Moravská hasičská jednota

Moravská hasičská jednota je občanské sdružení. Jeho hlavním posláním je podle stanov „...sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů“.[1]

Historie editovat

Moravská hasičská jednota se hlásí k prukopníkovi dobrovolných hasičských jednotek na Moravě Titovi Krškovi, který zorganizoval sjezdy zástupců nově vzniklých hasičských sborů. První se konal v Brně dne 24. října 1874. Na 4. sjezdu dne 9. září 1883 ve Slavkově vznikla Česká ústřední jednota hasičská moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských na základě schválení státem uznaných stanov.[2] Od roku 1892 byl název původní organizace změněn na Česká ústřední jednota hasičská markrabství Moravského a vévodství Slezského[3] Současná Moravská hasičská jednota, o. s., vznikla dne 25. ledna 1992 Na základě zákona bylo občanské sdružení transformováno na spolek. Na sjezdu v Žabčicích byly dne 14.3.2015 schváleny stanovy spolku. [1]

Reference editovat

  1. a b S. 36. Sbírka listin Moravská hasičská jednota [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, 14.3.2015 [cit. 19.2.2022]. Roč. 1995, s. 36. [file:///tmp/mozilla_pc440/23-09-2015_09-15-53.pdf Dostupné online]. [nedostupný zdroj]
  2. Historie a současnost Moravské hasičské jednoty [online]. Zastávka: Moravská hasičská jednota na Hasičovo.cz, rev. 2022 [cit. 2022-02-19]. Dostupné online. 
  3. KUDELOVÁ, Natálie. Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí. Brno, 2021 [cit. 19.2.2022]. 73 s. bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.. s. 20–30. Dostupné online.