Myslivna (přírodní památka)

přírodní památka v Česku

Myslivna je přírodní památka v okrese Český Krumlov. Nachází se v Novohradských horách, na severozápadním svahu Myslivny, 3,5 km severozápadně od Pohoří na Šumavě. Je součástí Ptačí oblasti a Přírodního parku Novohradské hory.

Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Myslivna
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Myslivna (2).jpg
Základní informace
Vyhlášení 27. května 1992
Vyhlásil Okresní úřad Český Krumlov
Nadm. výška 942−1020 m n. m.
Rozloha 14,52 ha[1]
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Český Krumlov
Umístění Dolní Příbraní, Pohoří na Šumavě
Souřadnice
Myslivna
Myslivna
Další informace
Kód 1562
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Předmětem ochrany jsou relativně přirozené porosty květnatých, horských acidofilních smrkových a suťových klenových bučin s charakteristickým floristickým složením a druhově početnou avifaunou. Většina území je pokryta rozvlečenou balvanitou sutí na podloží středně zrnité porfyrické biotitické žuly weinsberského typu. V území se nachází několik plošných svahových pramenišť.[2]

FlóraEditovat

Ve stromovém patře převažuje buk lesní, přimíšeny jsou smrk ztepilý, javor klen, javor mléč, jedle bělokorá a jilm horský. V bylinném podrostu rostou kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná, řeřišnice trojlistá, svízel vonný, kostival hlíznatý, pitulník horský, violka lesní, samorostlík klasnatý, bažanka vytrvalá, vraní oko čtyřlisté, ostřice lesní, žindava evropská, bukovník kapraďovitý, bukovinec osladičovitý, věsenka nachová, ptačinec hajní, starček hercynský, kapraď rozložená, v mechovém patru rostou játrovky kryjnice Meylanova a nitkovec vlasovitý, na méně svažitém terénu na hřbetu Myslivny třtina chloupkatá, plavuň pučivá, dřípatka horská, podbělice alpská, kokořík přeslenatý, bika bělavá, na drobných lesních prameništích mokrýš střídavolistý, řeřišnice hořká, řeřišnice křivolaká, krabilice chlupatá, rozrazil horský, ostřice řídkoklasá, čarovník alpský, pobřežnice Neesova.[2]

FaunaEditovat

Kromě běžných lesních druhů ptáků zde hnízdí několik druhů evropského listnatého lesa, především holub doupňák, lejsek malý, budníček lesní a sýkora babka, v hnízdní době byl zjištěn také šoupálek krátkoprstý v neobvyklé nadmořské výšce téměř 1000 m, ve starší literatuře je udáván též hnízdní výskyt některých vzácnějších druhů sov – kulíšek nejmenší, výr velký.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  2. a b c ckrumlov.cz: Myslivna

LiteraturaEditovat

  • ALBRECHT, Josef a kolektiv. Českobudějovicko v: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII.. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. Kapitola Myslivna, s. 183. 

Externí odkazyEditovat