Seznam chráněných území v okrese Český Krumlov

Seznam chráněných území v okrese Český Krumlov

Toto je seznam chráněných území v okrese Český Krumlov aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Český Krumlov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1790 PP Besednické vltavíny PP Besednické vltavíny &0000000000000028.00000028,00
Kategorie „Besednické vltavíny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Besednické vltavíny“ na Wikimedia Commons
Zemědělské a lesní kultury na vltavínonosných štěrcích, bohaté naleziště vltavínů 48°47′30″ s. š., 14°33′53″ v. d.
1558 PP Bobovec &0000000000000136.530000136,53 Rašelinné a podmáčené lesy, podmáčená nelesní společenstva, potoční a olšové luhy 48°42′48″ s. š., 14°10′16″ v. d.
31 Blanský les CHKO Blanský les &0000000000021235.00000021 235
Kategorie „CHKO Blanský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Blanský les“ na Wikimedia Commons
48°53′35″ s. š., 14°15′28″ v. d.
1281 Lesní cesta procházející borem PR Bořinka &0000000000000006.6800006,68
Kategorie „Bořinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bořinka“ na Wikimedia Commons
Zbytek reliktního boru na hadci, významné mineralogické naleziště 48°53′41″ s. š., 14°18′34″ v. d.
6117 U cesty v horní části PP Cvičák PP Cvičák &0000000000000061.40310061,4031
Kategorie „Cvičák (natural monument, Český Krumlov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cvičák (natural monument, Český Krumlov)“ na Wikimedia Commons
Společenstva širokolistých suchých trávníků, vzácné a ohrožené druhy živočichů. 48°49′36″ s. š., 14°19′6″ v. d.
2461 Řeka Vltava v oblasti národní rezervace NPR Čertova stěna-Luč &0000000000000132.620000132,62
Kategorie „Čertova stěna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertova stěna“ na Wikimedia Commons
Žulové skalní stěny s reliktním borem, v podrostu vřesovec pleťový 48°37′44″ s. š., 14°16′16″ v. d.
2468 PR Český Jílovec &0000000000000006.3000006,30 Starý smíšený porost na skalnatých svazích 48°40′13″ s. š., 14°21′9″ v. d.
2477 Trosky Dívčího kamenu PR Dívčí kámen &0000000000000004.8200004,82
Kategorie „Dívčí kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dívčí kámen“ na Wikimedia Commons
Příkrá rulová skalní stěna s reliktním borem 48°53′21″ s. š., 14°21′24″ v. d.
1545 Pohled na lokalitu PP Házlův kříž &0000000000000051.00000051,00
Kategorie „Házlův kříž (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Házlův kříž (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Komplex vlhkých luk, pastvin a rašelinišť 48°42′55″ s. š., 14°0′16″ v. d.
2226 Popis obrazku PP Hejdlovský potok &0000000000000006.3900006,39
Kategorie „Hejdlovský potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hejdlovský potok“ na Wikimedia Commons
Ochrana a uchování přirozeného toku Hejdlovského potoka s vlhkými ostřicovými loukami 48°52′1″ s. š., 14°15′3″ v. d.
552 Skalní výchoz v oblasti Holubovských hadců PR Holubovské hadce &0000000000000015.68000015,68
Kategorie „Holubovské hadce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holubovské hadce“ na Wikimedia Commons
Hadcové stráně s reliktním borem a typickou květenou 48°53′35″ s. š., 14°20′26″ v. d.
1883 Popis obrazku PP Horní luka &0000000000000006.4100006,41
Kategorie „Horní luka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní luka“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky s prameništi, bohatá významná květena 48°53′8″ s. š., 14°17′50″ v. d.
5888 PP Horní Malše poblíž Dolního Přibrání PP Horní Malše &0000000000001890.8514001 890,8514
Kategorie „Horní Malše“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Malše“ na Wikimedia Commons
Hlavní tok a prameniště řeky Malše s nivou, mokřinami a prameništní vegetací a s hydrografickou sítí mělkých pramenných stružek v podmáčených lesích a křovinách tvořící biotop s výskytem vzácných a chráněných druhů živočichů, zejména perlorodky říční, velevruba tupého, mihule potoční, vranky obecné, vydry říční, jeřábka lesního, chřástala polního a datlíka tříprstého 48°37′47″ s. š., 14°36′16″ v. d.
2225 měsíčnice vytrvalá v PR Chrášťanský vrch PR Chrášťanský vrch &0000000000000016.87000016,87
Kategorie „Chrášťanský vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chrášťanský vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana a uchování květnatých bučin a suťových lesů s charakteristickou druhovou skladbou stromového, bylinného a mechového patra 48°59′4″ s. š., 14°12′36″ v. d.
578 Hantlova studánka PR Jaronínská bučina &0000000000000004.9800004,98
Kategorie „Jaronínská bučina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jaronínská bučina“ na Wikimedia Commons
Přestárlý smíšený porost suťového charakteru 48°58′14″ s. š., 14°12′9″ v. d.
1551 PP Jasánky &0000000000000132.000000132,00 Krajina s ukázkami historické kultivace (úpravy toků, terasování ap.) 48°37′2″ s. š., 14°3′1″ v. d.
5316 PR Ježová &0000000000000017.09000017,09 Biotop přechodového rašeliniště a přirozeně se vyvíjející ekosystém rašelinného brusnicového boru 48°39′6″ s. š., 14°1′44″ v. d.
1282 PP Kalamandra &0000000000000002.2500002,25
Kategorie „Kalamandra (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalamandra (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek teplomilných společenstev na krystalických vápencích 48°49′16″ s. š., 14°16′45″ v. d.
170 Lesy v okolí přírodní rezervace Kleť PR Kleť &0000000000000074.86000074,86
Kategorie „Kleť (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kleť (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zalesněný nejvyšší vrchol Blanského lesa se zbytky přirozených porostů 48°52′15″ s. š., 14°16′42″ v. d.
1549 PP Kotlina pod Pláničským rybníkem PP Kotlina pod Pláničským rybníkem &0000000000000015.00000015,00
Kategorie „Kotlina pod Pláničským rybníkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kotlina pod Pláničským rybníkem“ na Wikimedia Commons
Luční slatiniště s typickou květenou 48°42′59″ s. š., 14°9′30″ v. d.
5317 PR Kozí stráň PR Kozí stráň &0000000000000031.84000031,84
Kategorie „Kozí stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozí stráň“ na Wikimedia Commons
Rostlinná a živočišná společenstva na podmáčených a rašelinných loukách 48°41′20″ s. š., 14°1′52″ v. d.
1788 PR Kyselovský les &0000000000000006.7900006,79 Údolní rašeliniště s významnou květenou a zvířenou 48°41′6″ s. š., 14°2′49″ v. d.
1836 PR Malá skála &0000000000000009.7300009,73
Kategorie „Malá skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malá skála“ na Wikimedia Commons
Horské a podhorské bučiny 48°54′31″ s. š., 14°10′54″ v. d.
2123 Meandry Chvalšinského potoka PP Meandry Chvalšinského potoka &0000000000000005.2300005,23
Kategorie „Meandry Chvalšinského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Chvalšinského potoka“ na Wikimedia Commons
Uchování přirozeného, meandrujícího toku Chvalšinského potoka s břehovou vegetací
a vlhkými ostřicovými loukami
48°50′10″ s. š., 14°14′30″ v. d.
1556 PP Medvědí hora PP Medvědí hora &0000000000000080.55000080,55
Kategorie „Medvědí hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Medvědí hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek horského smíšeného suťového lesa 48°37′8″ s. š., 14°13′32″ v. d.
2052 Mokřadní louka PP Mokřad u Borského rybníka &0000000000000000.9500000,95
Kategorie „Mokřad u Borského rybníka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřad u Borského rybníka“ na Wikimedia Commons
Mokřadní vegetace v příbřežní zóně rybníka 48°54′15″ s. š., 14°20′ v. d.
1284 Pohled na skály v lomu PP Muckovské vápencové lomy &0000000000000003.3800003,38
Kategorie „Muckovské vápencové lomy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Muckovské vápencové lomy“ na Wikimedia Commons
Opuštěné lomy, botanicky hodnotné území, zimoviště netopýrů 48°44′17″ s. š., 14°8′36″ v. d.
1552 PP Multerberské rašeliniště PP Multerberské rašeliniště &0000000000000008.5100008,51
Kategorie „Multerberské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Multerberské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Klečové rašeliniště s typickou flórou a faunou 48°36′4″ s. š., 14°8′20″ v. d.
1562 PP Myslivna &0000000000000013.82000013,82
Kategorie „Myslivna (Natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Myslivna (Natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek horských smíšených suťových porostů 48°38′1″ s. š., 14°40′48″ v. d.
2256 Louka v lese PR Na Mokřinách &0000000000000033.50000033,50
Kategorie „Na Mokřinách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Mokřinách“ na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystémů mokrých přirozeně se vyvíjejících sukcesních ploch, živočichů a rostlin 48°46′9″ s. š., 14°7′45″ v. d.
1617 PP Na Stráži &0000000000000003.1700003,17
Kategorie „Na Stráži“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Stráži“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vstavače kukačky a dalších druhů 48°55′28″ s. š., 14°13′33″ v. d.
6227 PP Nahořanské tůně &0000000000000001.9320001,932 Poříční tůně s výskytem stulíku malého 48°42′16″ s. š., 14°20′55″ v. d.
2261 Popis obrazku PR Niva Horského potoka &0000000000000053.52000053,52
Kategorie „Niva Horského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niva Horského potoka“ na Wikimedia Commons
Komplex pramenišť a mokřadů v nivě Horského potoka, výskyt losa evropského 48°37′35″ s. š., 14°6′30″ v. d.
2295 Silnice oddělující od sebe obě části chráněných území PR Niva Horského potoka II &0000000000000043.96000043,96
Kategorie „Niva Horského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niva Horského potoka“ na Wikimedia Commons
Komplex rašelinišť, pramenišť a mokřadů v nivě Horského potoka, výskyt losa evropského 48°37′40″ s. š., 14°6′31″ v. d.
Krajina u Pohořského rybníka PřP Novohradské hory
Kategorie „Novohradské hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novohradské hory“ na Wikimedia Commons
48°39′56″ s. š., 14°40′12″ v. d.
6127 NPP Olšina &0000000000000083.63390083,6339 Území s výskytem ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin, slatinných a přechodových rašelinišť, luk a pastvin s biotopy vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů 48°47′34″ s. š., 14°6′8″ v. d.
1555 Pohled do chráněného lesa PP Olšina v Novolhotském lese &0000000000000055.00000055,00
Kategorie „Olšina v Novolhotském lese“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Olšina v Novolhotském lese“ na Wikimedia Commons
Zbytek smrkové olšiny 48°42′54″ s. š., 14°8′40″ v. d.
5603 PR Olšov &0000000000000050.76000050,76 Močály a přechodně zaplavované plochy a na ně vázaná společenstva živočichů a rostlin, včetně zvláště chráněných druhů 48°45′14″ s. š., 14°6′11″ v. d.
5672 PR Otov &0000000000000006.3081006,3081 Horský smíšený les a na něj vázaná společenstva živočichů a rostlin, včetně zvláště chráněných druhů 48°38′8″ s. š., 14°3′31″ v. d.
2321 PR Otovský potok (nature reserve) PR Otovský potok &0000000000000042.60000042,60
Kategorie „Otovský potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Otovský potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Prameniště, rašeliniště a mokřady v nivě přirozeně meandrujícího Otovského potoka a Schwarzenberského kanálu a jejich přítoků 48°37′59″ s. š., 14°2′47″ v. d.
1546 PP Pestřice &0000000000000055.00000055,00
Kategorie „Pestřice (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pestřice (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Prameniště, vlhké louky a rašeliniště - tokaniště tetřívků 48°42′1″ s. š., 14°1′ v. d.
5880 PR Pivonické skály PR Pivonické skály &0000000000000318.050000318,05
Kategorie „Pivonické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pivonické skály“ na Wikimedia Commons
Bučiny a smrčiny; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace druhu dvouhrotec zelený, včetně jeho biotopu 48°39′43″ s. š., 14°41′32″ v. d.
1844 PR Pláničský rybník PR Pláničský rybník &0000000000000015.17000015,17
Kategorie „Pláničský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pláničský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s litorálními porosty, lokalita stulíku malého 48°43′21″ s. š., 14°9′22″ v. d.
5599 PR Pod Borkovou &0000000000000055.32000055,32 Ochrana biotopů rašelinišť, slatinišť, nevápnitých mokřadů, periodicky zaplavovaných ploch a křovin 48°42′24″ s. š., 14°2′43″ v. d.
6247 PP Pohoří na Šumavě &0000000000000156.850000156,85
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Komplex biologicky cenných lučních, lesních a rašelinných biotopů v kulminační části Novohradských hor s výskytem velkého množství vzácných a ohrožených organismů 48°36′51″ s. š., 14°40′47″ v. d.
581 PP Pohořské rašeliniště &0000000000000047.86000047,86
Kategorie „Pohořské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pohořské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Malé vrchoviště s porosty kleče 48°36′29″ s. š., 14°40′40″ v. d.
Malebně položená ves Věžovatá Pláně na severní hranici přírodního parku PřP Poluška &0000000000002153.0000002 153 48°45′12″ s. š., 14°25′10″ v. d.
1544 Pohled na lokalitu PP Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové &0000000000000047.00000047,00
Kategorie „Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště a rozlehlá pramenná oblast 48°43′3″ s. š., 13°59′15″ v. d.
1559 PP Prameniště Pohořského potoka &0000000000000072.00000072,00
Kategorie „Prameniště Pohořského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Pohořského potoka“ na Wikimedia Commons
Prameniště a mokré louky s významnou květenou 48°35′39″ s. š., 14°41′27″ v. d.
2124 Pohled na louku na lokalitě PP Provázková louka &0000000000000002.4900002,49
Kategorie „Provázková louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Provázková louka“ na Wikimedia Commons
Uchování vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů, prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá 48°53′14″ s. š., 14°11′35″ v. d.
1837 PR Ptačí stěna &0000000000000025.71000025,71
Kategorie „Ptačí stěna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptačí stěna“ na Wikimedia Commons
Horské a podhorské bučiny na sutích 48°54′6″ s. š., 14°10′48″ v. d.
1547 PP Račínská prameniště &0000000000000117.000000117,00 Pramenná oblast s pastvinnými a lučními společenstvy 48°43′9″ s. š., 14°1′43″ v. d.
2227 PR Rapotická březina PR Rapotická březina &0000000000000014.72000014,72
Kategorie „Rapotická březina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rapotická březina“ na Wikimedia Commons
Zachování cenného komplexu prameništní a rašeliništní vegetace s převahou listnatých dřevin 48°39′54″ s. š., 14°38′3″ v. d.
1789 Rašeliniště Borková PR Rašeliniště Borková &0000000000000047.48000047,48
Kategorie „Rašeliniště Borková“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Borková“ na Wikimedia Commons
Údolní rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 48°41′22″ s. š., 14°3′14″ v. d.
1553 Rybníček U překopané hráze při pohledu z rašeliniště PR Rašeliniště Kapličky &0000000000000072.74000072,74
Kategorie „Rašeliniště Kapličky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Kapličky“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s porosty blatky a borovice lesní 48°36′3″ s. š., 14°13′12″ v. d.
2322 PP Rašeliniště Kyselov &0000000000000000.9100000,91 Rostlinná a živočišná společenstva vzniklá přirozeným vývojem na ploše v minulosti odtěženého rašeliniště 48°40′43″ s. š., 14°2′50″ v. d.
5679 PR Rožnov PR Rožnov &0000000000000028.85460028,8546
Kategorie „Rožnov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rožnov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana všech přirozeně se vyvíjejících společenstev na rašeliništích a mokřadech a sušších sukcesních plochách na zaniklých zemědělských půdách a na těchto plochách udržet současný stav. 48°36′19″ s. š., 14°5′11″ v. d.
1548 Rozkvetlá louka PP Slavkovické louky &0000000000000016.00000016,00
Kategorie „Slavkovické louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slavkovické louky“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky s bohatou květenou 48°44′2″ s. š., 14°8′4″ v. d.
397 Bylinné patro v lese PP Slavkovský chlumek &0000000000000001.0600001,06
Kategorie „Slavkovský chlumek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slavkovský chlumek“ na Wikimedia Commons
Naleziště bramboříku evropského 48°45′51″ s. š., 14°14′15″ v. d.
PřP Soběnovská vrchovina &0000000000004070.0000004 070
Kategorie „Přírodní park Soběnovská vrchovina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Soběnovská vrchovina“ na Wikimedia Commons
48°46′24″ s. š., 14°33′56″ v. d.
2264 Pohled na louku s lesem PP Spáleniště &0000000000000014.27000014,27
Kategorie „Spáleniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Spáleniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Komplex pramenišť a mokřadů v nivě bezejmenného potoka 48°36′12″ s. š., 14°10′15″ v. d.
1561 PP Stodůlecký vrch &0000000000000050.07000050,07
Kategorie „Stodůlecký vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stodůlecký vrch“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s lesními porosty 48°35′12″ s. š., 14°42′3″ v. d.
5669 hořeček mnohotvarý český v PP Svatý kříž PP Svatý Kříž &0000000000000007.1200007,12
Kategorie „Svatý kříž (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatý kříž (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vegetace širokolistých teplomilných trávníků, mezických porostů, mozaiky křovin, remízků, náletových dřevin a polokulturních lesů s výskytem významných a chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrana druhů a stanovišť evropsky významné lokality 48°50′56″ s. š., 14°12′2″ v. d.
1550 PP Svatý Tomáš &0000000000000060.11000060,11
Kategorie „Svatý Tomáš (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatý Tomáš (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Smíšený horský suťový les 48°38′6″ s. š., 14°6′53″ v. d.
5784 PR Světlá &0000000000000047.48030047,4803 Samovolně se vyvíjející jasanovo-olšový luh, horské a mokřadní olšiny a přirozeně meandrující vodní tok tvořící biotop s výskytem chráněných a ohrožených živočichů (rys ostrovid, chřástal polní, jeřábek lesní, kos horský, bekasina otavní, sýc rousný, ořešník kropenatý, sluka lesní, mihule potoční, zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, čolek horský, užovka obojková, ropucha obecná, vranka obecná) a rostlin (dřípatka horská, kamzičník rakouský, oměj šalamounek) 48°36′55″ s. š., 14°3′33″ v. d.
1791 PR Ševcova hora &0000000000000008.3300008,33
Kategorie „Ševcova hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ševcova hora“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného suťového bukového porostu na balvanitých svazích 48°45′35″ s. š., 14°34′39″ v. d.
1618 PP Šimečkova stráň &0000000000000001.7500001,75
Kategorie „Šimečkova stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šimečkova stráň“ na Wikimedia Commons
Ochrana typických společenstev na hadci 48°55′32″ s. š., 14°15′12″ v. d.
42 Plešné jezero NP Šumava &0000000000068064.00000068 064
Kategorie „Šumava National Park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šumava National Park“ na Wikimedia Commons
48°46′16″ s. š., 13°51′26″ v. d.
43 Šumava v zimě CHKO Šumava &0000000000099600.00000099 600
Kategorie „CHKO Šumava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Šumava“ na Wikimedia Commons
49°11′52″ s. š., 13°14′25″ v. d.
1283 PP U tří můstků &0000000000000003.7800003,78
Kategorie „U tří můstků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U tří můstků“ na Wikimedia Commons
Komplex podmáčených smrčin s výskytem kýchavice bílé 48°36′45″ s. š., 14°40′34″ v. d.
1554 PP Uhlířský vrch &0000000000000015.00000015,00
Kategorie „Uhlířský vrch (natural monument, Český Krumlov District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uhlířský vrch (natural monument, Český Krumlov District)“ na Wikimedia Commons
Horský smíšený suťový porost 48°36′29″ s. š., 14°14′45″ v. d.
1557 Rašelinná louka v rezervaci PP Velké bahno &0000000000000087.00000087,00
Kategorie „Velké bahno“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velké bahno“ na Wikimedia Commons
Smrkové olšiny s významnou květenou 48°42′44″ s. š., 14°6′12″ v. d.
6248 PP Velký Hodonický rybník &0000000000000002.7100002,71
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Přirozená eutrofní vodní nádrž s populací silně ohroženého leknínu bělostného 48°42′2″ s. š., 14°33′19″ v. d.
5890 PP Vltava u Blanského lesa PP Vltava u Blanského lesa &0000000000000478.348200478,3482
Kategorie „Vltava u Blanského lesa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vltava u Blanského lesa“ na Wikimedia Commons
Populace vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů 48°53′54″ s. š., 14°24′36″ v. d.
5600 Pohled na vegetaci na lokalitě PP Výří vrch &0000000000000012.92000012,92
Kategorie „Výří vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Výří vrch“ na Wikimedia Commons
Obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní travinobylinná společenstva rostlin a živočichů 48°50′4″ s. š., 14°17′25″ v. d.
1792 PR Vysoký kámen &0000000000000003.2100003,21
Kategorie „Vysoký kámen (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vysoký kámen (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost přirozené skladby 48°45′22″ s. š., 14°36′30″ v. d.
PřP Vyšebrodsko &0000000000008410.0000008 410
Kategorie „Přírodní park Vyšebrodsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Vyšebrodsko“ na Wikimedia Commons
48°35′27″ s. š., 14°15′44″ v. d.
522 Vyšenské kopce NPR Vyšenské kopce &0000000000000066.73000066,73
Kategorie „Vyšenské kopce (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vyšenské kopce (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilné květeny na krystalických vápencích 48°49′22″ s. š., 14°17′50″ v. d.
1285 Pohled na les na lokalitě PP Žestov &0000000000000003.4900003,49
Kategorie „Žestov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žestov“ na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost na krystalickém vápenci s bohatou květenou 48°46′22″ s. š., 14°13′30″ v. d.
544 Vstup do pralesa NPR Žofínský prales &0000000000000102.710000102,71
Kategorie „Žofínský prales“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žofínský prales“ na Wikimedia Commons
Nejstarší rezervace v Česku zřízena v roce 1838, smíšený prales 48°40′12″ s. š., 14°42′29″ v. d.

Zrušená chráněná území

editovat
Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1560   PP Ulrichov &0000000000000009.2400009,24
 
Kategorie „Ulrichov (Natural monument)“ na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost. PP zrušena a začleněna do nové rozsáhlé PP Horní Malše. 48°37′15″ s. š., 14°38′35″ v. d.
1563   PP Úval Dolní Přibrání &0000000000000029.00000029,00
 
Kategorie „Úval Dolní Přibrání“ na Wikimedia Commons
Rašelinná prameniště s typickými společenstvy. PP zrušena a začleněna do nové rozsáhlé PP Horní Malše. 48°37′37″ s. š., 14°35′56″ v. d.
1543   PP Úval Zvonková &0000000000000051.00000051,00
 
Kategorie „Úval Zvonková“ na Wikimedia Commons
Rašelinná prameniště 48°43′16″ s. š., 13°58′14″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Literatura

editovat
  • ALBRECHT, Josef, kolektiv. Chráněná území ČR. Příprava vydání Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček. Svazek VIII. Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 808 s. Dostupné online. ISBN 80-86064-65-4. S. 161–216.