Sféra (matematika)

kulatý geometrický a kruhový objekt v trojrozměrném prostoru

V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tj. povrch koule, resp. prostor, který je povrchu koule (v různém smyslu) podobný. Sféra dimenze n se někdy značí n-sféra.

DefiniceEditovat

 • euklidovské geometrii a v klasické analýze je n-rozměrná sféra poloměru r definována  
 • topologii je n-rozměrná sféra topologický prostor homeomorfní výše uvedené euklidovské sféře. Ekvivalentně je sféra jednobodová kompaktifikace prostoru  . Pro   se také definuje sféra  , která je v jistém smyslu limitou konečně rozměrných sfér.

VlastnostiEditovat

 • n-sféra je kompaktní, souvislá pro dimenzi n > 0 a pro n>1 také jednoduše souvislá množina.
 • Obsah (dvourozměrné euklidovské) sféry je  , obecněji je objem (n-rozměrná míra) n-rozměrné sféry poloměru r  
 • Eulerova charakteristika n-sféry je 2 pro n sudé a 0 pro n liché.
 • Homologie a kohomologie n-sféry jsou netriviální pouze v dimenzi 0 a n.
 • Libovolná jednoduše souvislá uzavřená 2-rozměrná varieta je homeomorfní 2-sféře.
 • Libovolná jednoduše souvislá uzavřená 3-rozměrná hladká varieta je homeomorfní 3-sféře (Poincarého hypotéza, jediný z sedmi problémů tisíciletí, který byl zatím vyřešen).
 • Jediné sféry, které mají strukturu Lieovy grupy jsou n-sféry pro n = 0, 1, 3 (jsou to sféry jednotkových reálných čísel, komplexních čísel a kvaternionů).
 • Jediné sféry, které jsou úplně paralelizovatelné, jsou   (paralelizovatelnost   má souvislost s oktoniony).
 • Na n-sféře existuje paralelní hladké nenulové vektorové pole právě když n je liché.
 • 2-sféra může mít strukturu komplexní variety

Otevřené problémyEditovat

 • Homotopie sféry nejsou obecně známy.
 • Maximální počet nezávislých vektorových polí na n-sféře není obecně znám.
 • Počet neizomorfních diferencovatelných struktur n-sféry není obecně znám.
 • Není známo, zda 6-sféra připouští strukturu komplexní variety.