Proteáza

Proteáza (též proteináza či peptidáza[1]) je skupina enzymů, které štěpí proteiny (bílkoviny).[2] Patří do třídy hydroláz. Hydrolyzuje peptidické vazby aminokyselin, pomocí kterých aminokyseliny drží v peptidickém řetězci. Je známo celkem 6 různých typů proteáz.

Klasifikace proteázEditovat

Proteázy se dělí dle místa, kde štěpí bílkoviny, na exoproteázy a endoproteázy:

  • exoproteázy odštěpují aminokyseliny od terminálních konců proteinů
  • endoproteázy štěpí proteiny uvnitř peptidického řetězce a narušují jeho terciární strukturu

Při ovlivňování chemických reakcí uvnitř organismu hrají daleko významnější úlohu endoproteázy.

Skupiny endoproteázEditovat

Endoproteázy se dělí podle katalytických skupin přítomných v místě, kde proteáza na bílkovinu působí

  1. Cysteinové proteázy: katepsiny, calpainy, papain, cathepsin-Z-like proteáza
  2. Serinové proteázy: chymotrypsin, trypsin, elastáza, trombin
  3. Treoninové proteázy
  4. Metalloproteázy
  5. Glutamátové proteázy
  6. Aspartátové proteázy: pepsin, chymosin, renin, katepsin D

ReferenceEditovat

  1. BARRETT, Alan J; WOESSNER, J. Fred; RAWLINGS, Neil D. Handbook of Proteolytic Enzymes. [s.l.]: Elsevier, 2004. Dostupné online. 
  2. KODÍČEK, M. proteasy. From Biochemické pojmy : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2008-09-22]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat