Seznam sněmů českých zemí

seznam na projektech Wikimedia

Přehled volených (nebo v počátcích zastupitelské demokracie jmenovaných) českých politických zastoupení od roku 1848sněmů, rad, parlamentů, shromáždění, Výboru, - českých zemích a na nadnárodní úrovni (v 19. a počátkem 20. století říšské, dnes evropské).

PočátkyEditovat

Počátky českého sněmovnictví je možné sledovat od středověku 13. a 14. století, dále v době husitské první poloviny 15. století. České sněmy jako (stavovské) zastoupení šlechticů českých zemí:

Rakousko, Rakousko-UherskoEditovat

Ústavodárná rakouská Říšská radaEditovat

18481849
přes politický nátlak jen jednokomorová, vypracovala Kroměřížský návrh ústavy, svolána císařem Františkem Josefem 22. července 1848 (7. října 1848 přerušena a přesunuta do Kroměříže - Kroměřížský sněm) a jím rozpuštěna 4. března 1849

Říšská rada (Rakousko)Editovat

18611865, 18671918
1861 Říšská rada svolána císařem, tentokrát na politický nátlak už dvoukomorová, mj. zastoupení Království českého (Sněm království Českého), Moravského markrabství, Vévodství Horního a Dolního Slezska, 1865 byla Rada císařem znovu rozpuštěna
1867 na politický nátlak císařem obnovena, 1873 zavedeny přímé volby (stále ale nerovné, mj. čtyři třídy volební kurie), 1896 rozšíření voličů o další, pátou kurii (tím počet voličů stoupl z 1,7 na 5,3 milionů), 1907 odstraněna nerovnost zastoupení v jednotlivých kuriích, (přepočítávaní hlasů na křesla) a tím zavedeno přímé, všeobecné, rovné a tajné volební právo, ale ne zcela – ženy na ně stále čekaly (v Rakouské republice zavedeno 1918, v ČSR 1920).

České zeměEditovat

ČeskoslovenskoEditovat

První republika

Revoluční národní shromážděníEditovat

funkční období 19181920

Národní shromáždění republiky Československé (1920–1939)Editovat

1. volební období 19201925
2. volební období 19251929
3. volební období 19291935
4. volební období 19351938
Druhá republika
(brzy po odstoupení Sudet jsou zakázány i demokratické instituce v Českých zemích)
Protektorát
(žádná z protektorátních institucí, sloužící nacistickým institucím „Vůdce a Říšského kancléře“, nejsou demokraticky voleny)
Po druhé světové válce
(poválečné Československo se pomalu dostává do mocenské sféry komunistické centrály moci, moskevského Politbyra)

Prozatímní Národní shromáždění republiky ČeskoslovenskéEditovat

funkční období 19451946

Ústavodárné Národní shromáždění republiky ČeskoslovenskéEditovat

funkční období 19461948
Po únoru 1948

Národní shromáždění republiky Československé (1948-1960)Editovat

1. volební období 19481954
2. volební období 19541960

Národní shromáždění Československé socialistické republikyEditovat

1. volební období 19601964
2. volební období 19641968
Po pražském jaru, federalizaci státu a počátku normalizace

Federální shromáždění ČSSREditovat

1. volební období 19691971
2. volební období 19711976
3. volební období 19761981
4. volební období 19811986
5. volební období 19861990
Po listopadu 1989, vyhlášení ČSFR

Federální shromáždění ČSFREditovat

6. volební období červen 1990 – červen 1992
7. volební období, červen – prosinec 1992

Česká národní radaEditovat

1. volební období 19691971
2. volební období 19711976
3. volební období 19761981
4. volební období 19811986
5. volební období 19861990
Po listopadu 1989, první svobodné volby.
6. volební období červen 1990 – červen 1992
7. volební období červen – prosinec 1992

ČeskoEditovat

Parlament České republikyEditovat

od ledna 1993
od prosince 1996

EvropaEditovat

Po přijetí do Rady Evropy 1993

Parlamentní shromáždění Rady EvropyEditovat

od 1993
Po pátém rozšíření Evropské unie 2004

Evropský parlamentEditovat

od 2004

Související článkyEditovat

Prameny, externí odkazyEditovat

České země, Československo, Česko
Rakousko, Rakousko-Uhersko