Prostranství je velmi obecné slovo, kterým obvykle označujeme volnou plochu na zemském povrchu. Nejčastěji se jedná o plochu nezastavěnou žádnými budovami či stavbami, kam lze běžně vstoupit bez rizika úrazu či smrti. Prostranství může být veřejně přístupné (plocha určená pro vstup veřejnosti), může mít ale i povahu neveřejnou. Mnoho prostranství se tedy běžně vyskytuje v extravilánu, kde se obvykle jedná o plochy, které jsou přirozenou součástí krajiny (kupříkladu pole, louky, lesy, pastviny, hospodářsky nevyužívané pozemky apod.).

Intravilán editovat

Veřejná prostranství editovat

Související informace naleznete také v článku veřejné prostranství.

V intravilánu vesnic, městysů i měst mohou mít veřejná prostranství různou podobu i účel. Veřejná prostranství mohou mít formalizovanou oficiální podobu návsí, náměstí, nádvoří, ulic, parků, pasáží, schodišť, zahrad, sadů, tržišť, osobních nádraží, parkovišť, sportovišť či dětských hřišť atd. apod., mohou ale existovat i v neformalizované podobě – například ve formě rozptýlené veřejné zeleně, nezastavěných stavebních parcel apod.

Neveřejná prostranství editovat

Neveřejná prostranství lze rozdělit na soukromá resp. privátní a ostatní. Mimo soukromou sféru se lze setkat s různými typy zejména účelových ploch jako jsou dvory, sportoviště, cvičiště, dětská hřiště, parkoviště, sklady, skládky, prostory určené pro komerční a hosporářskou činnost (např. pro průmysl, zemědělství, služby, nákladní dopravu – například plocha letiště, přístavu, nákladového nádraží či překladiště apod.).

Související články editovat