Sbory dobrovolných hasičů v Praze

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zřizované podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v Praze doplňují činnost profesionálních hasičských záchranných sborů, zejména v okrajových částech Prahy. Kompetence obce týkající se zřizování a vybavování dobrovolných hasičských jednotek svěřuje Statut hlavního města Prahy všem 57 městským částem. Své profesionální i dobrovolné hasiče zřizují v Praze též mnohé průmyslové, dopravní a jiné firmy a podniky.

V první řadě je potřeba si ujasnit několik pojmů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je, jak je výše uvedeno, zřízena podle zákona o požární ochraně a jejím zřizovatelem je obec, v případě Prahy městská část. JSDH je základní složkou integrovaného záchranného systému České republiky (IZS) podle § 4, odst. 1), z.č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Oproti tomu sbor dobrovolných hasičů (SDH) je spolek, který vzniká na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. SDH mohou být jakožto pobočné spolky součástí větších organizací, tou největší je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), dalšími pak Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota. Drtivá většina pražských SDH je součástí SH ČMS.

Provoz JSDH je hrazen z rozpočtu městských částí a z dotací magistrátu hl.m. Prahy, členové JSDH vykovávají činnost dobrovolně.

Pro účely tzv. plošného pokrytí se JSDH v Praze dělí do dvou kategorií - JPO III a JPO V. Jednotky kategorie JPO III jsou jednotky s takzvanou územní působností, tedy mohou být vysílány i mimo katastrální území svého zřizovatele, kategorie JPO V jsou jednotky s tzv. místní působností, tedy zasahující na území svého zřizovatele. U obou kategorií je stanovená doba na výjezd 10 minut od vyhlášení poplachu, který členům jednotek vyhlašuje krajské operační a informační středisko HZS hl.m. Prahy na mobilní telefony.

V Praze je zřízeno 36 JSDH, z toho 26 v kategorii JPO III a 10 JPO V.

JSDH kategorie JPO III: Běchovice, Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Chodov, Cholupice, Kbely, Klánovice, Kolovraty, Kunratice, Letňany, Lipence, Lysolaje, Nebušice, Písnice, Radotín, Řeporyje, Řepy, Satalice, Stodůlky, Suchdol, Újezd nad Lesy, Zbraslav a Zličín.

JSDH kategorie JPO V: Benice, Dubeč, Koloděje, Libuš, Lochkov, Újezd, Praha 1, Praha 8, Třebonice a Velká Chuchle.

V roce 2020 měly pražské JSDH celkem 1765 zásahů (výjezdů).

Seznam SDH v Praze editovat

Sbory pod SH ČMS:

Sbor mimo SH ČMS: SDH Praha 1

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • VEJDĚLEK, František. Památník Hasičského sboru král. hlav. města Prahy : 1853 - 1903. Praha: vl.n., 1903. Dostupné online. Pojednání o hasičské službě v Praze před a po založení hasičského sboru z povolání do počátku 20. stol. s přehledem důležitých událostí. Hasičství v Praze před r. 1821. Dějiny pražského hasičství od zavedení stálých požárních záloh do založení hasičského sboru (1821-1853), od založení sboru do zbavení povinnosti metení ulic (1853-1866), od zbavení povinnosti čištění ulic do zřízení dozorčí rady (1866-1897) a od zřízení rady do počátku 20. stol (1897-1903). Platy, počet členů, výdaje. Oznamování ohně. Nářadí, náčiní, koňstvo, kroj, stravování. Opatřování vody. Hasičské stanice a hasební okresy. Požární policie. Požáry (popis významných pražských požárů od r. 1142 do r. 1902). Výtah z výročních zpráv hasičského sboru královského hl. města Prahy a dobrovolných hasičských sborů z pražského okolí.. 
  • DEMARTINI, Hugo. Velké požáry : Illustrovaná knížka ku sbírce pamětihodností a upomínek z velkých požárů, při nichž se Městský sbor dobr. hasičů v Karlíně pod vedením svého velitele od r. 1878 súčastnil. Praha: vl.n., 1895. Dostupné online. Vyobrazení předmětů z různých pražských požárů pocházejících ze soukromé sbírky velitele Městského sboru dobrovolných hasičů v Karlíně (s krátkým popisem dotyčných požárů z let 1878 až 1895).. 
  • MAREK, Karel; PROCHÁZKA, Vladimír Josef. Almanach hasičské župy pražské-Demartiniho. Praha: Propagační družstvo hasičské, 1930. Dostupné online. Stručné dějiny Pražské hasičské župy a jednotlivých sborů dobrovolných hasičů v ní sdružených doplněné společnými snímky členů.. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat