistického poselství národní literatury a kultury a jejich otevírání se světu.[21] Kromě 53 členů Spolku slovenských spisovatelů se na něm zúčastnilo 100 pozvaných hostů.[1]

Po roce 1948 by součástí Svazu československých spisovatelů, jako jeho slovenská sekce. 11. 6. 1969 se stal samostatnou organizací. Vzhledem k potřebě koordinace mezinárodní reprezentace v oblasti literatury se na ustavujícím sjezdu v Praze 8. a 9. 12. 1977 opět sloučil se ZČSS. ZSS také vydával několik literárních časopisů - Slovenské pohledy (1952 - 89), Kulturní život (1950 - 68), Mladá tvorba (1956 - 70), Meridiány (v angličtině, němčině a ruštině, 1977 - 89), Literární týdeník (1988 - 90) a Dotyky (1988 - 90).[8] Mimořádný sjezd ZSS 7. 12. 1989 v Bratislavě vedl k následnému organizačnímu rozložení na bázi politických, názorových, generačních, konfesních, žánrových a etnicko-národnostních kritérií. Nástupcem ZSS se stal obnovený Spolek slovenských spisovatelů. Šest z několika postupně vznikajících menších autorských seskupení se sdružilo v Asociaci organizací spisovatelů Slovenska (AOSS).[1]

Spolek slovenských spisovatelů má regionální struktury (odbočky) v Banské Bystrici, Košicích, Nitře, Trnavě, Ostravě a Prešově.

Spolek slovenských spisovatelů sídlil na Laurinské 2 v Bratislavě. Sekretariátu Spolku slovenských spisovatelů je na období modernizace budovy přemístěn do náhradních prostor na Michalské ul. 18 - 20, 3. patro, Bratislava.[2]

Představenstvo Spolku slovenských spisovatelů

editovat
 • Boris Brendza, předseda
 • Lukáš Perný, místopředseda
 • Anton Hrnko, místopředseda
 • Štefan Cifra, tajemník
 • Peter Jaroš, čestný předseda
 • Jaroslav Rezník, čestný předseda
 • Pavol Dinka
 • Peter Mišák
 • Dalimír Hajko
 • Margita Ivaničková
 • Tatiana Jaglová
 • Július Lomenčík
 • Roman Michelko, ředitel Vydavatelství Spolku slovenských spisovatelů
 • Lukáš Perný
 • Jozef Mikloško
 • Bystrík Šikula
 • Pavol Tomašovič
 • Igor Válek
 • Dušan Čaplovič
 • Michal Chuda
 • Ján Tazberik
 • Jana Borguľova
 • Dušan Mikolaj
 • Zuzana Kováčová
 • Ingrid Lukacova

Periodika

editovat

Literární týdeník

editovat
 
Literární týdeník vznikl také z iniciativy ministra kultry Miroslava Válka

Literární týdeník vznikl v roce 1988 jako časopis Svazu slovenská spisovatelů. Jeho zakládajícím a prvním šéfredaktorem byl Vincent Šabík, literární vědec, kulturologie, germanista a překladatel. Časopis vznikl z iniciativy tehdejšího ministra kultury SSR a básníka Miroslava Válka. Redakce Literárního týdeníku v době jeho založení v roce 1988: Vincent Šabík, Ivan Štrpka, Peter Birčák, Miloslav Blahynka, Edmund Hladký, Zuzana Jarošová, Ľuboš Jurík, Marcela Košťálová, Viktor Maťuga, Dana Podracká, František Sternmüller, Darina Šimečková, Blanka Šulavíková, Jozef Urban, Peter Gomolčák, Igor Cibula, Sergej Michalič, Peter Valček. Redakční radu Literárního týdeníku v době jeho založení v roce 1988 tvořili Vojtech Mihálik, Peter Andruška, Alfonz Bednár, Pavel Dvořák, Ľubomír Feldek, Lajos Grendel, Karol Horák, Mikuláš Kováč, Marusja Ňachajová, Rudolf Svoboda, Ján Solovič, Ivan Sulík, Vincent Šabík a Ján Šimonovič.[22][23] V současnosti je šéfredaktorem pověřeným vedením redakce Literárnyho týždenníku Štefan Cifra, redakci tvoří zakladatel časopisu Vincent Šabík, Pavol Dinka, Alexander Halvoník a Ján Tazberík.

Mezi pravidelných přispěvatelů patří autoři jako Pavol Dinka, Petr Žantovský, Peter Mišák, Ján Maršálek, Dušan Mikolaj, Silvia Mária Fecsková, Ľubomír Pajtinka, Milan Kenda, Hana Košková, Viliam Apfel, Milan Zelinka, Etela Farkašová, Jaroslav Rezník, Stanislav Hvozdík, Martin Vladik, František Ruščák, Daniela Suchá, Eva Sisková, Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha, Lenka Mihová, Miroslav Demko, Milan Kupecký, Jozef Bily, Viera Švenková, Jozef Mikloško, Vlado Javorský, Ľuboš Jurík, Marta Germušková, Teofil Klas, Lukáš Perný, Erik Germuška, Marián Klenko a další.

Dvouměsíčník pro mladou literaturu a umění Dotyky je tištěným periodikem pro mladé začínající umělce na Slovensku. Dotyky samostatně vycházejí od roku 1989.[24]

Ocenění

editovat

Spolek uděluje následující ocenění[25]:

 • Cena Milana Rúfusa za poezii,
 • Cena Ladislava Ťažkého za prózu,
 • Cena Alexandra Matušku za literární vědu a esejistiku
 • Cena Vladimíra Ferka za literaturu faktu,
 • Cena Márie Ďuríčkovej za literaturu pro deti
 • Cena Kláry Jarunkovej za literaturu pro mládež

Vydavatelství

editovat
 
Současný vedoucí vydavatelství, Roman Michelko

Vydavatelství Spolku slovenských spisovatelů vydává ročně desítky knižních publikací původní i překladové tvorby.[26]

Vydavatelství vede Roman Michelko.[27][28][29][30][31][32]

V průběhu své existence získalo vydavatelství řadu významných ocenění jako Cena Anasoft Litera (Scénář Etely Farkašové),[33][34][35][36] Cena Jána Hollého za nejlepší literární překlad roku (překlad Otakara Kořínka, Promluv, paměti Vladimira Nabokova),[37] Cena Literárního fondu (Anton Hykisch, Věřte císaři),[38] Cena PEN klubu (Jaroslav Klus, Pseudologia phantastica),[39] Literární cena Všeobecné úvěrové banky (Pavol Janík, Niekto ako boh) a mnoho laureátů Ceny Ivana Kraska.[40][41]

Vydavatelství vydalo díla významných slovenských spisovatelů jako Etela Farkašová[42], Vojtech Mihálik, Dalimír Hajko, Rudolf Fabry, Rudolf Dilong, Pavol Janík, Miroslav Válek, Laco Novomeský, Ľudo Ondrejov, Leopold Lahola, Gejza Vámoš, Štefan Moravčík, Ladislav Ťažký, Ján Beňo, Anton Hykisch a další.

Vydavatelství také vydává díla klasiků jako Sofokles, Marcus Aurelius, H. G. Wells, Vladimir Nabokov, Jean-Jacques Rousseau, Stefan Zweig, Henryk Sienkiewicz, Tommaso Campanella, Aldous Huxley, Francis Bacon, Alexander Sergejevič Puškin, Thomas More, Michel de Montaigne, Thomas Bernhard a Jean Arthur Rimbaud.

V rámci edice Pohledy za horizont vydali řadu děl významných světových myslitelů jako Noam Chomsky, Peter Singer, Ulrich Beck, David Schweickart a Fritjof Capra.[43]

Vydané knihy

editovat
 
Knihy vydané Vydavatelstvím Spolku slovenských spisovatelů
 • Milan Zelinka: Slzy bieleho úhora Jozef Mikloško: Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma
 • Miroslav Koštálová: Ateliér
 • Etela Farkašová: O tichu, pomalosti a iných hodnotách
 • Ondrej Klenovský: Drak Ula a iné uletené rozprávky 
 • Mária Čechovičová-Ochabová: Les a jeho čaro
 • Heinrich Heine: Eseje o náboženstve a filozofii[44]
 • Dmitrij Sergejevič Merežkovskij: 14. december
 • Tamara Šimončíková Heribanová: Prípad Erich Kästner: Lyrikou proti totalite (Roky odporu 1923 - 1933)
 • Erich Kästner: Konferencia zvierat
 • Mária Čechovičová-Ochabová: Les a jeho čaro
 • Pavol Dinka: Planéta na rázcestí
 • Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity[45][46][47][48][49]
 • Viktor Pelevin: OMON RA
 • Zuzana Cigánová: Dosť dobrý dom
 • Pavol Dinka: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka
 • Mária Čechovičová-Ochabová: Kráľovstvá v zajatí stríg
 • Helena Dvořáková: Zvonenie (Môj život s mailom)
 • Miroslav Demák: Nepopieraj netopiera
 • Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty
 • Milan Hodál: Láskobranie
 • Milan Zelinka: Neblahe skutočnost
 • Ľuboš Jurík: Sami na tomto svete (Slovenský erotikon)[50][51][52]
 • Jozef Mikloško: Strieborná ruža
 • Miroslav Robert Kame: Z viacerých rán
 • Igor Mirović: Návrat do Logosa
 • Eva Sisková: Až za horizont
 • Viera Švenková: Dámska volenka[53]
 • Ján Tazberík: Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo
 • Na cestách: Antológia ruských autorov
 • Tommaso Campanella: Slnečný štát[85][86][87][88][89][90][91]
 • Zuzana Cigánová: Všetko, čo viem[92]
 • DUNÍ DUNAJ...: Antológia slovenskej poézie o Dunaji[93]
 • Ján Lazar: Budovanie základov slovenskej štátnosti[94]
 • Miroslav Majerník: Dragún jeho veličenstva[95][96]
 • Henryk Sienkiewicz: Americké rozprávky[97][98][99]
 • Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom [100][101][102]
 • Nenad Šaponja: Vyzerám, teda nie som[103]
 • Martin Vladik: Šesťdesiat básní[104][105]
 • Alexander Halvoník: Generačníci: Prózy z rokov 1990 – 2020[106][107]
 • Ján Fekete-Apolkin: Balada o Polárii
 • Ján Mičko: Asébia: umenie pamäte
 • Zlata Matláková: Trvalky[108][109]
 • Jaroslav Klus: Sólista[110][111][112][113]
 • Blažej Belák: Scherzo amabile
 • Jozef Darmo: Advent života
 • Goran Ɖorđević: Smederevo
 • Jana Štefánia Kuzmová: V mesačnom oratóriu alebo Čas čakania
 • Milan Abelovský: Teta Mona s Lízou[114]
 • Miroslav Majerník: Dragún jeho veličenstva
 • František Ruščák: So sebou a s vami[115]
 • Milovan Vitezović: Štekanie na hviezdy
 • Martin Chudík: Za tajomstvom očí
 • Teofil Klas: Algoritmické zratúvanie (Verše z rokov 2017 až 2020)[116]
 • Peter Mišák: Modrá trikolóra
 • Sándor Petöfi: Putovanie Sándora Petöfiho: Cestopisné poznámky a Listy z ciest[117][118]
 • Lena Riečanská: Chráň moje tajomstvá
 • Viera Švenková: Horské zákruty[119]
 • Viera Švenková: Lesné ticho
 • Viera Cifrová: S ľudovou piesňou v srdci: Spevník autorských ľudových piesní: Spomienky na piesne z Kysúc: Autobiografia.[120]
 • Sona Veliyeva: Svet, kde sme sa stretli ty a ja
 • Martin Prebudila: Všetko je svetlo
 • Ireney Baláž: Čas hmatu (ako voňajú sny)
 • Zachary Karabašliev: 18 % sivej[250]
 • Soňa Ferencová: Objímanie letokruhov
 • Dalimír Hajko: Antické provokácie
 • Hana Košková: Repujúci grep
 • Ján Fekete Apolkin: Tajný denník pozemšťana
 • Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje[251]
 • Jozef Špaček: Od slova do SLOVA (Recenzie a príležitostné texty)
 • Ondrej Kalamár: Vstup na vlastné bezpečie
 • Emil Vontorčík: Bitka pri Viedni 1683: Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca[252]
 • Zuzana Kuglerová: HRAJ (sa so mnou)
 • Jerry Harris: Dialektika globalizácie: Ekonomický a politický konflikt v nadnárodnom svete
 • Harald Stiffel: Lenka a sedem psychopatov
 • Iva Vranská Rojková. Krídluška v krajine sietí
 • René Kaminský: Srdečná krajina
 • Ján Beňo: Stratená romanca
 • Stanislav Háber: Administrátor hry len miluje
 • Kamila Balcová: O vodníkovi Chňuchňukovi
 • Blažej Belák: Hrnčiarovo pole
 • Alojz Nociar: Posledná salva (svetla)
 • Anton Blaha: Sme čakárenská generácia
 • Jozef Urban: Život je frajer, ale ja som väčší
 • Viktor Pelevin: T
 • František Juriga: Pre tvoje mŕtve oči
 • Stanislav Háber: Ariadnin dážď nesie absurdity
 • Sofokles: Antigona
 • Štefan Moravčík: Moravianska Venuša
 • Miroslav Daniš: Krehké z kameňa
 • Anton Hykisch: Verte cisárovi
 • Viera Švenková: Anička má prázdniny
 • Daniel Bodický: Jesenné mesto
 • Lena Riečanská: Som, aká som!
 • Iveta Zaťovičová: Tiene babieho leta
 • Erich Kästner: 35. máj alebo Konrád cvála do Oceánie
 • Lev Demin: Beňovský. Vyhnanec a kráľ
 • Augustín Marián Húska, Juraj Chovan-Rehák, František Vnuk: Západ verzus Východ: Kresťansko-slovenský a európsky pohľad na súperenie Západu a Východu
 • Radomír Andrić: Až na jednu vec
 • Eva Fordinálová: Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtia
 • Viktor Vejnik: Dva svety – dve vedy alebo Prečo verím v Boha
 • Viera Švenková: Hra o perly
 • Zuzana Cigánová: AKSÁL
 • Viera Švenková: Deň je krátky
 • Jozef Darmo: Pečate v kameni
 • Vladimír Lobotka: Cesta k zjednotenému kozmu
 • Katarína Koláriková-Koňariková: Medzi riadkami
 • Iva Vranská Rojková: Láska v tieni vojny
 • Alexander Marčan: Začiatky bigbítu na Kysuciach
 • Berco Trnavec: Kamasutra live
 • Blažej Belák: Slovo robí človeka (Glosy o jazykovej kultúre)
 • Juraj Svoboda: Dali nám viac, ako (sme) si mysleli (III)
 • Peter Schneider: Lásky mojej matky
 • Gejza Vámoš: Hrušovianski hriešnici[253]
 • Nikolaj Starikov: Geopolitika: Ako sa to robí
 • Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková
 • Maxim D. Šrajer: Bunin a Nabokov. Príbeh súperenia
 • Felix Salten: Bambiho rodinka
 • Vladimir Nabokov: Lužinova obrana
 • Vladimíra Komorovská: Utešená família
 • Ján Labáth: Diaľky a iné
 • Janko Alexy: Prózy
 • Erik Ondrejička, Barbara Paulovičová: Abecedári[254]
 • Viktor Pelevin: S.N.U.F.F.
 • Pavol Dinka: Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne[255]
 • Tomáš Tepper: Príbehy strojvodcu Tobiáška
 • Anton Blaha: Manderla a Modrý Maurícius
 • Martin Chudík: Cestovný (ne)poriadok
 • Etela Farkašová: Paralely a prieniky
 • Martina Grmanová: Chiméra
 • Zuska Stožická: Mamut farby malinového lekváru
 • Štefan Moravčík: Chcete vidieť zlatú Bratislavu?
 • Ondrej Štefanko: Neviditeľné krídla
 • Jozef Markuš: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)
 • Mirko S. Božić: Fľaky na jej rukách
 • Viera Švenková: Anička a smejko
 • Dragan Jovanović Danilov: Moje presné vidiny
 • Zita Zimová: A žili sme... ďalej: Kniha zo života o živote
 • Štefan Moravčík: Vruby do medu
 • Milan Vároš: Osudy umeleckých zbierok
 • Pavol Čarnogurský: Súboj s komunizmom 2
 • Viera Švenková: Hry vetra
 • Viera Benková: Herbár zeme
 • Jozef Vladár, Viliam Turčány: Venuše slovenského praveku
 • Ján Čomaj: My a čas
 • Roman Michelko: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945[256]
 • Silvia Gelvanicsová: Anam cara
 • Andrew Farlow: Kolaps a jeho dôsledky
 • Richard Tarnas: Vášeň západnej mysle
 • Stanislav Háber: Mám malý kúsok raja slabých
 • Erich Kästner: Emil a tri dvojčatá
 • Miroslava Dudková: Pokrčené verše
 • Matúš Kučera: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu
 • Iva Vranská Rojková: Davidov odkaz
 • Stanislav Háber: Zmením ak sa teším
 • Berco Trnavec: Veselica
 • Štefan Cifra: Čo s takým človekom
 • Júlia Voznesenská: Lancelotova púť
 • Andrej Chudoba: Svedectvá a spomienky
 • Mikuláš Kováč: Všetci ste v mojom srdci prítomní
 • Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou
 • Ivan Thurzo: Rozpomienky. V slovenskej národnej rade
 • Ján Tazberík: Spodný bod svetla
 • Erik Ondrejička, Barbara Paulovičová: Abecedári
 • Veronika Krásnohorská: Vo vetre života
 • Etela Farkašová: Vrstvenie času[257]
 • Teodor Križka: Blížence z krížnych ciest
 • Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu
 • Július Balco: Vodnícky karneval
 • Viera Švenková: Anička – múdra hlavička
 • Iva Vranská Rojková: Krídluška v krajine stratených detí
 • Víťazoslav Hronec: Príkre svahy
 • Martin Prebudila: 3 bodky v dvoch vytiach...
 • Ján Kačala: Jazyk majstrov
 • Viera Švenková: Hory na dosah
 • František Michalovič (editor): Eugen Vesnin: Básnik mora a hôr
 • Ingrid Lukáčová: Blíženec les
 • Berco Trnavec: Kaligramy
 • Milan Abelovský: Čerešne v hanebnej ulici
 • Feďo Výrostko: Vo vlastnej sieti
 • František Juriga: Žiť cudzí život
 • E. T. A. Hoffmann: Diablové elixíry
 • Martin Vlado: SEDEMNÁSŤ NULA ŠTYRI
 • Stanislav Háber: BABYLONSKAAA SI LAAASKA
 • Peter Mišák: Stanice
 • Vladimir Nabokov: Pamäť, prehovor
 • Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť[258][259]
 • Júlia Voznesenská: Kasandrina cesta alebo Dobrodružstvá s cestovinami
 • Jozef Hvišč: Henryk Sienkiewicz: Život a literárna tvorba
 • Viera Švenková: Rýchlokurz sebaobrany

Do 2013 (výběr)

editovat

Všechny tituly 2015 až 2013 [26]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Spolok slovenských spisovateľov na slovenské Wikipedii.

 1. a b c d Deväťdesiat rokov Spolku slovenských spisovateľov. www.humanisti.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-08-10. 
 2. a b O nás :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 3. TERAZ.SK. Spolok slovenských spisovateľov oznámil laureáta Ceny Rudolfa Fabryho. TERAZ.sk [online]. 2018-12-10 [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 4. TERAZ.SK. Spolok slovenských spisovateľov udelil ceny za rok 2017. TERAZ.sk [online]. 2018-11-08 [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 5. Prijatie predstaviteľov Spolku slovenských spisovateľov | Aktuality | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. www.umb.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 6. Ivan Krasko, vl. m. Ján Botto (* 12. 7. 1876 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota – † 3. 3. 1958 Bratislava) :: Literárny týždenník. www.literarny-tyzdennik.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 7. A.S, Petit Press. Literárny kalendár výročí na 15.decembra. www.sme.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 8. a b c d OBRYS-KMEN (2009-03), Štát a spisovatelia. www.obrys-kmen.cz [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné online. 
 9. TERAZ.SK. Pred 145 rokmi sa narodil spisovateľ a básnik Janko Jesenský. TERAZ.sk [online]. 2019-12-30 [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 10. SNP názorovo rozdelilo aj spisovateľov, niektorí emigrovali a iní pôsobili v Tisovej kancelárii - Webnoviny.sk. Webnoviny.sk. 2019-08-28. Dostupné online [cit. 2020-06-14]. (slovensky) 
 11. Ladislav Novomeský (* 27. 12. 1904 Budapešť, Maďarsko – † 4. 9. 1976 Bratislava) :: Literárny týždenník. www.literarny-tyzdennik.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 12. http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/Pav%C4%8D%C3%ADk.pdf
 13. Andrej Plávka - Životopis autora. Literárne informačné centrum [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné online. (slovensky) 
 14. REZNÍK, Jaroslav :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné online. 
 15. Vincent Šikula vrátil do literatúry obyčajného človeka - fotografie - Vtedy. Vtedy.sk [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné online. 
 16. A.S, Petit Press. Novým predsedom SSS je Milan Ferko. www.sme.sk [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné online. (slovensky) 
 17. JAROŠ, Peter :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné online. 
 18. TASR. Predsedom Spolku slovenských spisovateľov je opäť Miroslav Bielik. dobrenoviny.sk [online]. 2017-06-09 [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 19. SSS. ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV v Bratislave dňa 15. júla 2021. Stránka spolok slovenských spisovateľov [online]. 2021-06-15 [cit. 2021-10-17]. Dostupné online. (slovensky) 
 20. Spolok slovenských spisovateľov má nové vedenie – predsedom sa stal BORIS BRENDZA :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online. 
 21. a b K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: JEDNOTNE V ZÁPASE ZA MIER , PROTI FAŠIZMU :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 22. Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988 :: Literárny týždenník. www.literarny-tyzdennik.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 23. Prínos Literárneho týždenníka v období po jeho vzniku :: Literárny týždenník. www.literarny-tyzdennik.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 24. DOTYKY – časopis pre mladú literatúru a umenie [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 25. SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV: Prihlášky už len do 16. 4. 2021! :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. 
 26. a b VSSS :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné online. 
 27. Ako sa vydávajú knihy. In: https://www.youtube.com/watch?v=f8QSaGIhI9k
 28. Roman Michelko predstavuje najlepšie tituly Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. In: https://youtu.be/FtFGkUIhgUo
 29. Knižné inšpirácie - politologická polička - časť prvá In:https://www.youtube.com/watch?v=nnmIgJpNVuc
 30. Knižné inšpirácie - politologická polička - časť druhá. In:https://www.youtube.com/watch?v=hC2d03JhxdU
 31. Knižné inšpirácie - politologická polička - časť tretia. In:https://www.youtube.com/watch?v=-4weDnTOT1k
 32. Zopár knižných inšpirácií na vianočný darček 🎄 - YouTube. www.youtube.com [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. 
 33. BALOGH, Alexander. Cenu Anasoft litera získala Etela Farkašová za knihu Scenár. Denník N [online]. 2018-09-19 [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 34. Laureátkou ceny Anasoft litera je Etela Farkašová. style.hnonline.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 35. Krátke správy Literárnych novín. Literárne noviny [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 36. A.S, Petit Press. Víťazným románom Anasoft litera je Scenár Etely Farkašovej. kultura.sme.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 37. VÁLEK, Igor. Ceny Literárneho fondu za umelecký a odborný preklad | Literárny týždenník [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-06-30. (slovensky) 
 38. Anton Hykisch - Ocenenia. Literárne informačné centrum [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 39. https://literarnytyzdennik.sk/wp-content/uploads/2018/12/LT-23-24-2018.pdf
 40. Ceny a prémie SSS – VÝSLEDKY (za rok 2018) :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 41. Odovzdali Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu: Bodovali aj členovia Spolku slovenských spisovateľov :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 42. ETELA FARKAŠOVÁ laureátkou Ceny Ondreja Štefanka :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. 
 43. Knižné inšpirácie - Pohľady za horizont. www.youtube.com [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 44. Tri eseje veľkého spisovateľa Heineho, kde dominuje najmä analýza nemeckej filozofie, chvála Luthera a Descarta, ale aj rozprávanie o stretnutí Fichteho s Kantom [online]. 2022-02-10 [cit. 2022-04-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 45. EVOLUTION, Heureka. Rekonštrukcia slovenských dejín. Eduard Chmelár o svojej vedeckej knihe, ktorá žne úspech medzi laikmi, i tom, prečo pri jej vydaní nechcel "hádzať perly sviniam". Hlavné správy [online]. 2021-04-11 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 46. Eduard Chmelár: Formovanie slovenského etnika. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 47. Spríjemnite si marec v spoločnosti knihy. Toto sú najpredávanejší slovenskí autori - Instacks.sk. instacks.sk [online]. [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 48. BUGÁR, Jozef. Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín (recenzia) II.. blog.postoj.sk [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. (slovensky) 
 49. BUGÁR, Jozef. Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín (recenzia). blog.postoj.sk [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. (slovensky) 
 50. ŠPAČEK, JOZEF. Na rozlúčku s Ľubošom Juríkom. noveslovo.sk [online]. 2021-09-29 [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 51. PERNÝ, Lukáš. Lukáš Perný: Posledná kniha významného spisovateľa ĽUBOŠA JURÍKA (recenzia na pamiatku Diela významného spisovateľa): Snehom zasypaná chata ako metafora (JURÍK, Ľuboš: Sami na tomto svete. Slovenský erotikon. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 335 s., ISBN 978-80-8202-155-7). Literárny týždeník. 2021, čís. 41–42. Dostupné online. 
 52. ŠPAČEK, Jozef. Jozef Špaček: Nikdy nie sme sami (JURÍK, Ľuboš: Sami na tomto svete: Slovenský erotikon. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2021, 1. vyd., 330 s., ISBN 978-80-8202-155-7). Literárny týždenník. 2021, čís. 31–32. Dostupné online. 
 53. ŠIMULČÍKOVÁ, Jana. Cesta za múdrosťou (ŠVENKOVÁ,Viera: DÁMSKA VOLENKA. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-8202-157-1). Literárny týždenník. 2021, čís. 33–34. Dostupné online. 
 54. Recenzia na knihu Proglas od autora Konštantína filozofa (sv. Cyril) [online]. 2022-02-08 [cit. 2022-04-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 55. Farkašovej G. zachraňovala svet ešte pred Gretou. Pravda.sk [online]. 2021-02-04 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 56. Bibliotéka 2020 v Rádiu DEVÍN. rtvs.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 57. Etela Farkašová po 18 rokoch prepracovala prózu Záchrana sveta podľa G.. rtvs.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 58. PŘÍHODOVÁ, DANIELA. Záchrana sveta podľa G.. noveslovo.sk [online]. 2008-08-06 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 59. PERNÝ, Lukáš. Farkašovej utopistka G. a jej utópia poriadku a rovnováhy alebo Poriadoka stíšenie civilizácie ako cesta k spravodlivosti (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). Literárny týždenník 13 – 14/2021 [online]. Spolok slovenských spisovateľov [cit. 2021-04-30]. Dostupné online. 
 60. PERNÝ, Lukáš. Svet zrejme treba nanovo usporiadať (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). Slovenské národné noviny, roč. 36, 8/2021 [online]. Matica slovenská, 2021. Dostupné online. 
 61. RUTTKAYOVÁ, Ivica: Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. In: Knižná revue 3/2021
 62. Anasoft litera - Záchrana sveta podľa G.. www.anasoftlitera.sk [online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné online. (slovensky) 
 63. GARAJ, Patrik. Pokiaľ si budeme zamieňať konzum so slobodou, svet neudržíme, tvrdí autorka Etela Farkašová. Denník N [online]. 2021-04-13 [cit. 2021-04-30]. Dostupné online. (slovensky) 
 64. GARAJ, Patrik. Prečo čítať Záchranu sveta podľa G.. www.facebook.com [online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné online. 
 65. Americké poznámky. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 66. PERNÝ, Lukáš: Dickensova cesta po Amerike prvej polovice 19. storočia (Charles Dickens: Americké poznámky). In: Literárny týždenník, 35 – 36/2020. ISSN 0862-5999.
 67. PERNÝ, Lukáš. Svedectvo Charlesa Dickensa o sociálnej situácii v Amerike 1842. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-09-20 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 68. PERNÝ, Lukáš. Amerika 19. storočia očami Poliaka (Poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz a jeho Listy z Ameriky). Slovenské národné noviny. 2020, roč. 35, čís. 44 – 45. Dostupné online. 
 69. HRONCOVÁ, Ľubica. Pohľad anglického autora na súdobú americkú realitu (DICKENS, Charles: Americké poznámky). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 41–42. Dostupné online. 
 70. FARKAŠOVÁ, Etela. Ako by sme mohli/mali žiť (ZELINKA, Milan: Na okraj kultúry, na okraj života: Eseje, úvahy, fejtóny, poznámky, spomienky: Roky 1996 – 2016. Ilustrácie Alexandra Vasiľová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-8202-082-6, viaz.). Literárny týždenník 39 – 40/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 71. PERNÝ, Lukáš. Zelinka alebo Ako písať eseje atraktívne. (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života).. Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 41 – 42. Dostupné online. 
 72. PERNÝ, Lukáš. Milan Zelinka, talentovaný spisovateľ esejí o živote a spoločnosti. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-10-01 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 73. PERNÝ, Lukáš. Pútavo o zložitých témach (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). Slovenské národné noviny. 2020, roč. 35, čís. 42. Dostupné online. 
 74. KENDA, Milan. Knižný inkubátor myšlienok (ZELINKA, Milan: Na okraj kultúry, na okraj života). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 11–12. Dostupné online. 
 75. FARKAŠOVÁ, Etela. Ako by sme mohli/mali žiť. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-03-12 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 76. FARKAŠOVÁ, Etela. Etela Farkašová: Nezakrývajme si oči... (WIDMER, Urs: Peniaze, práca, strach a šťastie). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 9–10. Dostupné online. 
 77. PERNÝ, Lukáš: Eseje o živote a spoločnosti s ironickým úsmevom (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Literárny týždenník, 31 – 32/2020. ISSN 0862-5999.
 78. PERNÝ, Lukáš. Kniha plná nadhľadu a bodrého vtipu (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). Slovenské národné noviny. 2020, roč. 35, čís. 38. Dostupné online. 
 79. PERNÝ, Lukáš. Vtipne a s úsmevom o peniazoch, práci, strachu, šťastí a iných témach so švajčiarskym spisovateľom Ursom Widmerom. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-08-18 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 80. REDAKCIA. Urs Widmer: Carpe diem. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-10 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 81. REDAKCIA. Urs Widmer: História peňazí je ilustráciou rastúcej ľudskej schopnosti abstrahovať. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-12-20 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 82. FARKAŠOVÁ, Etela. Nezakrývajme si oči... (recenzia na Widmerovu knihu z pera Etely Farkašovej). DAV DVA/Literárny týždenník [online]. 2021-01-20 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 83. Literárny týždenník 17 – 18/2020 :: Literárny týždenník. www.literarny-tyzdennik.sk [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. 
 84. Angelov, Vladik, Šaponja, Cigánová – z najnovšej umeleckej činnosti VSSS. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-07-30 [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 85. KLENKO, Marián. Civitas Solis. Literárny týždenník 25 – 26/20 :: Literárny týždenník [online]. VSSS [cit. 2020-07-08]. Dostupné online. 
 86. PERNÝ, Lukáš. Slnečný štát Tommasa Campanellu v slovenskom preklade. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-06-11 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 87. KLENKO, Marián. Civitas Solis. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-07-06 [cit. 2020-07-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 88. MINDÁR, Matej. Utópia z ostrova Taprobana v Indickom oceáne. Slovenské národné noviny. 2020, roč. 35, čís. 35. Dostupné online. 
 89. JURÍKOVÁ, Erika: CAMPANELLA, Tommaso: Slnečný štát. Z latinčiny preložila Katarína Karabová. Doslov: Lukáš Perný. In: Viera a život, 5/2020
 90. ŠMIHULA, Daniel: Campanella, T., Slnečný štát. Preklad: Katarína Karabová. Doslov: Lukáš Perný. In: Právny obzor 6/2020
 91. RIABOV, Alexander. Recenzia na knihu Slnečný štát od Alexandra Riabova. INLIBRI [online]. Dostupné online. 
 92. Slovenskú Cenu PEN získal M. Richter. Pravda.sk [online]. 2020-03-28 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 93. REDAKCIA. V stánkoch hľadajte Literárny týždenník 15 – 16/2020! | Literárny týždenník [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 94. Budovanie základov slovenskej štátnosti. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 95. Dragún jeho veličenstva. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 96. PERNÝ, Lukáš. Miroslav Majerník vydáva novú knihu s tematikou Prvej svetovej vojny. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-07-16 [cit. 2020-07-16]. Dostupné online. (slovensky) 
 97. HRONCOVÁ, Ľubica. Život bez zajtrajška v amerických rozprávkach (SIENKIEWICZ, Henryk: AMERICKÉ ROZPRÁVKY). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 27–28. Dostupné online. 
 98. KENDA, Milan. Zrážka romantických snov s biznisovou realitou (SIENKIEWICZ, Henryk: Americké rozprávky). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 25–26. Dostupné online. 
 99. KENDA, Milan. Zrážka romantických snov s biznisovou realitou (Henryk Sienkiewicz: Americké rozprávky). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-11 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 100. SUVAK, Vladislav. Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom (Ars vivendi: The Art of Living Between Socrates and Foucault; SK 2020). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) 
 101. PERNÝ, Lukáš. Umenie žiť podľa Vladislava Suváka [books review] (SK language). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 25–26. Dostupné online [cit. 2020-07-16]. (anglicky) 
 102. FRAŇO, Peter. Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom aFoucaultom. FILOZOFIA. 2020, roč. 75, čís. 8, s. 726–730. Dostupné online. 
 103. Nenad Šaponja: Vyzerám, teda nie som :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-07-16]. Dostupné online. 
 104. Martin Vladik: Šesťdesiat básní :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-07-16]. Dostupné online. 
 105. RUŠČÁK, František. Dotkol sa ľudských duší a sŕdc (VLADIK, Martin: Šesťdesiat básní). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 25–26. Dostupné online. 
 106. Kniháreň z predvianočnej pošty 2. noveslovo.sk [online]. 2020-12-17 [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 107. HRUBÝ, Ladislav. Autorov humanistický princíp (HALVONÍK, Alexander: Generačníci. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-80-8202-139-7). Literárny týždenník. 2021, čís. 29–30. Dostupné online. 
 108. Slovom proti vírusom - Zlatica Matláková | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. www.kniznicatrnava.sk [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 109. LUKÁČOVÁ, Ingrid. Trvalé spomienky ukryté v básnení. (MATLÁKOVÁ, Zlata: Trvalky. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 67 s., ISBN 978-80-8194-130-6). Literárny týždenník. 2021, čís. 31–32. Dostupné online. 
 110. FARKAŠOVÁ, Etela. Román, ktorý scitlivuje (KLUS, Jaroslav: Sólista. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 39–40. Dostupné online. 
 111. VÁLEK, Igor. Jaroslav Klus: Sólista, Vydavateľstvo SSS, 2020 | KULTÚRNO-LITERÁRNY TÝŽDENNÍK [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 112. Bibliotéka 2020 v Rádiu DEVÍN. rtvs.sk [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 113. FARKAŠOVÁ, Etela. Román, ktorý scitlivuje (Jaroslav Klus: Sólista). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-02-23 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 114. KOŠKOVÁ, Hana. Hana Košková: Poézia v širších súvislostiach (ABELOVSKÝ, Milan: Teta Mona s Lízou. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 27–28. Dostupné online. 
 115. MIŠÁK, Peter. Báseň vchádza bez klopania (RUŠČÁK, František: So sebou a s vami). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 43–44. Dostupné online. 
 116. Zažíhanie poézie [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 117. GELVANICSOVÁ, Silvia. Očarujúce putovanie SÁNDORA PETŐFIHO (Putovanie Sándora Petőfiho: Cestopisné poznámky a listy z ciest). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 39–40. Dostupné online. 
 118. RUPPELDTOVÁ, Silvia. Putovanie Sándora Petőfiho. Literárne informačné centrum [online]. 2021-03-01 [cit. 2021-04-30]. Dostupné online. (slovensky) 
 119. FORDINÁLOVÁ, Eva. Zákruty nielen horské (ŠVENKOVÁ, Viera: Horské zákruty. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 31–32. Dostupné online. 
 120. MURAT-ORAVCOVÁ, Natália. Jej duša spieva – a ľudia okolo nej tiež (CIFROVÁ, Viera: S ľudovou piesňou v srdci: Spevník autorských ľudových piesní: Spomienky na piesne z Kysúc: Autobiografia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 151 s., ISBN 978-80-8202-129-8). Literárny týždenník. 2021, čís. 31–32. Dostupné online. 
 121. MARŠÁLEK, Ján. Odtiene svetla, sveta a lásky (Andrea Trusková: Odtiene svetla). Literárny týždenník/DAV DVA [online]. 2021-02-07 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 122. KLAS, Teofil. Zahodená príležitosť (KEVE, Tom: Triáda: fyzici, analytici, kabalisti). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 9–10. Dostupné online. 
 123. MIČKO, Ján. Prelínia troch vedných oblastí (Tom Keve: Triáda). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-08 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 124. APFEL, Viliam. Krásny je svet (Otakar Kořínek: Na skok do Toskánska). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-24 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 125. APFEL, Viliam. Krásny je svet (KOŘÍNEK, Otakar: Na skok do Toskánska. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 17–18. Dostupné online. 
 126. ČOBEJOVÁ, Alexandra. Experiment s poetikou mýtu (ROCHALLYI, Radoslav: Mythra invictus: O údele človeka). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 11–12. Dostupné online. 
 127. REDAKCIA. Dva pohľady na jednu knihu (Radoslav Rochallyi: Mythra invictus, o údele človeka). DAV DVA/Literárny týždenník [online]. 2021-01-22 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 128. MARŠÁLEK, Ján. Odtiene svetla, sveta a lásky (TRUSKOVÁ, Andrea: Odtiene svetla). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 3–4. Dostupné online. 
 129. RUŠČÁK, František. Pozoruhodné umelecké slovesné dielo (BIELIK, Miroslav: Čas večne prítomný). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 3–4. Dostupné online. 
 130. JURÍK, Ľuboš. Úspešný advokát aj spisovateľ (BLAHA, Anton: Ako som zachránil dedičstvo Kennedyovcom). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 3–4. Dostupné online. 
 131. JURÍK, Ľuboš. Úspešný advokát aj spisovateľ (Anton Blaha: Ako som zachránil dedičstvo Kennedyovcov). DAV DVA/Literárny týždenník [online]. 2021-02-05 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 132. PERNÝ, Lukáš: Cez prizmu umenia a filozofie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Literárny týždenník, 35 – 36/2020. ISSN 0862-5999.
 133. KENDA, Milan: Hĺbková analýza súčasných spoločenských problémov (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 41/2020. ISSN 0862-8823.
 134. Pavol Dinka: Na verejnosti opatrne, doma otvorene. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-10-11 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 135. Pavol Dinka: Dilema višňového sadu. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-10-08 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 136. Pavol Dinka: Raskoľnikovovci – rozkolníci (ukážka z knihy Pavla Dinku, Stretnutia s krutým partnerom). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-09-28 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 137. Pavol Dinka: Minervina sova. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2019-08-09 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 138. PERNÝ, Lukáš. Existenciálne eseje Pavla Dinku, odvážne a kriticky o spoločenských problémoch cez významné diela kultúry. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-09-27 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 139. KENDA, Milan. Vademekum šialeného času. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-05 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 140. ŠPAČEK, Jozef. Esej ako výzva (DINKA, Pavol: Stretnutia s krutým partnerom: Eseje o spoločnosti, kultúre a literatúre). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 1–2. Dostupné online. 
 141. Jozef Špaček: Esej ako výzva (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). DAV DVA/Literárny týždenník [online]. 2021-01-17 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 142. KOŠKOVÁ, Hana. Odkrývanie významov – nachádzanie posolstiev (Etela Farkašová: Hodiny lietania). DAV DVA/Literárny týždenník [online]. 2021-01-19 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 143. KOŠKOVÁ, Hana. Odkrývanie významov – nachádzanie posolstiev (FARKAŠOVÁ, Etela : Hodiny lietania). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 3–4. Dostupné online. 
 144. FUCIMANOVÁ, Milena: Farkašová, Etela: Hodiny lietania (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 127 – 129.
 145. a b MATLÁKOVÁ, Zlata: Etela Farkašová: Hodiny lietania (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 124 – 127.
 146. MORAVČÍKOVÁ, Monika: Pri výbere finalistov sa aj hádali. Anasoft litera pozná desiatku nominovaných kníh. In: Sme, roč.28, 13. 2. 2020, č. 36, s. 12.
 147. HRONCOVÁ, Ľubica. Individuálnosť ľudskej existencie v dielach slovenskej literatúry (recenzia knihu literárnych kritík Dalimíra Hajka). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-28 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 148. a b PERNÝ, Lukáš. Literárny a filozofický svet Dalimíra Hajka. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-04-23 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 149. PERNÝ, Lukáš. Slovenskí spisovatelia optikou filozofie existencializmu: Analytická kniha DALIMÍRA HAJKA o slovenskej literatúre [books review] (SK language). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 17–18. Dostupné online [cit. 2020-07-16]. (anglicky) 
 150. HRONCOVÁ, Ľubica. Individuálnosť ľudskej existencie v dielach slovenskej literatúry (HAJKO, Dalimír: Literatúra ako existenciálna komunikácia). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 19–20. Dostupné online. 
 151. JAGLOVÁ, Tatiana. Vo vnútornej emigrácii (HNITKA, Jozef: Dovidenia, erika, medailón, toreadori. Doslov Mária Bátorová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 1–2. Dostupné online. 
 152. NÉMETH, Gabriel. Lesk skvelej poézie – Lesk prihovárajúceho sa slova (HAKALA, Robert: Mierne trafené blues. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 78 s., ISBN 978-80-8202-073-4, viaz.). Literárny týždenník 21 – 22/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 153. Lesk skvelej poézie – Lesk prihovárajúceho sa slova (Robert Hakala: Mierne trafené blues). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-19 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 154. ZÁLETA, Michal. Michal Záleta: Maják vonkoncom nielen literárnych čias (MAJAKOVSKIJ, Vladimír: Oblak v nohaviciach). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 1–2. Dostupné online. 
 155. NOMINÁCIE KNÍH na CENY SSS za rok 2019 :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 156. NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2019 – Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 157. KENDA, Milan. Radostné stretnutie s komunikatívnou poéziou (ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Lyrika do kufríka. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-8194-109-2). Literárny týždenník 39 – 40/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 158. MURAT-ORAVCOVÁ, Natália. Pohladenie po duši (ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Lyrika do kufríka. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-8194-109-2). Literárny týždenník 35 – 36/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 159. ŠIMULČÍKOVÁ, JANA,. Lyrika do kufríka. Bratislava: [s.n.] 72 s. Dostupné online. ISBN 978-80-8194-109-2, ISBN 80-8194-109-6. OCLC 1144751631 
 160. FARKAŠOVÁ, Etela. Jemná irónia i sebairónia (ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Lyrika do kufríka. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-8194-109-2). Literárny týždenník 37 – 38/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 161. Pohladenie po duši. S prvkami jemnej irónie a sebairónie (Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-07 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 162. Milan Kenda: Radostné stretnutie s komunikatívnou poéziou (Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-04 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 163. PERNÝ, Lukáš. Významný poľský spisovateľ v Amerike alebo reportáž prekypujúca pestrou obrazotvornosťou (Henryk Sienkiewicz: Listy z Ameriky). In: Literárny týždenník, 33 – 34/2020. ISSN 0862-5999.
 164. PERNÝ, Lukáš. Poliak v Amerike. Sienkiewiczove Listy z Ameriky ako hodnotný cestopis o Amerike 19. storočia. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-09-10 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 165. HRONCOVÁ, Ľubica. Melancholické zápisky z exotickej krajiny (SIENKIEWICZ, Henryk: Listy z Afriky. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 239 s., ISBN 978-80-8194-106-1). Literárny týždenník. 2021, čís. 25–26. Dostupné online. 
 166. PERNÝ, Lukáš: Huxleyho Prekrásny nový svet, dystopická fikcia alebo vizionárska metafora hypermodernej reality? Po knižnej podobe aj filmový seriál. In: Literárny týždenník, 1 – 2/2021. ISSN 0862-5999
 167. REDAKCIA. Pred 125. rokmi sa narodil Aldous Huxley. Prečítajte si slovenské vydanie dystopie o vyprázdnenej konzumnej spoločnosti Brave New World. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2019-07-27 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 168. Peter Gustáv Hrbatý. Martinus [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 169. Scenár a Uvidieť hudbu. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 170. Etela Farkašová: Scenár a Uvidieť hudbu :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. 
 171. Thomas Bernhard: Pivnica. Literárne informačné centrum [online]. 2013-08-06 [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. (slovensky) 
 172. Pivnica. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 173. MIŠÁK, Peter. Čo navial osud pod nohy človeka (KOŠKOVÁ, Hana: Odprevadiť záveje. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-8202-058-1). Literárny týždenník 7 – 8/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 174. CENA ČITATEĽA 2019 :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 175. NOMINÁCIE kníh na Ceny SSS za rok 2018 :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 176. BÁTOROVÁ, Mária. Zamyslenie nad prozaickou knihou RENÁTY BOJNIČANOVEJ: Úchvatná komplexnosť (BOJNIČANOVÁ, Renáta: Kolovrat. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 134 s., ISBN 978-80-8202-022-2). Literárny týždenník 9 – 10/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 177. TOMAŠOVIČ, Pavel. Neustále na ceste (BOJNIČANOVÁ, Renáta: Kolovrat. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku. slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 134 s., ISBN 978-80-8202-022-2). Literárny týždenník 23 – 24/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 178. Úchvatná komplexnosť. Zamyslenie nad prozaickou knihou RENÁTY BOJNIČANOVEJ. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-20 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 179. REDAKCIA. Alojz Lorenc o príčinách zániku reálneho socializmu. noveslovo.sk [online]. 2020-02-01 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 180. KLENKO, Marián. Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti | KULTÚRNO-LITERÁRNY TÝŽDENNÍK [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 181. DEÁK, Dušan. Nereálne očakávania (recenzia) [online]. 2021-01-26 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 182. DEÁK, Dušan. Recenzia na knihu Nereálne očakávania od autora Igora Daniša od Dušana Deáka. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-14 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 183. BALÁŽ, Ján. Manželské poetické duo (ROCHALLYI, Gabriela – ROCHALLYI, Radoslav: Arété. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8202-041-3). Literárny týždenník 7 – 8/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 184. FARKAŠOVÁ, Etela:´Základný spis európskej filozofie. In: Literárny týždenník 13 - 14/2019
 185. ŠMIHULA, Daniel. Utópia Francisa Bacona. Právny obzor/DAV DVA [online]. 2020-06-23 [cit. 2020-07-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 186. PERNÝ, Lukáš. Z knižnice utopického socializmu: Nová Atlantída Francisa Bacona, utopické science-fiction. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2019-03-14 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 187. ŠMIHULA, Daniel. Utópia Francisa Bacona - recenzia. blog.sme.sk [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 188. KLENKO, Marián: Baconova ideálna spoločnosť (BACON, Francis: Nová Atlantída (Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 70 s., ISBN 9788082020437). In: Literárny týždenník 17 – 18/2019
 189. MAKARA, Sergej. Umelecký skvost z Rozprávky o cárovi Saltánovi (PUŠKIN, Alexander Sergejevič: Rozprávka o cárovi Saltánovi. Preložil a prebásnil Jaroslav Rezník. Ilustrácie Peter Cpin. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-8202-064-2). Literárny týždenník 29 – 30/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 190. Neznáma poéma známeho básnika. Literárne informačné centrum [online]. 2019-08-06 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 191. Vojtech Mihálik: Brána. Pravda.sk [online]. 2019-02-14 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 192. ČERNÝ, Ivan. O nekorektnej korektnosti (DINKA, Pavol – ŽANTOVSKÝ, Petr: Slovensko-české a česko-slovenské necenzurované eseje a úvahy). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 25–26. Dostupné online. 
 193. Rozpätie pravdy a omylu (Dinka, Žantovský: Necenzurované eseje a úvahy). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-25 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 194. PERNÝ, Lukáš. Provokácie nanajvýš užitočné. Pribudla publikácia Dalimíra Hajka o slovenských národných dejinách [books review] (SK language). Slovenské národné noviny. 2020, roč. 35, čís. 19. Dostupné online [cit. 2020-07-16]. (anglicky) 
 195. PERNÝ, Lukáš. Slovenské provokácie. Slovenské pohľady. 2021, čís. 1. Dostupné online. 
 196. KOŠKOVÁ, Hana. Podtext podstatného cez zdanlivé maličkosti (FARKAŠOVÁ, Etela: S predtuchou svetliny. Ilustrácie Květa Fulierová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 120 s., ISBN 978-80-8202-047-5). Literárny týždenník 5 – 6/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. Dostupné také na: [1]. 
 197. HAJKO, Dalimír: Etela Farkašová: S predtuchou svetliny (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 264 – 266.
 198. KOŠKOVÁ, Hana: Podtext podstatného cez zdanlivé maličkosti (Etela Farkašová: S predtuchou svetliny). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 13.
 199. APFEL, Viliam. V krajine ostrovnej civilizácie Malgašov (FIEDLER, Arkady: Madagaskar moja láska. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 284 s., ISBN 978-80-8202-040-6). Literárny týždenník 7 – 8/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. Dostupné také na: [2]. 
 200. Membrána medzi realitou a fantastikou. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-25 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 201. ČOMAJ, Ján. Knieža medzi novodobými historikmi. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-15 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 202. APFEL, Viliam. Po stopách ľudstva a jeho histórie (WELLS, Herbert George: Stručné dejiny sveta. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018). Literárny týždenník 39 – 40/2018 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. Dostupné také na: [3]. 
 203. SÚZVUČNÝ DVOJLAS. Jozef Špaček v LT hodnotí antológiu súčasnej slovenskej a českej poézia Refrény času (2018). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-20 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 204. Bôľnokrásne, ale vždy s láskou (Milka Zimková: NErieš to). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-25 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 205. Slovenský kráľ, ktorý prežil (Miroslav Musil: SKUTOČNÝ PRÍBEH GRÓFA MÓRICA BEŇOVSKÉHO). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-27 [cit. 2021-04-30]. Dostupné online. (slovensky) 
 206. IVANĆÍKOVÁ, Margita. Ti poradím – nos nestrkaj do toho! (PELEVIN, Viktor: Generácia „P“ (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2018, I. vyd. 301 s. Preložil Miloš Ferko). ISBN 9 788082-020635). Literárny týždenník 9 – 10/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. Dostupné také na: [4]. 
 207. Poézia a próza. Víťazné tituly ankety Pravdy Kniha roka 2017 sú nerozlučné sestry. Pravda.sk [online]. 2017-12-16 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 208. Thomas More: Utópia. Pravda.sk [online]. 2017-02-10 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 209. PERNÝ, Lukáš. Thomas More – Vizionár utópie. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2019-02-25 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 210. APFEL, Viliam. Nič len fantázia (MORE, Thomas: Utópia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2017, 1. vyd.,119 s., ISBN 978-80-8061-966-4). Literárny týždenník 41 – 42/2019 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 211. FARKAŠOVÁ, Etela. Etela Farkašová: Utópia: neužitočný výmysel alebo výzva? (Thomas More: Utópia). Literárny týždenník 9 – 10/2017 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 212. PERNÝ, Lukáš. Nadčasové dielo o vízii šťastnejšieho sveta. Prečo je stále dôležité čítať Utópiu THOMASA MORA?. Literárny týždenník 11 – 12/2021 [online]. Spolok slovenských spisovateľov, 2021-04-13 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. Dostupné také na: [5]. (slovensky) 
 213. IVANIČKOVÁ, Margita. Ľakač Hrozný (PELEVIN, Viktor: Mafusailova lampa alebo extrémna bitka čekistov so slobodomurármi. Preklad z ruského jazyka: Miloš Ferko. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017). Literárny týždenník 3 – 4/2018 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 214. Ľakač hrozný. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-19 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 215. Vladimir Nabokov: V tieni zlovestna. Pravda.sk [online]. 2018-03-02 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 216. DOBROČ, Ivan: Dalimír Stano: OČISTEC / PURGATORIO (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 135 – 137.
 217. Živá voda spod Tatier. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-24 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 218. Jean Arthur Rimbaud - V šestnástich rokoch muž. rtvs.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 219. DINKA, PAVOL. Lásku treba znovu vynájsť.... noveslovo.sk [online]. 2018-06-21 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 220. Nominácie kníh na Ceny SSS za rok 2017 :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 221. a b Cena čitateľa 2018 :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 222. FARKAŠOVÁ, Etela. Poviedky s prekvapujúcimi pointami (MIŠÁK, Peter: Alicine psy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017). Literárny týždenník 3 – 4/2018 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 223. KLENKO, Marián. Rozhovory a eseje, fakty a súvislosti (Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-02-08 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 224. KLENKO, Marián: Rozhovory a eseje, fakty a súvislosti. [Recenzia knihy Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky, 2017 Recenzia knihy]. In: Literárny týždenník, č. 13 – 14, ročník: XXXI, vyšlo 11. 4. 2018, s. 13. ISSN 0862-5999.
 225. KLENKO, Marián. Rozhovory a eseje, fakty a súvislosti (Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-02-08 [cit. 2021-02-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 226. a b PERNÝ, Lukáš. Dvojrecenzia na knihy rozhovorov vedené PAVLOM DINKOM (Schwickart, Albert, Bělohradský, Keller, Hauser, Colotka, Blaha, Offe, Švihlíková, Hrubec, Michelko, Blaha a celý rad ďalších osobností v dvoch unikátnych knihách): Nadčasové rozhovory s významnými osobnosťami (DINKA, Pavol: Láska k moci a moc lásky. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, s. r. o., 2017; Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry?: Rozhovory s kritickými intelektuálmi. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, s. r. o., 2012). In: Literárny týždenník 3 – 4/2021
 227. DEÁK, Dušan. Recenzia na knihu Nezvládneme to od autorky Katji Schneidtovej od Dušana Deáka. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-25 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 228. ŠTEVKO, Ľudovít. Nefiltrovaný pohľad (SCHNEIDTOVÁ, Katja: Nezvládneme to. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017). Literárny týždenník 5 – 6/2018 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. Dostupné také na: [6]. 
 229. Náročné čítanie pre náročných čitateľov (Jozef Špaček: Pascalov tieň). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-24 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 230. Alexander Blok: Čo vietor spieva. Pravda.sk [online]. 2017-11-16 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 231. Recenzia na knihu Poéma dvanásť (Alexander Blok) [online]. 2022-02-03 [cit. 2022-04-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 232. Etela Farkašová: Scenár. Pravda.sk [online]. 2018-03-08 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 233. A.S, Petit Press. Víťazným románom Anasoft litera je Scenár Etely Farkašovej. kultura.sme.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 234. Etela Farkašová: Som disciplinovaná pesimistka. Pravda.sk [online]. 2018-03-18 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 235. ŠVECOVÁ, Zuzana; WWW.CITAJ.TO. Scenár. www.citaj.to [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-04-14. (Slovak) 
 236. Anasoft litera: Etela Farkašová - Scenár. Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 237. Matláková, Z.: Je to tvoj život, iný nemáš [E. Farkašová: Scenár, 2017] :: Literárny týždenník. www.literarny-tyzdennik.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 238. Erudovane napísaná nuda | Plav. www.plav.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 239. Anasoft literu získala Etela Farkašová s pomalou knihou o rýchlej dobe. Pravda.sk [online]. 2018-09-19 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 240. Anasoft litera - Scenár. www.anasoftlitera.sk [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 241. KLUS, Jaroslav. Poctivý a presvedčivý román (FARKAŠOVÁ, Etela: Scenár. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018). Literárny týždenník 21 – 22/2018 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 242. Je to tvoj život, iný nemáš. Poctivý a presvedčivý román (Etela Farkašová: Scenár). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-12 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 243. NÁDASKAY, Viliam: Za málo peňazí priveľa muziky. SOUČKOVá, Marta: Bez vydýchnutia (Etela Farkašová: Scenár). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 3, s. 126 – 133.
 244. ČÚZY, Ladislav: Etela Farkašová: Scenár (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 277 – 278.
 245. APFEL, Viliam. Slovenský kráľ, ktorý prežil (MUSIL, Miroslav: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2017). Literárny týždenník 5 – 6/2018 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 246. JURÍK, Ľuboš. Ďalší zabudnutý (a nepriznaný) Slovák (MUSIL, Miroslav: Skutočný príbeh Mórica Beňovského. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017). Literárny týždenník 37 – 38/2017 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 247. BEŇOVÁ, Jana. Cesta Talianskom pred dvesto rokmi? Bez fotoaparátu a toaliet…. Denník N [online]. 2017-01-26 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 248. Johann Wolfgang Goethe: Cesta do Talianska. Pravda.sk [online]. 2017-10-14 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 249. POPÍKOVÁ, Eva, B. Byť „iným“ nie je a nikdy nebolo jednoduché (KLUS, Jaroslav: Pseudologia phantastica. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017). Literárny týždenník 37 – 38/2017 [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 250. Rozprávali sme sa o farbách. Literárne informačné centrum [online]. 2017-12-30 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 251. Nebo/peklo v básni J. Tazberíka. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-04-25 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 252. VLADIK, Martin. Mohutné dielo (VONTORČÍK, Emil: Bitka pri Viedni 1683: Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca). Literárny týždenník. 2020, roč. 33, čís. 39–40. Dostupné online. 
 253. Hrušovianski hriešnici – Gejza Vámoš. Literárne informačné centrum [online]. 2016-12-13 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 254. MURAT-ORAVCOVÁ, Natália. Písmenkový karneval (ONDREJIČKA, Erik: Abecedári. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2015, 1. vyd., 26 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-791-2). Literárny týždenník. 2021, čís. 31–32. Dostupné online. 
 255. ŠPAČEK, JOZEF. Nevšedne o búdach, vinohradníkoch a víne. noveslovo.sk [online]. 2015-11-23 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 256. REDAKCIA. Nominácie, odporúčania a hodnotenia. noveslovo.sk [online]. 2017-01-18 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 257. Vrstvenie času - Etela Farkašová. Literárne informačné centrum [online]. 2015-03-24 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) [nedostupný zdroj]
 258. SEKERÁK, Marián. Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť. Středoevropské politické studie. 2015-08-01, roč. 17, čís. 2, s. 242–248. Dostupné online [cit. 2021-01-10]. ISSN 1212-7817. DOI 10.5817/CEPSR.2015.2.242. (slovensky) 
 259. Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť. Pravda.sk [online]. 2015-08-18 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 260. H. G. Wells: Ostrov doktora Moreaua :: Spolok slovenských spisovateľov. www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. 
 261. Myšlienky k sebe. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky)  Archivováno 14. 6. 2020 na Wayback Machine.
 262. REDAKCIA. Michael Albert v rozhovore s Pavlom Dinkom o participatívnej ekonomike a svete bez kapitalizmu. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-01-10 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 263. SAZAMA, Sonka Valovič. Soňa Valovičová recenzuje Odojevského (Vladimír Odojevský: Ruské noci). DAV DVA [online]. 2021-01-18 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (slovensky) 
 264. PERNÝ, Lukáš. Turgenev's Rudin, a Russian classic about a man who was looking for meaning of life [book review] (SK language). DAV DVA. Dostupné online [cit. 2020-07-16]. (anglicky) 
 265. Dávne povesti o hradoch. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 266. Malebná cesta dolu Váhom. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 267. Rozprava o vedách a umeniach. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 268. O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 269. Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 270. Imperiálne ambície. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 271. Čo povieme, to platí. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 272. Mocenské systémy. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 273. Jeden svet. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 274. Spisy o etickom žití. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 275. Skryté súvislosti. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 276. Rozprava o zjednotení ľudstva. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 277. Práva národa. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 278. Najhlúpejšia generácia. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 279. Kniha: Po kapitalizme ekonomická demokracia (Schweickart David)(David Schweickart) za 7,69€ | Gorila. www.gorila.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 280. David Schewickart: Úvod z knihy Po kapitalizme. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-11-13 [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 281. DEÁK, Dušan. O Schwieckartovej knihe Po kapitalizme: Predstavuje alternatívne a progresívnejšie spoločenské usporiadanie. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2021-03-31 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online. (slovensky) 
 282. Jesenná láska. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 283. Komunita. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 284. Eseje. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 285. Supermarket sv. Hildy - Beletria - ostatné - Beletria - Knihy | Panta Rhei. Pantarhei.sk [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (slovensky) 
 286. PERNÝ, Lukáš. Prvý slovenský hypermoderný román od Petra Kubicu, ktorý zostal nepochopený. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-10-11 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 287. PERNÝ, Lukáš. Dostojevskij a kolektív slovenských filozofov: Rozjímanie o veľkom inkvizítorovi (analýza diela). DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-04-10 [cit. 2020-06-13]. Dostupné online. (slovensky) 
 288. Čo je globalizácia. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 289. Svätý za dedinou. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 290. Milovanie v husej koži. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 291. Honolulu, pieseň labute. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 292. Uťaté ruky. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 293. PERNÝ, Lukáš. Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso, rozhovory o filozofii, kultúre, umení. DAV DVA - kultúrno-politický magazín [online]. 2020-10-24 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. (slovensky) 
 294. Recenzia na knihu Paradiso od Vladimíra Mináča a Dany Podrackej [online]. 2022-02-03 [cit. 2022-04-02]. Dostupné online. (slovensky) 

Externí odkazy

editovat