Sbory dobrovolných hasičů v Jihomoravském kraji

seznam

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, povinna zřídit každá obec. Mnohé obce jich zřizují více. Své jednotky sboru dobrovolných hasičů zřizují též některé průmyslové, dopravní a jiné firmy.

Většina sborů má ve svém názvu buď celá slova Sbor dobrovolných hasičů nebo jen zkratku SDH, některé sbory však mají názvy tvořené jinak.

Sbory dobrovolných hasičů v Česku zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), sbory v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, sbory na Moravě včetně moravského Slezska Moravská hasičská jednota.

Jednotky jsou označeny šesticiferným evidenčním číslem (první trojčíslí odpovídá okresu) a podle své velikosti, významu a vybavení se člení do kategorií: největší jednotky bývají v kategorii II, jiné významnější jednotky v kategorii III, malé jednotky v kategorii V a podnikové v kategorii VI.

Seznam editovat

Tento seznam obsahuje zatím především sbory uvedené v adresáři SH ČMS. Ve skutečnosti každá obec zřizuje nejméně jeden sbor.

Okres Vyškov editovat

Související informace naleznete také ve článku Sbory dobrovolných hasičů v okrese Havlíčkův Brod.