Peptidová vazba

chemická vazba

Peptidová vazba, také peptidická vazba, je druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–. Je typická např. pro proteiny a polypeptidy, v nichž se –CO–NH– vytváří při kondenzaci jednotlivých aminokyselin, ale dále i pro syntetické polyamidy. Chemicky se sloučeniny s tímto uskupením atomů nazývají amidy.

Kondenzace hydroxylové a primární aminové skupinyEditovat

 
Kondenzací –OH a –NH2 na tomto obrázku vzniká peptidová vazba