Směrnice (předpis)

Směrnice je označení pro některé vnitřní předpisy, vydávané zpravidla orgány veřejné moci.

Příklad směrnice Ministerstva vnitra

V českém právuEditovat

V ČR jsou vydávány směrnice ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, které se dotýkají státní správy vykonávané orgány krajů a orgány obcí (přenesená působnost).[1][2] Zabývá-li se směrnice úkoly spadajícími do několika odvětví státní správy, vydávají ji příslušná ministerstva společně, jejich vydávání koordinuje ministerstvo vnitra. Koordinace prostřednictvím směrnic se provádí tehdy, jde-li o věc zásadní povahy, která vyžaduje jednotnou celostátní úpravu, zejména pokud jde o zabezpečení jednotné aplikace právního předpisu či usnesení vlády. Ministerstva jsou povinna zasílat návrhy směrnic všem krajům a vybraným obcím k připomínkám. Pro připomínkové řízení musí stanovit přiměřenou lhůtu, nejméně 15 dnů ode dne odeslání směrnic k připomínkám.[3]

V evropském právuEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Směrnice Evropské unie.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 61. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 30. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  3. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. ledna 2003 č. 123, o zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2022-04-29]. Příloha č. 2. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat