Sbor dobrovolných hasičů

hasičský sbor skládající se z dobrovolníků

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Cvičení dobrovolných hasičů v Adamově
Dobrovolní hasiči v Německu

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.[1] K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport.

Dobrovolní hasiči v ČeskuEditovat

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podnikuEditovat

Z hlediska platné legislativy se rozlišují dvě podobně znějící označení. Sbor dobrovolných hasičů (zkratka SDH) je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku.

Naproti tomu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku (zkratka JSDH) nemají přímou souvislost se sbory dobrovolných hasičů. JSDH jsou zřizovány obcí nebo podnikem dle zákona o požární ochraně.[2]

Účast v JSDH není nijak podmíněna členstvím v SDH. Sbor dobrovolných hasičů (a další složky SH ČMS) pracuje ve vztahu ke zmíněnému zákonu jako Občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Jeho úkolem je zejména:

  • pomoc při vyhledávání členů JSDH
  • podílení se na odborné přípravě členů JSDH
  • podílení se na údržbě požární techniky a objektů požární ochrany
  • preventivně výchovná činnost
  • dokumentace historie požární ochrany a hasičstva

HistorieEditovat

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup.[3][4]

První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech, na přelomu roku 1863 a 1864.[zdroj?]

Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaEditovat

V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny.

Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce.

V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze.

SH ČMS provozuje i dvě školy:

Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum (oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

Některé sbory dobrovolných hasičů v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, některé sbory na Moravě a ve Slezsku Moravská hasičská jednota. Tato sdružení jsou zcela samostatná, ačkoli hasiči z těchto sdružení i jejich činnost se nijak neliší od hasičů se Sdružení hasičů ČMS

Hasičská vzájemná pojišťovnaEditovat

S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská vzájemná pojišťovna, založená roku 1900 a obnovená roku 1992. Většinu jejích akcií vlastní dobrovolní hasiči. Akcionáři mají akcie na jméno.

Právní rámecEditovat

Sbor dobrovolných hasičů je organizační složkou občanského sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

SeznamyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Víte v čem se liší JSDH a SDH? [online]. Praha-bechovice.cz [cit. 2020-04-29]. Dostupné online. 
  2. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné online. 
  3. HORSKÝ, Jaroslav. Sbor dobrovolných hasičů 1850-2005 Zákupy. [s.l.]: [s.n.], 2005. 
  4. ŠIMEK, Jiří M. Povídání o Zákupech. 2. vyd. Zákupy: Město Zákupy, 2004. 76 s. ISBN 80-239-4495-9. 

Externí odkazyEditovat